Søgeresultat


Søgningen fandt 714 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9128 af 22/01/2013 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. erstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst
KEN nr 9739 af 18/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom
KEN nr 9728 af 17/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 9704 af 19/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)
KEN nr 9716 af 12/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager
KEN nr 9726 af 16/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. erstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand
KEN nr 9694 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil
KEN nr 9690 af 23/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for repræsentationsudgifter og bøder
KEN nr 9730 af 15/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed
KEN nr 9656 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. periodisering af indtægter og udgifter fra deposita
KEN nr 9368 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort
KEN nr 9364 af 09/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)
KEN nr 9427 af 11/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds
KEN nr 9787 af 25/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber
KEN nr 9738 af 28/06/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet
KEN nr 9334 af 14/02/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. opsættende virkning – klage over afslag på henstand
KEN nr 9826 af 18/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab opstået ved bedrageri
KEN nr 9782 af 12/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af skatteansættelse – næringsejendom eller anlægsejendom
KEN nr 9796 af 08/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.
KEN nr 9717 af 09/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål
KEN nr 9722 af 01/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond – skattepligtig indkomst
KEN nr 9390 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig
KEN nr 9395 af 14/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar
KEN nr 9391 af 16/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring – bindende svar (SKM2009.406.SR)
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 9367 af 17/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager
KEN nr 9045 af 04/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn – bindende svar
KEN nr 10051 af 13/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af gevinster ved pokerspil – skønsmæssig forhøjelse
KEN nr 10077 af 02/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af indtægter fra Norge
KEN nr 9217 af 28/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)
KEN nr 10074 af 18/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for betalt erstatning i forbindelse med selskabstømmersag
KEN nr 9460 af 19/06/2009 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. Fradrag for udgifter til erstatning og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager
KEN nr 9474 af 01/05/2009 - Gældende
07-01670
KEN nr 9489 af 08/04/2009 - Gældende
Avance ved afståelse af fast ejendom - næringsvirksomhed
KEN nr 9499 af 01/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab
KEN nr 9507 af 17/03/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af internet-pokerspil – bindende svar
KEN nr 9508 af 26/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorar – selvangivet som indkomst i selskab
KEN nr 9498 af 11/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af indkomst i et udenlandsk datterselskab – bindende svar (SKM2008.79.SR)
KEN nr 10205 af 07/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af firmarejse af social og turistmæssig karakter
KEN nr 10203 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig – bindende svar (SKM2007.299.SR)
KEN nr 10217 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af antik spansk guitar – skattefri indtægt ved salg af privat indbo – bindende svar
KEN nr 10314 af 26/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af provision ved salg af abonnementsaftaler – bindende svar
KEN nr 10264 af 11/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse
KEN nr 10257 af 10/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter
KEN nr 10254 af 06/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregning af areal ved fastsættelse af objektiv leje
KEN nr 10231 af 08/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. disponibel kapacitet – del af skibs anskaffelsessum
KEN nr 10636 af 14/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af bevilling
KEN nr 10652 af 29/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. mellemregningskonto – hævninger anset for yderligere løn
KEN nr 10661 af 17/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom
KEN nr 10653 af 07/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet
KEN nr 10830 af 04/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gældseftergivelse anset for skattepligtig indkomst
KEN nr 10825 af 20/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af stilladser – straksafskrivning – småaktiver
KEN nr 10837 af 02/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter ved medarbejderes udnyttelse af warrent-ordning
KEN nr 10842 af 31/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for garantibeløb betalt til andelsselskab ved eksklusion
KEN nr 10236 af 31/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter
KEN nr 10843 af 22/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgift til granskning – fradrag for tab på tilgodehavende – fradrag for tab på garanti – fradrag for udgift til retsafgift
KEN nr 10885 af 04/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ikke fradrag for udgift til erstatningsforpligtelse
KEN nr 10898 af 17/07/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler – straksafskrivning på reoler
KEN nr 10904 af 15/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber – advokat- og revisorudgifter – bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber
KEN nr 10915 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning – rentefiksering
KEN nr 10914 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom – udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt – fradrag for administrationsudgifter
KEN nr 10910 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forudbetaling ved køb af traktor – ikke leveret – fradrag
KEN nr 10925 af 16/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. periodisering af forudbetalt løn
KEN nr 10907 af 16/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til advokat og revisor – ikke godkendt
KEN nr 9536 af 10/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for advokatudgifter - insidersag
KEN nr 9779 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer
KEN nr 9776 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for beløb hensat til udbetaling af tantieme
KEN nr 9778 af 13/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver
KEN nr 9784 af 30/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for låneomkostninger
KEN nr 9337 af 22/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Revisorhonorar værdipapirer ophør af selvstændig virksomhed
KEN nr 9743 af 01/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Præmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt
KEN nr 10901 af 01/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter
KEN nr 9285 af 22/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Objektiv udlejningsværdi af ejendom med 3 lejligheder under ombygning
KEN nr 9288 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Gældseftergivelse - singulær ordning - ugyldighedsindsigelse
KEN nr 10245 af 16/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Forsyningsselskab efterfølgende pris- og avancereduktioner - fradrag
KEN nr 10244 af 16/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Elnetvirksomhed - underdækning
KEN nr 10262 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fagforeningskontingent tandlæge/hovedanpartshaver fradrag - genoptagelse
KEN nr 10259 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. EU-bod betalt af koncerns moderselskab konkurrencebegrænsende aftaler
KEN nr 10255 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontraktansat ved Forsvaret civiluddannelse til bygningskonstruktør - differencefradrag
KEN nr 10263 af 03/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Objektiv lejeværdi for ejendom i sameje fraseparerede - bodeling
KEN nr 10258 af 12/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejerlejlighed beboet af fraflyttet ægtefælle anset for at have tjent til bolig for klageren
KEN nr 10216 af 21/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgifter til lokaler der anvendes som kontor
KEN nr 10229 af 18/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Timebank konceptet skattefrie vennetjenester
KEN nr 10225 af 15/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr
KEN nr 9259 af 15/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for rejseudgifter
KEN nr 10222 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Rette indkomstmodtager af et boksehonorar
KEN nr 10212 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Løn og honorarindtægter for musikpædagog fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.
KEN nr 9250 af 23/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattepligtig af værdi af fri sommerbolig
KEN nr 9248 af 12/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Transferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder
KEN nr 10223 af 02/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Periodisering af indtægter
KEN nr 9235 af 24/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Vindmølle afskrivning på skrotbeviser og kompensationsbeløb i forbindelse med opførelse af ny vindmølle
KEN nr 9246 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fond - driftsudgifter
KEN nr 9241 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. NLP kursus ikke anset for driftsudgift
KEN nr 9243 af 18/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udgifter til kurser, kongresser og møder
KEN nr 9229 af 11/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug med svineproduktion - værdi af fri varme fra biogasanlæg
KEN nr 9218 af 25/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for advokatudgifter - sag om erstatning
KEN nr 11237 af 10/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Midtpunkt for livsinteresser nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst
KEN nr 9742 af 31/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Indtægt fra legat anset skattefri
KEN nr 10196 af 29/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Rejsegodtgørelse
KEN nr 9228 af 22/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Differencefradrag for ansat i Forsvaret under omskoling
KEN nr 11245 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 11226 af 28/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgift til minirensningsanlæg
KEN nr 11223 af 28/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Beskatning af indtægter færdigproducerede film
KEN nr 11201 af 20/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udgifter til kursus og supervision
KEN nr 10204 af 20/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradragsbegrænsning for beholdning af aktier
KEN nr 11199 af 10/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Erstatning
KEN nr 9875 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Arbejdsværelse i hjemmet
KEN nr 11209 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tidsmæssig begrænsning henstand betaling af restskat
KEN nr 11193 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overdragelsessum ved salg af aktier konkurrenceklausul - tilskud
KEN nr 11066 af 19/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom
KEN nr 9178 af 13/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overførsler fra koncernforbundet selskab - letter of support - tilskud - stiftelse af fordring eller kautionstab
KEN nr 9120 af 12/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tilgodehavende udbytte - spaltning
KEN nr 11240 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fikseret lejeindtægt virksomhedsejet ejendom
KEN nr 11243 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug - erhvervsmæssigt drevet
KEN nr 9872 af 20/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejse- og opholdsudgifter - brobizz - arbejdssted i Danmark og Sverige - kost og logi
KEN nr 9175 af 20/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Konsulenthonorar til hovedaktionær
KEN nr 11238 af 16/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Behandling af uafskreven primosaldo - tidligere indkomstår forældede - ekstraordinær genoptagelse
KEN nr 9177 af 15/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 11257 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Korresponderende fradrag i forbindelse med værdi af sportstøj modtaget som sponsorbidrag - genoptagelse
KEN nr 9725 af 08/12/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedr. landbrug udlejning af hestebokse tidligere landsskatteretskendelse forventningsprincip
KEN nr 9770 af 17/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kontor i privatbolig
KEN nr 9821 af 30/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. konvertible obligationer - overkurslånsgevinst
KEN nr 10235 af 30/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber
KEN nr 10054 af 01/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. socialpædagogs deltagelse i kursrs vedrørende familieterapi
KEN nr 10051 af 24/08/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fairnes opinion ved moderselskabs tilbud om køb af selskabets aktier
KEN nr 9543 af 16/08/2005 - Gældende
Ligningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning
KEN nr 9542 af 16/08/2005 - Gældende
Ligningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning
KEN nr 10039 af 15/08/2005 - Gældende
Beskatning af bonus i optjeningsåret eller udbetalingsåret
KEN nr 10044 af 13/07/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Værdi af egne varer herunder tobak
KEN nr 9459 af 27/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter forbundet med servicekontrakter på kraftvarmeværker.
