Søgeresultat


Søgningen fandt 54 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10026 af 25/06/1992 - Gældende
Finanstilsynet havde været berettiget til at fastsætte vilkårene for en erhvervssygdomspool.
KEN nr 10028 af 03/06/1992 - Gældende
Principperne for fastsættelse af huslejen i boligbyggeri, tilhørende en pensionskasse.
KEN nr 10010 af 14/05/1991 - Gældende
Nyt livsforsikringsprodukt godkendt som værende i overensstemmelse med det for forsikringsselskabet godkendte G 82-beregningsgrundlag (koncession).
KEN nr 10002 af 22/03/1990 - Gældende
Nægtet tilladelse til reduktion af bonusrente for realrenteafgiftspligtige kapitaler i forsikringer.
KEN nr 10047 af 15/11/1989 - Gældende
Beregnet bonus kan ikke fratrækkes i præmien for samme år.
KEN nr 10046 af 26/10/1989 - Gældende
Afgrænsning mellem forsikring og vedligeholdelsesabonnement.
KEN nr 10044 af 15/06/1989 - Gældende
Direktør for forsikringsselskab nægtet tilladelse til at drive advokatvirksomhed.
AFG nr 10010 af 13/05/1993 - Gældende
'Guldrandede papirer', jfr. lov om forsikringsvirksomhed § 128, stk. 1 (*1)
AFG nr 10005 af 14/01/1993 - Gældende
Forsikringsselskabers eneret til at drive forsikringsvirksomhed samt annoncering herom (*1)
AFG nr 10019 af 03/07/1992 - Gældende
Begrebet 'forsikringsvirksomhed' i lov om forsikringsvirksomhed (*1)
AFG nr 10006 af 26/03/1992 - Gældende
Garantiordning opfattet som livsforsikring (* 1)
AFG nr 10005 af 26/03/1992 - Gældende
Begreverne 'Forsikringsvirksomhed' og 'Salg af forsikringsydelser' (* 1)
AFG nr 10004 af 02/03/1992 - Gældende
Placeringsreglernes 'Guldrandede papirer', forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10045 af 18/12/1991 - Gældende
Præferenceaktiekapital som egenkapital, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10044 af 10/12/1991 - Gældende
'Buy-back' - klausuler, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10043 af 04/09/1991 - Gældende
Afgrænsning af 'Forsikringsvirksomhed', jfr. lov om forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10042 af 01/09/1991 - Gældende
Placeringsreglernes 'guldrandede papirer', forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10041 af 29/07/1991 - Gældende
Afgrænsning af 'Forsikringsvirksomhed', jfr. lov om forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10053 af 27/09/1990 - Gældende
Grænser for accessorisk virksomhed i relation til livsforsikringsselskabers og pensionskassers virksomhed (* 1)
AFG nr 10052 af 20/07/1990 - Gældende
Godkendelse af præmiestørrelse som forudsætning for koncession (* 1)
AFG nr 10015 af 26/06/1990 - Gældende
Forrentning af præmier, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10051 af 21/02/1990 - Gældende
Livsforsikringsselskabers anvendelse af bedømmelsessystemer til vurdering af helbredsrisici (* 1)
AFG nr 10017 af 03/04/1989 - Gældende
Koncession til genforsikring af udenlandske risici inden for skadesforsikring, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10018 af 23/02/1989 - Gældende
Banks annoncering af pensionsprodukt, der kunne fremkalde det indtryk at banken optrådte som forsikringsgiver (* 1)
AFG nr 10023 af 30/11/1988 - Gældende
Livsforsikring, bonus, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10015 af 07/07/1988 - Gældende
Livsforsikring med investeringsfonds, placeringsregler, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10004 af 11/02/1988 - Gældende
Et generalagentur for et udenlandsk livsforsikringsselskab uden for EF spurgte om forsikringsdokumenter kan opbevares på microfilm (* 1)
AFG nr 10022 af 05/11/1987 - Gældende
Livsforsikring, beregningsgrundlag, omkostninger, bonus, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10019 af 03/09/1987 - Gældende
Livsforsikring, beregningsgrundlag, rentefod, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10015 af 10/07/1987 - Gældende
Gruppelivsforsikring, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10002 af 21/11/1986 - Gældende
Afslag på udstedelse af koncession - ulovlig forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10013 af 14/10/1986 - Gældende
Pensionskasses krav om medlemskab af bestemte fagforeninger bekendtgørelse nr. 459 af 29. juli 1988 om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10008 af 21/08/1986 - Gældende
Udlånsvirksomhed - anden virksomhed end forsikringsvirksomhed
AFG nr 10001 af 11/03/1986 - Gældende
Investering i fast ejendom, lov om forsikringsvirksomhed §§ 128 og 129 (* 1)
AFG nr 10009 af 27/02/1986 - Gældende
Investering i fast ejendom - lov om forsikringsvirksomhed §§ 128 og 129 (* 1)
AFG nr 10015 af 20/11/1985 - Gældende
Tegningsprovision til bestyrelsesmedlemmer, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10016 af 10/09/1985 - Gældende
Udelukkelse fra optagelse af psykisk handicappede, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10008 af 27/08/1985 - Gældende
Konsulentvirksomhed, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10020 af 10/06/1985 - Gældende
Formidling af forsikring til forsikringsselskaber, der ikke er etableret her i landet (* 1)
AFG nr 10013 af 04/04/1985 - Gældende
Erhvervelse af egne aktier, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10012 af 02/04/1985 - Gældende
Undladelse af besvarelse af skriftlige henvendelser, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10006 af 01/02/1985 - Gældende
Forsikring - abonnement, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10001 af 01/01/1985 - Gældende
Understøttelseskasse for ledige, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10007 af 01/03/1984 - Gældende
Abonnementsordning for lægehjælp, forsikringsvirksomhed (* 1).
AFG nr 10005 af 01/02/1984 - Gældende
Manglende præmiebetaling på en bygningsbrandforsikring, forsikringsvirksomhed (* 1).
AFG nr 10014 af 16/09/1983 - Gældende
Klage over at 4 forsikringsselskaber som aktionærer havde dominerende indflydelse over et alarmselskab i strid med lovens §§ 6 og 7 (* 1)
AFG nr 10001 af 01/01/1979 - Gældende
Udbetaling af a'conto udbytte til aktionærerne, forsikringsvirksomhed (* 1).
AFG nr 10001 af 01/01/1978 - Gældende
Organisations anvendelse af udtrykket travel insurance i navnet forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10001 af 01/01/1977 - Gældende
Et amerikansk forsikringsselskabs tilbud om forsikringer i Danmark til US-statsborgere med midlertidig bopæl i Danmark (* 1)
AFG nr 10001 af 01/01/1976 - Gældende
Stilling som næstformand i bestyrelsen og stilling som direktør i selskabet kan ikke forenes, forsikringsvirksomhed (* 1)
AFG nr 10004 af 11/11/1975 - Gældende
Livsforsikring, placeringsregler, policelån, forsikringsvirksomhed (* 1)
UDT nr 10001 af 01/05/1990 - Gældende
God forsikringspraksis ved livsforsikringsselskabers modtagelse af uidentificerbare indbetalinger, forsikringsvirksomhed (* 1)
UDT nr 10005 af 02/10/1989 - Gældende
Aktuarer, kvalifikationskrav, forsikringsvirksomhed (* 1)
UDT nr 10001 af 17/07/1978 - Gældende
Aktuarer, kvalifikationskrav, forsikringsvirksomhed (* 1)