Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 67 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.
BEK nr 66 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.
BEK nr 995 af 04/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om civil værnepligt
BEK nr 1371 af 09/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet
BEK nr 1082 af 23/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, der er idømt visse sanktioner
BEK nr 566 af 15/12/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af værnepligtige
CIR nr 4 af 15/01/1991 - Gældende
Cirkulære om registrering af værnepligtige m.fl. (Til de værnepligtsadministrerende myndigheder m.fl.)
CIR nr 241 af 22/11/1968 - Gældende
Cirkulære om Finlands tilslutning til overenskomst af 3. marts 1956 om forholdet mellem værnepligt og statsborgerret i Danmark, Norge og Sverige. (Til samtlige udskrivningschefer og lægdsforstandere).
CIR nr 76 af 08/04/1963 - Gældende
Cirkulære om en med Argentina indgået overenskomst angående militærtjeneste. (Til samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd).
CIR nr 29 af 19/02/1960 - Gældende
Cirkulære om en med republikken Chile indgået overenskomst angående militærtjeneste. (Til samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd).
CIR nr 124 af 28/07/1956 - Gældende
Cirkulære om en med Italien indgået overenskomst angående militærtjeneste (Samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd)
CIR nr 78 af 22/05/1956 - Gældende
Cirkulære om en med Norge og Sverige indgået overenskomst om forholdet mellem værnepligt og statsborgerret i Danmark, Norge og Sverige (Til samtlige udskrivningschefer, lægdsforstanderier og lægdsmænd)
CIR nr 27 af 23/02/1956 - Gældende
Cirkulære til samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd om udvidelse af den med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nord Irland indgåede overenskomst angående militærtjeneste
CIR nr 132 af 06/08/1955 - Gældende
Cirkulære om en med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nord Irland indgået overenskomst angående militærtjeneste. (Til samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd)
CIR nr 65 af 07/04/1934 - Gældende
Cirkulære til samtlige Udskrivningschefer, Lægdsforstandere og Lægdsmænd om traktat mellem Danmark og Bolivia angående militærtjeneste
CIR nr 103 af 13/07/1931 - Gældende
Cirkulære til samtlige Udskrivningschefer, Lægdsforstandere og Lægdsmænd om traktat mellem Danmark og Tyrkiet angående militærtjeneste.
CIR nr 34 af 02/03/1929 - Gældende
Cirkulære til samtlige Udskrivningschefer, Lægdsforstandere og Lægdsmænd om traktat mellem Danmark og Østrig angående militærtjeneste.
CIR nr 15 af 10/01/1928 - Gældende
Cirkulære til samtlige Udskrivningschefer, Lægdsforstandere og Lægdsmænd om oversigt over stater, med hvilke Danmark har indgået overenskomst angående militærtjeneste.
CIR nr 151 af 12/12/2003 - Gældende
Cirkulære om sessionernes forretningsgang
(Til de værnepligtsadministrerende statsamtmænd og sessionsmedlemmerne)
CIR nr 156 af 15/10/1999 - Gældende
Cirkulære om udsættelse af tidspunktet for værnepligtiges møde for session og til aftjening af værnepligt
CIR nr 155 af 15/10/1999 - Gældende
Cirkulære om behandlingen af sager om udelukkelse fra værnepligtstjeneste
SKR nr 9319 af 26/01/1987 - Gældende
Skrivelse om overførsel af værnepligtige imellem de militære værn, civilforsvaret og hjemmeværnet. (Til de værnepligtsadministrerende myndigheder)
SKR nr 11255 af 14/04/1980 - Gældende
Skrivelse om værnepligtiges udeblivelse fra session
MED nr 11250 af 30/06/1962 - Gældende
Meddelelse om forelæggelse for statsadvokaten af visse domme for overtrædelse af værnepligtsloven (* 1)