Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 798 af 28/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 937 af 04/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4-7 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og visse bestemmelser i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)
BEK nr 478 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.
BEK nr 346 af 15/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
BEK nr 768 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser
BEK nr 1298 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.
BEK nr 730 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)
(AGV-tilskudsbekendtgørelsen)
BEK nr 206 af 11/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
BEK nr 654 af 30/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Læs Ind-service
BEK nr 337 af 10/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til offentlige myndigheder
BEK nr 336 af 10/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Offentligt Betalingssystem for kommuner og regioner
BEK nr 766 af 05/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om Nemkontoordningen
(Nemkontobekendtgørelsen)
BEK nr 340 af 04/05/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendte arbejdsløshedskassers betalingsforvaltning efter §§ 1-7 i lov om offentlige betalinger m.v.
BEK nr 993 af 07/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger m.v.