KEN nr 9461 af 18/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fikseret vederlag for selskabs vederlagsfri kautionsstillelse.
KEN nr 9390 af 17/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kommanditist. Tegningsaftale og betinget købsaftale. Tidspunkt for endelig retserhvervelse.
KEN nr 9460 af 14/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hensættelse til retableringsudgifter vedr. indvinding af kvartssand.
KEN nr 9389 af 04/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. revisionsvirksomheds ombygning og indretning af kontorer i lejede lokaler.
KEN nr 9313 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kursusudgifter til 2-årig Master-voksenuddannelse
KEN nr 9310 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for 1) kassedifferencer 2) vedligeholdelse af laserprintere samt 3) advokat og revisorudgift. Maskeret udlodning.
KEN nr 9305 af 16/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forskningsmidler overflyttet fra sygehus til privat konto
KEN nr 9304 af 16/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. moderselskabs revisorudgifter. Finansiel rekonstruktion af datterselskab.
KEN nr 9809 af 30/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. medlemsudlodning.
KEN nr 9334 af 29/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af engangsbeløb, modtaget som erstatning for placering af vindmøller på en landbrugsejendom,
KEN nr 10384 af 26/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatning. Tysk moderselskabs dækning af underskud i datterselskab
KEN nr 10379 af 22/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fagforeningskontingent for en praktiserende selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 10387 af 19/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelser vedr. fradrag for kursusudgifter for fysioterapeut
KEN nr 9419 af 15/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kommanditists andet af udgift til selskabsadministration.
KEN nr 10385 af 28/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. advokat- og revisorudgifter vedr. generationsskifte i aktionærkreds
KEN nr 10388 af 19/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. en tidligere bindende forhåndsbesked om fri bolig til en administrerende direktør
KEN nr 9785 af 17/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vedligeholdelse i udlejningsejendomme
KEN nr 9773 af 11/08/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for kautionstab
KEN nr 9772 af 22/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr, sondring mellem lønmodtager/selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 9461 af 18/06/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. objektiv udlejningsværdi af lokaler udlejet til samleverske.
KEN nr 9462 af 08/06/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selskabs pensionsindbetalinger for hovedaktionær og direktør.
KEN nr 9801 af 04/06/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr.finansieringsaftale vedr. brillekøb
KEN nr 9444 af 01/06/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. juni 2004 vedr. vedligeholdelsesudgifter mv. ved lejers fraflytning af lejemål Anpartsregler. Overskud ved udlejning af lejlighed i ejersammenslutning
KEN nr 9440 af 14/05/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. maj 2004 vedrørende hobbyvirksomhed/erhvervsmæssig virksomhed fradrag og afskrivning
KEN nr 9443 af 11/05/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. maj 2004 vedr. værdi af fri bolig/ejerboligværdi
KEN nr 9431 af 27/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. livsforsikringssum fra en forsikring tegnet af et selskab for selskabets afdøde hovedanpartshaver og direktør
KEN nr 9429 af 29/03/2004 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. beskatning af tilbagebetaling af ulovligt opkrævet kloakbidrag
KEN nr 9445 af 09/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. objektiv udlejningsværdi ved udlejning af ejerlejlighed til datter
KEN nr 9651 af 05/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for drift af hundekennel
KEN nr 9162 af 13/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fikseret leje af ejerlejlighed udlejet til søn af hovedaktionær
KEN nr 9244 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for bl.a. rådgiverassistance for investor i ejendomskommanditselskab
KEN nr 9145 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktielåneaftaler
KEN nr 9161 af 17/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. objektiv udlejningsværdi - aftægtsydelse
KEN nr 10309 af 21/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21. november 2003 vedr. beskatning af uafdækket pensionstilsagn til hovedaktionær.
KEN nr 10317 af 13/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13/11 2003 vedr. afskrivning på tilskud til etablering af rundkørsel på offentlig vej.
KEN nr 10316 af 05/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5/11 2003 vedr. fikseret leje af fritidsbolig, der var til råde for hovedanpartshaver.
KEN nr 10297 af 20/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. oktober 2003 vedr. brancheforenings skattepligt af kontingentindtægter
KEN nr 10296 af 15/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. oktober 2003 vedr. beskatningstidspunkt for erstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring
KEN nr 10274 af 15/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. oktober 2003 vedr. skattepligt for selskab, der var indregistreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen men hvis ledelse havde sæde i USA
KEN nr 10300 af 10/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. oktober 2003 vedr. fradrag for renteudgifter for betalinger på et lån, betalt efter der var opnået gældseftergivelse
KEN nr 10275 af 09/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. oktober 2003 i vedr. selskabs lønudgifter til at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt. Afskrivningsgrundlag.
KEN nr 10270 af 29/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. straksafskrivning på udgifter til udskiftning af minkbure.
KEN nr 10267 af 23/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. september 2003 vedr. befordringsudgifter for udstationeret i Bosnien
KEN nr 9715 af 18/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. september 2003 vedr. Næringsdrivende underskud ved importvirksomhed med champagne fra Østeuropa
KEN nr 9711 af 10/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2003 vedr. Prisuddeling fra lægeforening ikke anset for omfattet af ligningslovens § 7O
KEN nr 9712 af 29/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29. august 2003 vedr. Advokatbistand fradrag for omkostninger i forbindelse med førtidspensionssag ved Det Sociale Nævn
KEN nr 9697 af 29/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29. august 2003 vedr. Sukkerkvote fradrag for køb
KEN nr 9713 af 28/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. august 2003 vedr. Fradrag for renteudgifter vedrørende gæld faktisk samlivsophævelse
KEN nr 9691 af 28/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. august 2003 vedr. Driftsudgifter forudbetalt forsikring og vejbenyttelsesafgift
KEN nr 9692 af 27/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. august 2003 vedr. Beskatning af uddannelsespris
KEN nr 10269 af 13/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. advokatudgifter vognmand sagsøgt vedr. transportuheld.
