Søgeresultat


Søgningen fandt 26 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 60529 af 12/11/1993 - Gældende
Patentdirektoratets afslag på ansøgning om patent på en marksprøjte tiltrådt. Sagen tilbagesendt til fortsat behandling efter ansøgers fremlæggelse af nye krav.
KEN nr 60528 af 12/11/1993 - Gældende
Ansøgning om patent på en 'baglysprojektionsskærm' afslået, da opfindelsen ansås som videreudvikling af kendt teknik, der vil være nærliggende for en fagmand.
KEN nr 60527 af 12/11/1993 - Gældende
Ansøgning om patent på 'glidningshæmmende gulv- eller bundbelægninger eller -beklædninger og vægbeklædninger, navnlig til metalliske svømmebassiner' afslået, da opfindelsen ikke adskilte sig tilstrækkeligt fra den kendte teknik.
KEN nr 60526 af 15/10/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60525 af 30/07/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers amerikanske patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60524 af 30/07/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers fuldmægtig ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60523 af 30/07/1993 - Gældende
Begæring om genoprettelse og videreførelse i Danmark af international patentansøgning (PCT) afslået, da ansøgers amerikanske patentagents kontrolsystem ikke var betjent med fornøden omhu.
KEN nr 60522 af 30/07/1993 - Gældende
Begæring om genoprettelse og vedereførelse i Danmark af international patentansøgning afslået, da der ved opbygningen af patentagents fristsystem ikke var udvist den fornødne omhu.
KEN nr 60520 af 13/07/1993 - Gældende
Patentansøgning afslået, da opfindelsen ikke var ny. Dissens.
KEN nr 60518 af 01/07/1993 - Gældende
For sen indbetaling af genoptagelsesafgift betragtet som undskyldelig.
KEN nr 60516 af 01/07/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers japanske repræsentant ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60514 af 01/07/1993 - Gældende
Spørgsmål om, hvem der er berettiget til opfindelse.
KEN nr 60513 af 07/06/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60511 af 05/05/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da anmodning om genoprettelse var indgivet for sent, og ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60509 af 16/04/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
KEN nr 60507 af 15/04/1993 - Gældende
Patentansøgning afslået, da opfindelsen ikke adskilte sig væsentligt fra kendt teknik.
KEN nr 60445 af 11/01/1993 - Gældende
Et poselukke ikke anset for et nyt patent.
KEN nr 60528 af 19/12/1991 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da patentagenten ikke ansås at have udvist fornøden omhu.
KEN nr 60527 af 18/12/1991 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da patentagenten ikke ansås at have udvist fornøden omhu. (* 1)
KEN nr 60436 af 03/09/1991 - Gældende
En farveklarende virkning af en cellulase blev anset for ny
KEN nr 60420 af 05/04/1991 - Gældende
Afdelt patentansøgning
KEN nr 60416 af 03/04/1991 - Gældende
Nye oplysninger i genoprettelsessag medførte, at ankenævnet tilbagesendte sagen til Patentdirektoratet til fornyet behandling
KEN nr 60414 af 21/02/1991 - Gældende
Opfindelseshøjde
KEN nr 60405 af 05/11/1990 - Gældende
Patent på medicinsk tablets fysiske egenskaber. (* 1)
KEN nr 60401 af 11/10/1990 - Gældende
Genoprettelse af patentansøgning
KEN nr 60319 af 07/01/1985 - Gældende
Grænsedragningen mellem patenterbare og ikke-patenterbare programmeringsforanstaltninger og spørgsmålet om opfindelseshøjde.