Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift
FOU nr 2011.2004 - Gældende
2011 20-4. Kommunes ansættelse af straffede medarbejdere og indhentelse og journalisering af straffeattester
FOU nr 2011.1501 - Gældende
2011 15-1. Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler
FOU nr 2011.0101 - Gældende
2011 1-1. Arbejdsskadestyrelsens videregivelse af diagnoseoplysninger om skadelidt til arbejdsgiver
FOU nr 2009.0502 - Gældende
2009 5-2. Aktindsigt i fortegnelser over bivirkninger af et lægemiddel. Meroffentlighed. Anonymisering
FOU nr 2009.0501 - Gældende
2009 5-1. Videregivelse af oplysninger fra Centralregisteret for Motorkøretøjer Undersøgelsesprincippet. Lighed. Saglighed
FOU nr 2008.303 - Gældende
Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv.
FOU nr 2007.154 - Gældende
Videregivelse af personoplysninger fra statsadvokat til politimester. Bedømmelsesgrundlag
FOU nr 2007.134 - Gældende
Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag
FOU nr 2006.611 - Gældende
Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse
FOU nr 2006.128 - Gældende
Kritik af forsvarsplaner fra ansat i redningsberedskabet. Ytringsfrihed
FOU nr 2003.699 - Gældende
Advarsel for videregivelse af anonymiserede oplysninger til fagforening og indhentelse af oplysninger fra register
FOU nr 2005.589 - Gældende
Opfordring til journalister om at gå i dialog med myndighed. Aktindsigt. Meroffentlighed
FOU nr 2005.309 - Gældende
Myndigheders offentliggørelse af sager på eget initiativ
FOU nr 2005.215 - Gældende
Afslag på fri proces
FOU nr 2015.58 - Gældende
2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte
FOU nr 2015.32 - Gældende
2015-32. Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar
FOU nr 2017.12 - Gældende
2017-12. PET’s kopiering, opbevaring og arkivering af forfatters dagbøger
FOU nr 2014.0007 - Gældende
2014-7. Videregivelse af elektroniske medicinoplysninger
FOU nr 2012.0004 - Gældende
2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag
ISP nr 2003.1081 - Gældende
Inspektion af Kerteminde Kommune
ISP nr 2002.569 - Gældende
Inspektion af Køge Kommune
EDP nr 2001.807 - Gældende
Egen drift-undersøgelse af 60 sager fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. (J.nr. 1997-3492-980).