KEN nr 9667 af 16/07/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. juli 2003 vedr. Fradrag for renteudgifter til realkreditinstitut
KEN nr 9666 af 19/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2003 vedr. Fragtstøtte vedr. omkostninger ved erhvervsfragt til og fra ø - retserhvervelsestidspunkt
KEN nr 9709 af 16/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. juni 2003 vedr. Fradrag for dobbelt husførelse erhvervsmæssige forhold
KEN nr 9659 af 03/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. juni 2003 vedr. Arrangement vedr. lån til køb af investeringsbeviser
KEN nr 9644 af 05/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5.maj 2003 vedr. Forbrug af egne varer - restauratør
KEN nr 9652 af 30/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30 april. 2003 vedr. Aktieoverdragelse avance beskatning af udbytte
KEN nr 9640 af 07/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. april 2003 vedr. Olieproduktionspumper i Californien
KEN nr 9618 af 02/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. april 2003 vedr. Fradrag for arbejdsbeklædning - begravelsesforretning
KEN nr 9605 af 17/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. februar 2003 vedr. Fradrag for underskud ved landbrugsdrift driftsmæssige afskrivninger syn og skøn
KEN nr 9601 af 03/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. februar 2003 vedr. Tab på udlån Kørelærers lån til kørelærerforening der drev køreteknisk anlæg
KEN nr 9607 af 31/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 31. januar 2003 vedr. Driftsudgifter advokatvirksomhed i aktieselskabsform
KEN nr 9497 af 13/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. december 2002 vedr. Investering i erhvervsejendom i Skotland lån på non recourse vilkår
KEN nr 10196 af 02/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. december 2002 vedr. Erstatning ydet af revisors forsikringsselskab for fejlrådgivning
KEN nr 9659 af 19/11/2002 - Gældende
Sambeskatning af selskaber datterselskaber i Tyskland og USA kapitalforhøjelse uden aktieemission
KEN nr 10194 af 19/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. november 2002 vedr. Underskud af virksomhed kommanditist fradrag - renter
KEN nr 10180 af 14/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. november 2002 vedr. Driftsomkostninger fradrag for underskud
KEN nr 10182 af 07/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. november 2002 vedr. Renter mv. fradrag lånefinansieret investering - skattearrangement
KEN nr 10175 af 06/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. november 2002 vedr. Efterskolelærere, som deltager i efterskolens måltid uden at betale vederlag
KEN nr 10176 af 18/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. oktober 2002 vedr. Fast ejendom - næringsbeskatning
KEN nr 10177 af 02/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. oktober 2002 vedr. Finansiel leasing overdragelse af rettigheder og forpligtelser til finansieringsselskaber
KEN nr 10143 af 19/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. september 2002 vedr. Driftsudgifter - rykkergebyrer
KEN nr 10171 af 03/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. september 2002 vedr. Hovedanpartshaver værdi af fri sommerbolig
KEN nr 10127 af 16/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. august 2002 vedr. Lån optaget hos mindreårig datter
KEN nr 10119 af 13/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. august 2002 vedr. Vedligeholdelsesudgifter forretningsejendom med klinik og butik
KEN nr 10126 af 02/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. august 2002 vedr. Underskud ved virksomhed
KEN nr 10122 af 22/07/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. juli 2002 vedr. overtrædelse af konkurrenceklausul
KEN nr 10093 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2002 vedr. interessent investering i erhvervsejendom i England.
KEN nr 10115 af 04/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. juni 2002 vedr. Indretning af lejede lokaler afskrivning - interessefællesskab
KEN nr 10102 af 30/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2002, vedr. opførelse af bygning med skattepligtig tilskud.
KEN nr 9608 af 28/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. maj 2003 vedr. Tab på udlån kørelærers overtagelse af igangværende køreskole inkl. lån til kørelærerforening der drev køreteknisk anlæg
KEN nr 10092 af 17/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. maj 2002 vedr. montering af nyt varmeanlæg.
KEN nr 10077 af 16/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. maj 2002 vedrørende skattearrangement
KEN nr 10088 af 15/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. maj 2002 vedr. samarbejds- og lejeaftale med moderselskab.
KEN nr 10090 af 08/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. maj 2002 vedr. driftsomkostninger.
KEN nr 10084 af 19/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. april 2002 vedr. studieafgift for Master of Public Health-uddannelse
KEN nr 10073 af 14/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. marts 2002.
KEN nr 10074 af 13/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2002 vedr. kunstners fradrag for udgifter i forbindelse med komponistvirksomhed.
KEN nr 10057 af 12/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12/3 2002 vedr. overdragelse af landbrugsejendom med succession.
KEN nr 10056 af 06/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6/3 2002 vedr. fradrag for besvigelser og advokatudgifter.
KEN nr 10054 af 27/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27/2 2002. Forventningsprincip.
KEN nr 10028 af 04/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4/2 2002 vedr. Erstatning ikke udnyttet køberet til aktier.
KEN nr 10023 af 14/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14/1 2002 - hensættelse vedrørende opkrævet flaskepant.
KEN nr 12822 af 23/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12816 af 20/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10015 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/11 2001 vedr. 10-mandsprojekt, hvor indbetalinger er blevet tilbagebetalt.
KEN nr 12583 af 31/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12577 af 30/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12592 af 19/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12582 af 19/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12581 af 18/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12584 af 11/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12819 af 04/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12563 af 28/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12564 af 27/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9517 af 20/09/2001 - Gældende
Betalingskorrektion, administrationsvederlag Forventningsprincippet
KEN nr 9650 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12587 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12569 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12566 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9563 af 31/08/2001 - Gældende
Kursus, supervision, cand. psych.
KEN nr 9559 af 31/08/2001 - Gældende
Hensættelse, fratrædelsesgodtgørelse
KEN nr 9566 af 29/08/2001 - Gældende
Hobbyvirksomhed. Kunstner
KEN nr 9527 af 06/08/2001 - Gældende
Vindmølle, afskrivning, projektledelse
KEN nr 12369 af 01/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12364 af 27/07/2001 - Gældende
Landsskattekendelse
KEN nr 12368 af 23/07/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9550 af 19/07/2001 - Gældende
Hensættelse til garanti- og serviceforpligtelser
KEN nr 9572 af 05/07/2001 - Gældende
Sukkerkvote, afståelse af
KEN nr 12212 af 31/05/2001 - Gældende
Kunstnere, skattepligt til Danmark. Retserhvervelsestidspunkt
KEN nr 12223 af 21/05/2001 - Gældende
Fratrædelsesgodtgørelse/skattefri godtgørelse. Kompensation tilkendt ved Højesteret.
KEN nr 12224 af 18/05/2001 - Gældende
MBA kursus i Frankrig, arbejdsgiverbetalt, skattepligt. Bindende forhåndsbesked
KEN nr 12284 af 09/05/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12278 af 09/05/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12197 af 01/05/2001 - Gældende
Social sikring, fradrag for bidrag i Frankrig. Ikke hjemmel i dansk lovgivning.
KEN nr 9544 af 24/04/2001 - Gældende
Betalingskorrektion, reparations- og vedligeholdelsesarbejder
KEN nr 12208 af 21/03/2001 - Gældende
Flytteudgifter, tjenestebolig, fradrag
KEN nr 12083 af 28/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12207 af 27/02/2001 - Gældende
Fordring, betaling af rente eller afdrag.
KEN nr 12052 af 10/01/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9618 af 19/12/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9620 af 07/12/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9619 af 21/11/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9578 af 10/11/2000 - Gældende
Anpartsselskab
KEN nr 9577 af 03/11/2000 - Gældende
Erhvervelse af samlet aktiekapital
KEN nr 9602 af 27/10/2000 - Gældende
Anpartsselskab
KEN nr 9574 af 13/10/2000 - Gældende
Etablering af benzinanlæg
KEN nr 9528 af 19/09/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9604 af 11/09/2000 - Gældende
Virksomhed
KEN nr 9617 af 31/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9511 af 17/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9517 af 15/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9513 af 09/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11530 af 27/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9523 af 24/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9512 af 21/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12079 af 30/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9515 af 29/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9533 af 28/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11540 af 28/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9622 af 22/06/2000 - Gældende
Udgifter til bistand i skattesager.
