Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9703 af 01/08/2019 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om, at der ved malerarbejde, hvor der anvendes isocyanater, skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske
KEN nr 9501 af 05/05/2014 - Gældende
Klage over tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter
KEN nr 9403 af 29/03/2012 - Gældende
Om dispensation fra krav om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn på autoværksted
KEN nr 9282 af 29/02/2012 - Gældende
Ikke dispensation fra reglerne om friskluftforsynet åndedrætsværn ved spartling med et kodenummereret produkt
KEN nr 9274 af 06/02/2012 - Gældende
Spartling på et autoværksted
KEN nr 9073 af 27/10/2011 - Gældende
Påbud til autoværksted om effektiv procesudsugning til forbehandling i form af spartling, indeholdende styren
KEN nr 9767 af 28/10/2010 - Gældende
Ophævelse af strakspåbud om fastsættelse af MAL-kode
KEN nr 9195 af 25/02/2010 - Gældende
Kontrolanordning (alarm), som viser utilstrækkelig funktion af ventilationsanlæg, skal placeres hensigtsmæssigt
KEN nr 10147 af 16/12/2009 - Gældende
Krav om luftforsynet åndedrætsværn ved spartelarbejde med et produkt med MAL-kode
KEN nr 10127 af 01/10/2009 - Gældende
Ventilation i autolakeringsværksted, hvor der spartles med et styrenholdigt produkt
KEN nr 9988 af 01/07/2009 - Gældende
Afslag om dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og påbud om indretning af sprøjtekabine
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
VEJ nr 9919 af 01/12/2002 - Gældende
Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10 December 2002
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
VEJ nr 9919 af 01/12/2002 - Gældende
Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10 December 2002
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
VEJ nr 11777 af 01/03/2000 - Gældende
Sandblæsning At-vejledning D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991
Dokumentets cirkulærer, vejledninger m.v.
VEJ nr 11777 af 01/03/2000 - Gældende
Sandblæsning At-vejledning D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991