Søgeresultat


Søgningen fandt 17 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1145 af 30/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af dødsfald
BEK nr 1144 af 30/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler
CIR1H nr 9352 af 23/05/2018 - Gældende
Cirkulære om fælles dataansvar i forbindelse med Kirkeministeriets fælles systemer vedrørende personregistrering, valg til menighedsråd samt sognebåndsløsning
CIR nr 171 af 12/10/1993 - Gældende
Cirkulære om skrivemåden aa eller å i et navn.
CIR nr 123 af 14/08/1987 - Gældende
Cirkulære om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger
CIR nr 12007 af 25/06/1982 - Gældende
Cirkulære om aflevering og kassation af kirkebogsarkivalier (Til ministerialbogsførerne i folkekirken og de anerkendte trossamfund) (* 1)
CIR nr 227 af 05/12/1975 - Gældende
Cirkulære om aflevering og kassation af kirkebogsarkivalier (Til biskopperne, amtmændene og Københavns magistrat) (* 1)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
SKR nr 42 af 16/04/1997 - Gældende
Skrivelse om jordemødres pligt til at anmelde fødsler til folkekirkens ministerialbøger (Til jordemødrene)
SKR nr 110 af 30/09/1988 - Gældende
Skrivelse om kirkelige handlinger i valgmenighederne (Til Valgmenighedspræsterne)
CIS nr 219 af 14/12/1987 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger
CIS nr 63 af 31/03/1987 - Gældende
Cirkulærskrivelse om den administrative behandling af faderskabssager (* 1)
CIS nr 11063 af 09/01/1978 - Gældende
Cirkulærskrivelse om anmeldelse af fødsler og dødsfald.
MED nr 12016 af 23/01/1998 - Gældende
Meddelelse om legalisering af attester til brug i udlandet (* 1)
MED nr 89 af 24/05/1994 - Gældende
Meddelelse til folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere om godkendelse af kuglepen
MED nr 82 af 18/05/1993 - Gældende
Meddelelse angående registrering af dåb ved en valg- eller døvemenighedspræst i en sognekirke
MED nr 12005 af 10/01/1991 - Gældende
Meddelelse til folkekirkens ministerialbogsførere udenfor Sønderjylland om ny fødselsanmeldelse fra jordemoderen