KEN nr 9518 af 15/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11505 af 09/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11541 af 07/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9482 af 31/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11533 af 31/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9531 af 29/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9514 af 26/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11514 af 10/05/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11341 af 19/04/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11345 af 31/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11343 af 30/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12078 af 22/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11516 af 20/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11419 af 14/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11423 af 09/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11342 af 29/02/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11348 af 24/01/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11346 af 01/01/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11344 af 01/01/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11175 af 23/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11158 af 26/11/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11373 af 25/11/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11174 af 23/11/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11167 af 23/11/1999 - Gældende
Straksafskrivning
KEN nr 11181 af 10/11/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11182 af 13/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11150 af 24/09/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11134 af 20/09/1999 - Gældende
Renteudgifter
KEN nr 11146 af 12/08/1999 - Gældende
Musiker i symfoniorkester
KEN nr 11144 af 22/07/1999 - Gældende
Personalearrangement
KEN nr 11135 af 22/07/1999 - Gældende
Statsgaranteret studielån (SU) samt Statslån
KEN nr 11132 af 09/07/1999 - Gældende
Sale- and lease back-arrangement
KEN nr 11085 af 09/07/1999 - Gældende
Dødsbobeskatning
KEN nr 11143 af 22/06/1999 - Gældende
Ejerlejlighed
KEN nr 11145 af 21/06/1999 - Gældende
Dobbelt husførelse, fradrag for
KEN nr 11121 af 09/06/1999 - Gældende
Lån tilsidesat
KEN nr 11110 af 04/06/1999 - Gældende
Filmrettigheder
KEN nr 11111 af 29/04/1999 - Gældende
Etablering af virksomhed
KEN nr 10829 af 26/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10828 af 23/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10830 af 22/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10831 af 20/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10826 af 19/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10832 af 14/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10827 af 14/04/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11141 af 24/02/1999 - Gældende
Musiker, fastansat
KEN nr 11136 af 10/02/1999 - Gældende
Kursusudgifter
KEN nr 60569 af 21/12/1998 - Gældende
Overskud af ejendom
KEN nr 60564 af 15/12/1998 - Gældende
Virksomhedsskatteordningen
KEN nr 60568 af 10/12/1998 - Gældende
Værdi af fri bolig
KEN nr 60567 af 26/11/1998 - Gældende
Børns beskatning
KEN nr 60542 af 25/11/1998 - Gældende
Konsulentvirksomhed
KEN nr 60557 af 20/11/1998 - Gældende
Konsulentarbejde i udlandet
KEN nr 60559 af 12/11/1998 - Gældende
Tilskud i forbindelse med samarbejdsaftale
KEN nr 60547 af 05/11/1998 - Gældende
Kursus, læger
KEN nr 60545 af 30/10/1998 - Gældende
Udlejningsejendomme
KEN nr 60554 af 28/10/1998 - Gældende
Afskrivning
KEN nr 60543 af 28/10/1998 - Gældende
Beklædningsudgifter
KEN nr 60550 af 27/10/1998 - Gældende
Lån- og aktietegning
KEN nr 60538 af 13/10/1998 - Gældende
Vedligeholdelse ctr. forbedring
KEN nr 60562 af 18/08/1998 - Gældende
Forældelse
KEN nr 60549 af 23/06/1998 - Gældende
Deltidslandbrug
KEN nr 18529 af 04/11/1997 - Gældende
Virksomhedsovertagelse Goodwill Overskudsandel
KEN nr 18528 af 04/11/1997 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse Goodwill Overskudsandel Løbende ydelse
KEN nr 18421 af 18/12/1991 - Gældende
Rentefradrag - statsgældsbeviser - vekselererlån. (* 1)
KEN nr 18409 af 01/11/1991 - Gældende
Goodwill - skævdeling - revisorinteressentskab. (* 1)
KEN nr 18401 af 23/10/1991 - Gældende
Likvidation - opløsningstidspunkt. (* 1)
KEN nr 18185 af 13/09/1991 - Gældende
Erstatning - udgift - konkurrenceklausul. (* 1)
KEN nr 18184 af 09/09/1991 - Gældende
Hensættelse - mangler - efterreparationer. (* 1)
KEN nr 18183 af 02/09/1991 - Gældende
Goodwill - lejemål - dusør. (* 1)
KEN nr 18186 af 30/08/1991 - Gældende
Erhvervsmæssig drift - bierhvervsfisker. (* 1)
KEN nr 18169 af 30/07/1991 - Gældende
Driftsomkostninger - edb-programmel. (* 1)
KEN nr 18175 af 03/07/1991 - Gældende
Landbrug - jordbeholdninger - ejendomskøb. (* 1)
KEN nr 18180 af 12/06/1991 - Gældende
Kursavance - obligationer - produktionsvirksomhed. (* 1)
KEN nr 18164 af 12/06/1991 - Gældende
Indkomstskattepligt - bo - malerisalg. (* 1)
KEN nr 18129 af 10/05/1991 - Gældende
Formueopgørelse - fradrag - beregnet særlig indkomstskat.(* 1)
KEN nr 18091 af 11/03/1991 - Gældende
Tab - kaution - driftsmæssig sammenhæng. (* 1)
KEN nr 18085 af 18/01/1991 - Gældende
Revisorudgift - landbruger. (* 1)
KEN nr 18027 af 07/01/1991 - Gældende
Aktieselskaber - fradragstidspunkt - honorarer - bestyrelsesmedlemmer. (* 1)
KEN nr 18021 af 05/12/1990 - Gældende
Formueopgørelse - fradrag - beslaglæggelse - skatteefterbetaling.(* 1)
KEN nr 18015 af 29/11/1990 - Gældende
Rentefradrag - samlivsforhold.(* 1)
KEN nr 18008 af 21/11/1990 - Gældende
Befordringsfradrag - bil til rådighed.(* 1)
KEN nr 18003 af 09/11/1990 - Gældende
Kursgevinst - uforrentede obligationer -solgt før 01/01/1986. (* 1)
KEN nr 18014 af 02/11/1990 - Gældende
Behandlingsudgifter - alkohol.(* 1)
KEN nr 18559 af 08/10/1990 - Gældende
Hensættelser - obligationsterminsforretninger - investeringsselskab - lagerprincippet.(* 1)
KEN nr 18557 af 21/09/1990 - Gældende
Rentefradrag - selvskyldnerkautionist - dividende - konkursbo. (* 1)
KEN nr 18536 af 20/08/1990 - Gældende
Terminsforretning - valuta - avanceopgørelse. (* 1)
KEN nr 18529 af 20/08/1990 - Gældende
Repræsentationsudgifter, privatforbrug. (* 1)
KEN nr 18541 af 16/08/1990 - Gældende
Driftsomkostninger - etableringsudgifter. (* 1)
KEN nr 18534 af 08/08/1990 - Gældende
Moms, hensættelse, efterbeskatning. (* 1)
KEN nr 18521 af 07/08/1990 - Gældende
Selskaber - rette indkomstmodtager.(* 1)
KEN nr 18516 af 31/07/1990 - Gældende
Landbrug - hestehold - erhvervsmæssig - opgørelsesprincip. (* 1)
KEN nr 18532 af 16/07/1990 - Gældende
Separation, rentefradrag. (* 1)
KEN nr 18523 af 10/07/1990 - Gældende
Ejendomssalg - næring - ejerforhold. (* 1)
KEN nr 18508 af 19/06/1990 - Gældende
Gaver, bidrag, personaleforening. (* 1)
KEN nr 18511 af 31/05/1990 - Gældende
Straksafskrivning, fast ejendom, nedrivning, vej. (* 1)
KEN nr 18506 af 25/05/1990 - Gældende
Plejeforhold - dagpleje. (* 1)
KEN nr 18495 af 02/05/1990 - Gældende
