Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9501 af 05/05/2014 - Gældende
Klage over tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter
KEN nr 9403 af 29/03/2012 - Gældende
Om dispensation fra krav om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn på autoværksted
KEN nr 9282 af 29/02/2012 - Gældende
Ikke dispensation fra reglerne om friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartling med et kodenummereret produkt
KEN nr 9274 af 06/02/2012 - Gældende
Spartling på et autoværksted
KEN nr 9073 af 27/10/2011 - Gældende
Påbud til autoværksted om effektiv procesudsugning til forbehandling i form af spartling, indeholdende styren
KEN nr 9767 af 28/10/2010 - Gældende
Ophævelse af strakspåbud om fastsættelse af MAL-kode
KEN nr 9195 af 25/02/2010 - Gældende
Kontrolanordning (alarm), som viser utilstrækkelig funktion af ventilationsanlæg, skal placeres hensigtsmæssigt
KEN nr 10147 af 16/12/2009 - Gældende
Krav om luftforsynet åndedrætsværn ved spartelarbejde med et produkt med MAL-kode
KEN nr 10127 af 01/10/2009 - Gældende
Ventilation i autolakeringsværksted, hvor der spartles med et styrenholdigt produkt
KEN nr 9988 af 01/07/2009 - Gældende
Afslag om dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og påbud om indretning af sprøjtekabine
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
VEJ nr 9919 af 01/12/2002 - Gældende
Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10 December 2002
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
VEJ nr 9919 af 01/12/2002 - Gældende
Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10 December 2002
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
VEJ nr 11777 af 01/03/2000 - Gældende
Sandblæsning At-vejledning D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
VEJ nr 11777 af 01/03/2000 - Gældende
Sandblæsning At-vejledning D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991