Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 963 af 29/11/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsvirksomhed
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10098 af 28/12/1995 - Gældende
Nogle nærmere bestemte forretninger anset for omfattet af forbudet i § 90, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, hvorefter direktører ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Spørgsmål om aktindsigt.
KEN nr 10097 af 28/11/1995 - Gældende
Ansøgning om dispensation fra 10%-grænsen for investering i et enkelt kreditinstitut ikke omfattet af EØF-direktiverne 92/94 eller 92/96, da der var tale om genforsikring. Dispensationsansøgningen skulle herefter bedømmes konkret, hvorfor sagen hjemvises.
KEN nr 10078 af 31/10/1995 - Gældende
En nærmere bestemt virksomhed i forbindelse med salg af husholdningsmaskiner anset for at være forsikringsvirksomhed.
KEN nr 10079 af 23/10/1995 - Gældende
Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende indflydelse på fonden, og da fonden og dens datterselskaber efter deres vedtægter kunne drive anden virksomhed end forsikringsvirksomhed.
KEN nr 10082 af 17/08/1995 - Gældende
Finanstilsynet havde med rette nægtet at tage stilling til, om udbetalinger fra en pensionsforsikring kunne nedsættes, da det var et formueretligt spørgsmål, som henhører under domstolene, eventuelt Ankenævnet for Forsikring.
KEN nr 10080 af 01/06/1995 - Gældende
Finanstilsynet var afskåret fra at behandle en klage fra medlemmer af en pensionskasse over pensionskassens investeringer, da de pågældende ikke kunne anses som parter.
KEN nr 10081 af 20/01/1995 - Gældende
Forsikringstager var ikke part og dermed ikke klageberettiget i en sag om størrelsen af et gebyr i forbindelse med tilbagekøb af en pensionsforsikring. Spørgsmål om ekspeditionstid henvist til Erhvervsministeriet.
AFG nr 10019 af 27/06/1995 - Gældende
Pensionsforsikring - bonusanvendelse