Terminsforretning - valuta - tab (* 1)
KEN nr 18488 af 06/04/1990 - Gældende
Selskab - lån - renter. (* 1)
KEN nr 18293 af 16/03/1990 - Gældende
Sagsomkostninger. (* 1)
KEN nr 18260 af 09/03/1990 - Gældende
Afskrivning - vandkunst. (* 1)
KEN nr 18240 af 01/03/1990 - Gældende
Ejendom - lejeindtægt - periodespørgsmål (* 1)
KEN nr 18176 af 08/02/1990 - Gældende
Fonde - driftsudgifter - årsafgift (* 1)
KEN nr 18175 af 08/02/1990 - Gældende
Afskrivning - ombygningsudgifter - lejer (* 1)
KEN nr 18080 af 15/01/1990 - Gældende
Driftsudgifter, indskud i salgsorganisation. (* 1)
KEN nr 60523 af 09/01/1990 - Gældende
Hobby, biavler. (* 1)
KEN nr 60520 af 08/01/1990 - Gældende
Virksomhedsskatteordning, revisorudgifter. (* 1)
KEN nr 18960 af 14/12/1989 - Gældende
Hobby, bådudlejning. (* 1)
KEN nr 18952 af 12/12/1989 - Gældende
Ejendomssalg, næring, tab. (* 1)
KEN nr 18910 af 28/11/1989 - Gældende
Afskrivning/driftstab på driftsmidler (villatelte og windsurfere i Spanien) (* 1)
KEN nr 18891 af 28/11/1989 - Gældende
Friboligværdi - varmemester (* 1)
KEN nr 18904 af 23/11/1989 - Gældende
Hovedanpartshaver, mellemregningskonto, forrentning. (* 1)
KEN nr 18888 af 22/11/1989 - Gældende
Kørselsudgiftfordeling
KEN nr 18894 af 21/11/1989 - Gældende
Andelsmejerier, sammenlægning, merbetaling. (* 1)
KEN nr 18889 af 08/11/1989 - Gældende
Kursgevinst på obligationer solgt efter prioriteringen (* 1)
KEN nr 18887 af 06/11/1989 - Gældende
Formueopgørelse, restskat. (* 1)
KEN nr 18867 af 27/10/1989 - Gældende
Voldgift, driftsudgifter. (* 1)
KEN nr 18858 af 24/10/1989 - Gældende
Terminshandler (* 1)
KEN nr 18825 af 06/10/1989 - Gældende
Friaktier. (* 1)
KEN nr 18787 af 28/09/1989 - Gældende
Kursavance - pantebreve (* 1)
KEN nr 18779 af 25/09/1989 - Gældende
Debitorer, nedskrivning. (* 1)
KEN nr 18754 af 18/09/1989 - Gældende
Landbrug, driftsudgifter, forpagtning. (* 1)
KEN nr 18740 af 14/09/1989 - Gældende
Driftsudgifter - kontingent - landbrug (* 1)
KEN nr 18709 af 07/09/1989 - Gældende
Kunstnere, erhvervsmæssig (* 1)
KEN nr 18707 af 06/09/1989 - Gældende
Skilsmisse, bodeling, boligret. (* 1)
KEN nr 18638 af 30/08/1989 - Gældende
Fast ejendom, vedligeholdelse. (* 1)
KEN nr 18610 af 21/08/1989 - Gældende
Bådudlejning - erhverv - hobby (* 1)
KEN nr 18594 af 14/08/1989 - Gældende
Driftsudgifter - stempelafgift (* 1)
KEN nr 18583 af 11/08/1989 - Gældende
Kursgevinster - skattepligt (* 1)
KEN nr 18571 af 08/08/1989 - Gældende
Landbrug - beholdningsopgørelse - omgørelse(* 1)
KEN nr 18553 af 01/08/1989 - Gældende
Sparekasser, værdipapirer, lagerprincip. (* 1)
KEN nr 18509 af 19/07/1989 - Gældende
Plejeudgifter, døgnpleje (* 1)
KEN nr 18500 af 17/07/1989 - Gældende
Periodespørgsmål (* 1)
KEN nr 60381 af 14/07/1989 - Gældende
Advokatudgifter (* 1)
KEN nr 18491 af 14/07/1989 - Gældende
Lejeværdi, anpartslejlighed, personlig indkomst. (* 1)
KEN nr 60380 af 12/07/1989 - Gældende
Ejendomsoverdragelse - proforma (* 1)
KEN nr 18443 af 20/06/1989 - Gældende
Kursgevinster, næring. (* 1)
KEN nr 18441 af 20/06/1989 - Gældende
Kursgevinster, næring (* 1)
KEN nr 18418 af 08/06/1989 - Gældende
Fri varme, hovedaktionær. (* 1)
KEN nr 18407 af 02/06/1989 - Gældende
Eget arbejde. (* 1)
KEN nr 18395 af 29/05/1989 - Gældende
Driftsudgifter - bank. (* 1)
KEN nr 60372 af 12/05/1989 - Gældende
Ejendomssalg - næring - afsmitning (* 1)
KEN nr 18339 af 12/05/1989 - Gældende
Ejendomssalg - næring. (* 1)
KEN nr 60371 af 10/05/1989 - Gældende
Terminsforretning, modregning af tab i gevinst (* 1)
KEN nr 18331 af 10/05/1989 - Gældende
Skattepligt - pristalsregulering. (* 1)
KEN nr 18306 af 02/05/1989 - Gældende
Advokatudgifter. (* 1)
KEN nr 18273 af 07/04/1989 - Gældende
Obligationssalg - næring (* 1)
KEN nr 18265 af 03/04/1989 - Gældende
Driftsudgifter - sponsor - reklame (* 1)
KEN nr 18260 af 31/03/1989 - Gældende
Køretilladelse - lejeudgift (* 1)
KEN nr 18255 af 29/03/1989 - Gældende
Driftsudgifter - udlejningsejendom - enfamilieshus - køleskab (* 1)
KEN nr 18235 af 20/03/1989 - Gældende
Forudbetalte renter. Lånedisposition uden reelt indhold (* 1)
KEN nr 18227 af 17/03/1989 - Gældende
Dobbelt husførelse (* 1)
KEN nr 18221 af 14/03/1989 - Gældende
Gældseftergivelse (* 1)
KEN nr 18168 af 07/03/1989 - Gældende
Obligationssalg - indkomstskattepligt (* 1)
KEN nr 60366 af 03/03/1989 - Gældende
Forudbetalte renter - aftalekonto (* 1)
KEN nr 18151 af 23/02/1989 - Gældende
Valutaterminsforretning - næringstab (* 1)
KEN nr 18149 af 21/02/1989 - Gældende
Sparekasses udlån til datacenter (* 1)
KEN nr 18130 af 13/02/1989 - Gældende
Virksomhedsstart - driftsudgifter (* 1)
KEN nr 18114 af 09/02/1989 - Gældende
Renter - statsgældsbeviser. (* 1)
KEN nr 18101 af 07/02/1989 - Gældende
Terminsforretning - obligationer. (* 1)
KEN nr 18100 af 07/02/1989 - Gældende
Arbejdstøj (* 1)
KEN nr 18086 af 02/02/1989 - Gældende
Kommanditister - periodeafgrænsning. (* 1)
KEN nr 60362 af 19/01/1989 - Gældende
Driftsudgifter - vindmølle. (* 1)
KEN nr 18018 af 18/01/1989 - Gældende
Driftsudgifter - hundehold. (* 1)
KEN nr 18017 af 17/01/1989 - Gældende
Driftsudgifter - dræning. (* 1)
KEN nr 18014 af 16/01/1989 - Gældende
Driftsudgifter - tandlæge - briller. (* 1)
KEN nr 18012 af 13/01/1989 - Gældende
Skattepligt - forudbetalinger. (* 1)
KEN nr 18007 af 09/01/1989 - Gældende
Interessenter - lejeværdi. (* 1)
KEN nr 18986 af 27/12/1988 - Gældende
Driftsudgifter - aktionærregister - noteringsgebyr - udbyttegebyr. (* 1)
KEN nr 18982 af 20/12/1988 - Gældende
Genoptagelse - indkomstskattepligt ved forældelse af varegæld (* 1)
KEN nr 18973 af 14/12/1988 - Gældende
Driftsudgifter - selvstændige. (* 1)
KEN nr 18969 af 12/12/1988 - Gældende
Driftsudgifter, landbrug, radio (* 1)
KEN nr 18962 af 06/12/1988 - Gældende
Jordbeholdninger - ejendomskøb (* 1)
KEN nr 18843 af 25/11/1988 - Gældende
Frirejse for bestyrelsesmedlem i Sparekasse (* 1)
KEN nr 18838 af 24/11/1988 - Gældende
Rentefradrag - konkurs (* 1)
KEN nr 18800 af 11/11/1988 - Gældende
Advokatudgifter (* 1)
KEN nr 18788 af 08/11/1988 - Gældende
Fonde - tilskud (* 1)
KEN nr 18775 af 03/11/1988 - Gældende
Plejevederlag (* 1)
KEN nr 18753 af 17/10/1988 - Gældende
Driftsudgifter - injuriesag (* 1)
KEN nr 18752 af 17/10/1988 - Gældende
Beholdninger - minkfarm (* 1)
KEN nr 51592 af 11/10/1988 - Gældende
Leasing - forsikringsudgift. (* 1)
KEN nr 18738 af 06/10/1988 - Gældende
Jubilæumsgratiale - fridage (* 1)
KEN nr 51591 af 29/09/1988 - Gældende
Renter - studielån. (* 1)
KEN nr 18627 af 19/09/1988 - Gældende
Servitut - erstatning. (* 1)
KEN nr 51584 af 16/09/1988 - Gældende
Formue - anfordringstilgodehavende. (* 1)
KEN nr 18623 af 13/09/1988 - Gældende
Reklameudgift - lokalradio (* 1)
KEN nr 18622 af 12/09/1988 - Gældende
Maskeret udbytte - driftsudgifter - pension. (* 1)
KEN nr 18614 af 01/09/1988 - Gældende
Provision - erhvervelsestidspunkt. (* 1)
KEN nr 18703 af 24/08/1988 - Gældende
Driftsudgifter - vognmand. (* 1)
KEN nr 18580 af 18/08/1988 - Gældende
Kapitaltilførselsafgift. (* 1)
KEN nr 18568 af 09/08/1988 - Gældende
Provision - skattepligt - forsikringsselskabsfunktionær. (* 1)
KEN nr 18562 af 05/08/1988 - Gældende
Kommanditister - fradragskonto - negativ saldo (* 1)
KEN nr 18559 af 04/08/1988 - Gældende
Renter - dødsbo - tilgodehavende. (* 1)
KEN nr 51580 af 23/07/1988 - Gældende
Personaleudgifter - repræsentantskabsmøde. (* 1)
KEN nr 18544 af 22/07/1988 - Gældende
Driftsudgifter - færge - havneanlæg. (* 1)
KEN nr 51579 af 11/07/1988 - Gældende
Ejendomssalg - næring - indekslån (* 1)
KEN nr 18511 af 29/06/1988 - Gældende
Formueopgørelse - foreløbig skat. (* 1)
KEN nr 18491 af 15/06/1988 - Gældende
Tilslutningsafgift - vandværk. (* 1)
KEN nr 18476 af 01/06/1988 - Gældende
Partrederi - udlandslån - kurstab. (* 1)
KEN nr 18472 af 31/05/1988 - Gældende
Erstatninger - fast ejendom (* 1)
KEN nr 18435 af 20/05/1988 - Gældende
Landbrug - arbejdsdragt. (* 1)
KEN nr 18429 af 18/05/1988 - Gældende
Advokatudgifter - Grønland. (* 1)
KEN nr 18411 af 05/05/1988 - Gældende
Aktiekøb - arbejdsgiverforhold - rabat. (* 1)
KEN nr 18378 af 26/04/1988 - Gældende
Fri beklædning (* 1)
KEN nr 18366 af 20/04/1988 - Gældende
Rentefradrag. (* 1)
KEN nr 18346 af 11/04/1988 - Gældende
Eget arbejde. (* 1)
KEN nr 18338 af 06/04/1988 - Gældende
Advokatudgifter - bøde. (* 1)
KEN nr 18125 af 10/03/1988 - Gældende
Aktier - tab. (* 1)
KEN nr 18115 af 07/03/1988 - Gældende
Eget vareforbrug - landbrug. (* 1)
KEN nr 51548 af 22/02/1988 - Gældende
Befordringsgodtgørelse. (* 1)
KEN nr 18291 af 22/02/1988 - Gældende
Virksomhedssalg - løbende ydelse (* 1)
KEN nr 18261 af 17/02/1988 - Gældende
Næring - kursgevinster (* 1)
KEN nr 18256 af 16/02/1988 - Gældende
Garantiforpligtelser - hensættelse
KEN nr 18252 af 15/02/1988 - Gældende
Fast ejendom - vedligeholdelsesudgifter
KEN nr 18243 af 11/02/1988 - Gældende
Advokatudgifter. (* 1)
KEN nr 18240 af 10/02/1988 - Gældende
Renter - svensk studielån (* 1)
KEN nr 18059 af 18/01/1988 - Gældende
Hobby-stutteri
KEN nr 18018 af 08/01/1988 - Gældende
Kaution - renter (* 1)
KEN nr 51540 af 07/01/1988 - Gældende
Akkord - renter
KEN nr 18014 af 07/01/1988 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse - værdiansættelse af gældsbrev (* 1)
KEN nr 18013 af 07/01/1988 - Gældende
Renter - forældelse. (* 1)
KEN nr 18009 af 05/01/1988 - Gældende
Låneforhold - rentefradrag - indekstillæg (* 1)
KEN nr 18921 af 17/12/1987 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse - goodwill - skattepligt (* 1)
KEN nr 18826 af 04/12/1987 - Gældende
Bistandsudgifter, retssag. (* 1)
KEN nr 18910 af 01/12/1987 - Gældende
Akkord - moratorie - gældseftergivelse (* 1)
KEN nr 18795 af 24/11/1987 - Gældende
Gældsanering, driftsudgifter. (* 1)
KEN nr 18774 af 17/11/1987 - Gældende
Erstatning, renteudgifter. (* 1)
KEN nr 18874 af 04/11/1987 - Gældende
Kursgevinst - næring (* 1)
KEN nr 18855 af 28/10/1987 - Gældende
Driftsudgifter, tab på indskud. (* 1)
AFG nr 10262 af 17/12/2019 - Gældende
Trust - fast driftssted i Dannmark - skattemæssig transparent
AFG nr 10120 af 19/11/2019 - Gældende
Løbende ydelse, LL § 12 B, stk. 10, ”niessbrauch”, udlejningsejendomme
AFG nr 10119 af 19/11/2019 - Gældende
Trust - båndlagt kapital med kapitalejere
AFG nr 9952 af 22/10/2019 - Gældende
Lån – Callable Subordinated Capital Securities
AFG nr 9951 af 22/10/2019 - Gældende
Skattemæssig kvalifikation af tysk investeringsfond
AFG nr 10109 af 22/10/2019 - Gældende
Studielegat - Danmarks Frie Forskningsfond - LL § 7 K - DBO - Canada
AFG nr 9950 af 24/09/2019 - Gældende
Hollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler
AFG nr 9949 af 24/09/2019 - Gældende
EU, Fast driftssted, OECD
AFG nr 9903 af 24/09/2019 - Gældende
Trust - fondslignende - arv
AFG nr 9948 af 27/08/2019 - Gældende
Erstatning efter ligebehandlingsloven - skattefri
AFG nr 9861 af 27/08/2019 - Gældende
Pensionsordning i udlandet - Oprettet før 18. februar 1992 - Udbetaling af engangsbeløb
AFG nr 9860 af 27/08/2019 - Gældende
Ophævelse af trust og samtidig overførelse af kapitalen til en dansk forvaltningsafdeling
AFG nr 9848 af 27/08/2019 - Gældende
Påvirkning af medlemmers fradragsret ved faglig sammenslutnings opløsning og udlodning af midler til sygehus
AFG nr 10104 af 27/08/2019 - Gældende
Skattepligt af udbetaling fra trust på Malta
AFG nr 9686 af 25/06/2019 - Gældende
Projektprovision betalt til pengeinstitut
AFG nr 9678 af 25/06/2019 - Gældende
Trust - transparent - ejendomsværdiskatteloven
AFG nr 9634 af 21/05/2019 - Gældende
Andelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidation
AFG nr 9584 af 21/05/2019 - Gældende
Trust - skattemæssigt transparent, skattepligt
AFG nr 9576 af 30/04/2019 - Gældende
Engelsk trust anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 9517 af 26/03/2019 - Gældende
Lønomlægning - Skattefri uddannelse
AFG nr 9357 af 26/03/2019 - Gældende
Trust - skattemæssigt transparent
AFG nr 9515 af 26/02/2019 - Gældende
Dispensationsændringerne - Warrants - Beskatning - Afståelse
AFG nr 9170 af 29/01/2019 - Gældende
Betaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab
AFG nr 9161 af 29/01/2019 - Gældende
Lån – Callable Subordinated Capital Securities
AFG nr 9160 af 29/01/2019 - Gældende
Virtuelle valutaer - Bitcoins
AFG nr 9156 af 29/01/2019 - Gældende
Afståelse af bitcoins modtaget som gave
AFG nr 9155 af 29/01/2019 - Gældende
Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler
AFG nr 10187 af 18/12/2018 - Gældende
Udgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren
AFG nr 10167 af 18/12/2018 - Gældende
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
AFG nr 10163 af 18/12/2018 - Gældende
Virtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst
AFG nr 10022 af 20/11/2018 - Gældende
Godtgørelse for forskelsbehandling
AFG nr 10137 af 23/10/2018 - Gældende
Briller stillet til rådighed af arbejdsgiveren - skattefrit arbejdsredskab
AFG nr 10019 af 23/10/2018 - Gældende
Udenlandsk pensionsopsparing - overgangsregler - skift af porteføljemanager - overdragelse af ordningerne ved arv
AFG nr 9759 af 28/08/2018 - Gældende
Tab ved afståelse af bitcoins
AFG nr 10005 af 28/08/2018 - Gældende
Warrants - rette indkomstmodtager
AFG nr 9712 af 26/06/2018 - Gældende
Bonus - Retserhvervelse - Forskerskatteordningen
AFG nr 9675 af 26/06/2018 - Gældende
Udenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv
AFG nr 9665 af 29/05/2018 - Gældende
Renteudgifter, lånekapital
AFG nr 9472 af 29/05/2018 - Gældende
Gevinst ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9422 af 29/05/2018 - Gældende
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
AFG nr 9302 af 24/04/2018 - Gældende
Lån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån
AFG nr 9762 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt af værdi af indløste spillepoint
AFG nr 9271 af 20/03/2018 - Gældende
Trust - Liechtenstein - arv - transparens
AFG nr 9243 af 20/03/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved handel med bitcoins og ether
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9122 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9113 af 30/01/2018 - Gældende
Kreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede
AFG nr 10367 af 28/11/2017 - Gældende
International sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto
AFG nr 10260 af 28/11/2017 - Gældende
Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 10257 af 28/11/2017 - Gældende
Selskab - væddemål - omkostninger
AFG nr 10255 af 28/11/2017 - Gældende
Hestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed
AFG nr 10254 af 28/11/2017 - Gældende
Reklamekoncept - donationer til godkendte foreninger
AFG nr 10253 af 28/11/2017 - Gældende
Retserhvervelse af bonus, genoptagelse
AFG nr 10250 af 28/11/2017 - Gældende
Periodisering - Retserhvervelse af Upfront fee
AFG nr 10149 af 24/10/2017 - Gældende
Skattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler
AFG nr 10097 af 24/10/2017 - Gældende
Periodisering af tilskud - straksafskrivning
AFG nr 10096 af 24/10/2017 - Gældende
Bruttolønsordning til betaling af studieafgift
AFG nr 10240 af 26/09/2017 - Gældende
Behandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning
AFG nr 10082 af 26/09/2017 - Gældende
Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 10064 af 26/09/2017 - Gældende
Trust - transparens - gave
AFG nr 9729 af 27/06/2017 - Gældende
Trust i Liechtenstein anset for skattemæssigt transparent
AFG nr 10476 af 27/06/2017 - Gældende
Rabatordning
AFG nr 9743 af 23/05/2017 - Gældende
Udenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 9449 af 25/04/2017 - Gældende
Spilleklub - skattepligt
AFG nr 10465 af 25/04/2017 - Gældende
Andelsselskab - udviklingsomkostninger
AFG nr 9075 af 24/01/2017 - Gældende
Fondsbeskatning - nedsættelse af grundkapital til dækning af underskud
AFG nr 10351 af 15/11/2016 - Gældende
Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på
AFG nr 10347 af 15/11/2016 - Gældende
Kompensation/erstatning - formuetab - afkasttab - pensionsbeskatning
AFG nr 10032 af 27/09/2016 - Gældende
Trust - transparent - gave
AFG nr 9840 af 21/06/2016 - Gældende
Kantineordning
AFG nr 9836 af 21/06/2016 - Gældende
Selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau
AFG nr 9835 af 21/06/2016 - Gældende
Ikke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog
AFG nr 9556 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Private skadesforsikringer - præmiefritagelse - ufrivillig arbejdsløshed
AFG nr 9567 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret
AFG nr 9486 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Banklån med renteloft - gæld - renteudgifter
AFG nr 9482 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Arv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust
AFG nr 9450 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Stakingaftale - beskatning af gevinst
AFG nr 9293 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
AFG nr 11405 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - FN-pensionsordning - oprettet før 18. februar 1992 - udbetaling af engangsbeløb - skattefrit
AFG nr 10510 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Journalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
AFG nr 10187 af 23/06/2015 - Gældende
Salg af aktier i arbejdsgiverselskabet til medarbejder til handelsværdi
AFG nr 11052 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Partnerselskab - nye kapitalejere
AFG nr 10293 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Beskatning af streamingindtægter
AFG nr 10282 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Bestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst
AFG nr 10225 af 28/04/2015 - Gældende
Afkald på tegningsoptioner
AFG nr 10370 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Succession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning
AFG nr 10275 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Medarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave
AFG nr 10176 af 12/08/2014 - Gældende
Sundhedsydelse som abonnementsordning
AFG nr 10568 af 25/03/2014 - Gældende
Bindende svar - Lån - Subordinated Capital Securities
AFG nr 10182 af 27/02/2014 - Gældende
Beskatning af medarbejders spisning på arbejde - kantineordning
AFG nr 9443 af 23/06/2009 - Gældende
Rette indkomstmodtager - konsulent
AFG nr 9438 af 23/06/2009 - Gældende
Fri sommerbolig samt ejendomshandel til vurderingen
AFG nr 9437 af 23/06/2009 - Gældende
Beskatning af fri telefon
AFG nr 9436 af 23/06/2009 - Gældende
Personalegoder – betaling af private udgifter
AFG nr 9429 af 23/06/2009 - Gældende
Skattepligtig af en ”rabat” som modtages fra forsikringsmægleren i tilknytning til tegning af en kapitalforsikring
AFG nr 9450 af 19/05/2009 - Gældende
Rette indkomstmodtager – vederlag – honorarer - datterselskab
AFG nr 9412 af 19/05/2009 - Gældende
Samarbejdsaftale – velgørende institutioner – omsætningsbestemt ydelse - fradrag
AFG nr 9391 af 19/05/2009 - Gældende
Gave fra indsamlede bidrag
AFG nr 9384 af 19/05/2009 - Gældende
Multilevelmarketing – driftsudgifter - moms
AFG nr 9382 af 19/05/2009 - Gældende
Ejerlejlighedsejeres rentefradrag for gæld optaget af ejerlejlighedsforening
AFG nr 9381 af 21/04/2009 - Gældende
Betaling af sundhedsudgifter til udsendt personel, der gør tjeneste i krigszoner
AFG nr 9379 af 24/03/2009 - Gældende
Rette indkomstmodtager – vederlag - konsulentvirksomhed
AFG nr 9217 af 24/03/2009 - Gældende
Skatteankenævnsafgørelse ikke ændret af Skatterådet
AFG nr 9085 af 27/01/2009 - Gældende
Andelshaveres fradragsret for renteudgifter af gæld til andelsboligforening
AFG nr 9053 af 27/01/2009 - Gældende
Bankpakken – hybrid kernekapital
AFG nr 9081 af 16/12/2008 - Gældende
Resultatafregning direktør – selskab – ejet af direktør
AFG nr 9042 af 16/12/2008 - Gældende
Ejere af solvarmeanlæg ikke skattepligtige af leverancer til og fra varmeværk
AFG nr 9078 af 18/11/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager – vederlag - projektledelse
AFG nr 9759 af 28/10/2008 - Gældende
Driftsfradrag - bonusløn
AFG nr 9752 af 23/09/2008 - Gældende
Andelsselskab – investeringsaktiver – placering hos andelshavere - ejendomsret
AFG nr 9609 af 19/08/2008 - Gældende
Fantomaktier – retserhvervelsestidspunkt - fradragsret
AFG nr 9584 af 19/08/2008 - Gældende
Udleje af ejendom i udlandet – virksomhedsordningen - ejendomsavance
AFG nr 9533 af 15/07/2008 - Gældende
Indsamlede midler - hædersgave
AFG nr 9536 af 17/06/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark
AFG nr 9390 af 17/06/2008 - Gældende
Erhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier
AFG nr 9337 af 17/06/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager – vederlag – fælles selskab - samarbejdspartnere
AFG nr 9736 af 20/05/2008 - Gældende
Optionsaftale
AFG nr 9346 af 20/05/2008 - Gældende
”Forkøbsret” i testamente – udnyttet i levende live
AFG nr 9344 af 20/05/2008 - Gældende
Ekspropriationssituation – privat vandværk - betinget
AFG nr 9343 af 20/05/2008 - Gældende
Ekspropriationssituation - fjernvarmeledning
AFG nr 9336 af 20/05/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager – selskab – konsulentarbejde - tjenesteforhold
AFG nr 9319 af 20/05/2008 - Gældende
Tilbagebetaling af overdækning – moms-/skattepligt?
AFG nr 9239 af 20/05/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager – arbejdsopgaver hidtil udført i lønmodtagerregi - afslag
AFG nr 9236 af 20/05/2008 - Gældende
Tilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel
AFG nr 9419 af 22/04/2008 - Gældende
Indsamlede midler - hædersgave
AFG nr 9404 af 22/04/2008 - Gældende
Tax Equalization - lønaftale
AFG nr 9754 af 17/07/2007 - Gældende
Gave til fond opdelt i familie og ikke-familie afdeling
AFG nr 9716 af 19/06/2007 - Gældende
Aktieemission - værdiansættelse
AFG nr 9693 af 19/06/2007 - Gældende
Kapitalindskud i italiensk selskab anskaffelsessum for aktier
AFG nr 9684 af 19/06/2007 - Gældende
Hotelejerlejlighed moms i forbindelse med udlejning og egen benyttelse virksomhedsskatteordning ejendomsværdiskat og skat i forbindelse med salg
AFG nr 9675 af 22/05/2007 - Gældende
Honorar til spilleragent
AFG nr 9659 af 22/05/2007 - Gældende
Rette indkomstmodtager - konsulentvirksomhed
AFG nr 9681 af 24/04/2007 - Gældende
Regulering af indfrielseskursen på en obligation med udviklingen i en række indeks
AFG nr 9628 af 24/04/2007 - Gældende
Leasing af bil fradrag for leasingydelse
AFG nr 9695 af 20/03/2007 - Gældende
Medarbejderaktier/obligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang
AFG nr 9595 af 20/02/2007 - Gældende
Fradrag for renter ved etablering af renteloft
AFG nr 9528 af 20/02/2007 - Gældende
Ydelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden
AFG nr 9079 af 23/01/2007 - Gældende
Rette indkomstmodtager - konsulentydelser
AFG nr 9676 af 19/12/2006 - Gældende
Ophør af leveringsaftale - kompensation
AFG nr 9666 af 19/12/2006 - Gældende
Udlodning og efterfølgende kapitalindskud divergerende fra handelsværdi
AFG nr 11136 af 19/12/2006 - Gældende
Landbrugsstøtte enkeltbetalingsordningen beskatningstidspunkt
AFG nr 11106 af 21/11/2006 - Gældende
Rette indkomstmodtager
AFG nr 11099 af 21/11/2006 - Gældende
Stille kommanditselskab var rette indkomstmodtager
AFG nr 9896 af 24/10/2006 - Gældende
Den skattemæssige behandling af en tysk pensionsordning
AFG nr 9855 af 26/09/2006 - Gældende
Vindmølle anpartsreglerne driftsrisiko produktion af elektricitet
AFG nr 9854 af 26/09/2006 - Gældende
Rette indkomstmodtager honorar/vederlag - selskab
AFG nr 9716 af 22/08/2006 - Gældende
Erhvervelse af kunst var intern uddeling og ikke en driftsomkostning for kunstfond
AFG nr 9691 af 22/08/2006 - Gældende
Aktieemission - værdiansættelse
AFG nr 9056 af 22/08/2006 - Gældende
Skattefri kompensation for opsigelse af privat lejemål
AFG nr 9568 af 18/07/2006 - Gældende
Rette indkomstmodtager
AFG nr 9567 af 18/07/2006 - Gældende
Discjockey virksomhed kunne ikke drives i selskabsform
AFG nr 9515 af 25/04/2006 - Gældende
Optagelse af partnere ved etablering af produktionsdatterselskab
AFG nr 9476 af 25/04/2006 - Gældende
Filmrettigheder - driftsudgifter
AFG nr 9457 af 25/04/2006 - Gældende
Gevinster fra netpoker fra Ladbrokes ikke skattepligtige
AFG nr 9503 af 21/03/2006 - Gældende
Rådgiver nægtet fradrag for betalt erstatning i selskabstømningssag - tilsyn
AFG nr 9216 af 21/03/2006 - Gældende
Vederlag til forhandlers ansatte til gennemførelse af markedsføringskursus godkendt som driftsomkostning for grossist - skattepligtig værdi fastsat til forhandlerens kostpris
AFG nr 9206 af 13/12/2005 - Gældende
Koncernintern overdragelse af virksomhed mellem filialer
AFG nr 9340 af 14/06/2005 - Gældende
Tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - teknologiløsninger til trådløse telefoner
AFG nr 9337 af 14/06/2005 - Gældende
Tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning maleropgaver
AFG nr 9336 af 14/06/2005 - Gældende
Ligningsrådet nægtede tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning
AFG nr 9245 af 17/05/2005 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning
AFG nr 10320 af 14/12/2004 - Gældende
Beskatning af et engangsbeløb for brugsret over et areal til opstilling af vindmøller, når arealet afstås inden udløbet af brugsretsaftalen
AFG nr 9596 af 21/09/2004 - Gældende
Bestyrelseshonorar rette indkomstmodtager substitution - revurdering af SKM2004.90.LR
AFG nr 9554 af 21/09/2004 - Gældende
Godtgørelse fra A-kasse
AFG nr 9387 af 18/06/2002 - Gældende
Beskatning af låntagers avance ved aktielån samt andre spørgsmål vedrørende aktielån
AFG nr 9300 af 19/03/2002 - Gældende
Andelsboligforeninger - lån til drifts- og vedligeholdelsesudgifter - beskatning af medlemmerne
AFG nr 12516 af 24/04/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked fejlagtig rådgivning fra revisor erstatning for manglende fortjeneste
AFG nr 12226 af 20/03/2001 - Gældende
Afslag på omgørelse af aftalt rente
AFG nr 12068 af 20/03/2001 - Gældende
Omgørelse af renter betalt i koncernforhold
AFG nr 9776 af 23/03/1999 - Gældende
Flytteudgifter
AFG nr 9543 af 23/02/1999 - Gældende
Kursusudgift, fradrag, indkomstgrundlag, indkomsterhvervelse
AFG nr 9297 af 23/02/1999 - Gældende
Selskabsophør
AFG nr 11010 af 23/02/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked
AFG nr 10845 af 08/02/1999 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse
AFG nr 10842 af 03/02/1999 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse
AFG nr 60342 af 17/11/1998 - Gældende
Den skattemæssige behandling af mælkekvoter, der tildeles vederlagsfrit
AFG nr 18558 af 01/07/1998 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse Goodwill Overskudsandel Kapitalisering Afskrivning
AFG nr 60141 af 21/04/1998 - Gældende
Indtægt som FIFA-agent beskattes hos agenten personligt. Udgift til bankgaranti stillet af FIFA-agent kan, hvis omfattet af Ligningslovens § 8 stk. 3, fradrages hos FIFA-agent personligt
AFG nr 18569 af 24/02/1998 - Gældende
Beskatning af arbejdsgiverbetalt kørekort
AFG nr 18484 af 12/06/1990 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Salgsoption - Medarbejdere - Aktieavance - Statsskattelovens § 4 f (* 1)
AFG nr 18483 af 12/06/1990 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Beskatning af medarbejdere der får adgang til at tegne konvertible obligationer som led i deres ansættelsesforhold (* 1)
AFG nr 18482 af 12/06/1990 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Kursgevinstloven/aktieavancebeskatningsloven. Indfrielse/konvertering af konvertible obligationer samt efterfølgende salg af aktier. (* 1)
AFG nr 18853 af 14/10/1989 - Gældende
Transfersummer i professionel fodbold. Bindende forhåndsbesked (* 1)
AFG nr 18455 af 27/06/1989 - Gældende
Beskatning af spisekuponer (* 1)
AFG nr 18453 af 26/06/1989 - Gældende
Studerendereglen i dansk-færøske dobbeltbeskatningsoverenskomst er ændret med virkning fra den 1. januar 1988 (* 1)
AFG nr 18291 af 18/04/1989 - Gældende
Afholdelse af udgifter efter regning (* 1)
AFG nr 18711 af 31/08/1988 - Gældende
Kuratorers og midlertidige bobestyrers adgang til at få udleveret fallanters selvangivelser. (* 1)
AFG nr 51578 af 07/07/1988 - Gældende
Den skattemæssige behandling af AMBI. (* 1)
AFG nr 51577 af 27/06/1988 - Gældende
Fonde og brancheforeninger kan fradrage årsafgiften til henholdsvis Fondsregistret og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som en driftsomkostning. Arbejdsmarkedssammenslutninger kan derimod ikke fradrage årsafgiften. Registreringsafgiften, som skal betales i forbindelse med oprettelse af en fond eller forening, kan ikke fradrages.(* 1)
AFG nr 18503 af 24/06/1988 - Gældende
Om nøglepersonforsikringer (* 1)
AFG nr 18501 af 22/06/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. (* 1)
AFG nr 18360 af 18/04/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Fradrag for kapitaltilførselsafgift i en investeringsforening. (* 1)
AFG nr 18351 af 13/04/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Beskatning af konvertible obligationer til ledende medarbejdere. (* 1)
AFG nr 18321 af 28/03/1988 - Gældende
Skattepligt - fond - spekulation. (* 1)
UDT nr 9449 af 07/07/2006 - Gældende
Fradragsret for udgifter til bestikkelse i den private sektor
UDT nr 10878 af 13/12/2005 - Gældende
Vejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2005. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2006
UDT nr 9180 af 18/03/2005 - Gældende
Fastsættelse af udlejningsværdi for stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningen
UDT nr 9073 af 07/03/2002 - Gældende
Fradrag for advokatomkostninger vedrørende tilbagebetalingskrav i ambisager
UDT nr 9503 af 23/10/2001 - Gældende
Udbetaling fra andelsselskab i opløsning skattemæssig behandling af overdækningsbeløbene tilkendegivelse fra Ligningsrådet
UDT nr 11584 af 02/02/2000 - Gældende
Udtalelse afgivet af Skatteministeriet om broafgift i relation til godtgørelse for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter LL § 9 B.
UDT nr 18579 af 08/01/1998 - Gældende
Støtte til elevers praktikophold i udlandet
UDT nr 18538 af 03/11/1997 - Gældende
Godtgørelse for udgifter lønmodtagere påføres som følge af arbejdet Overgangsordning for offentlig ansatte Undtagelse for indberetningspligt