Søgeresultat


Søgningen fandt 55 dokumenter.

Retsinfoklassifikation: Regler
Geografisk dækning: Fremgår af forskriften
Fodnote: 2005/60/EF 
LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 659 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
(LEV-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 658 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 667 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
Erhvervsministeriet
LOV nr 262 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1553 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler
(Gennemførelse af e-penge-direktivet m.v.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1359 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1358 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
LBK nr 457 af 24/04/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1165 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 174 af 31/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 613 af 24/04/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
Erhvervsministeriet
LBK nr 182 af 18/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 911 af 04/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1022 af 13/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet
LBK nr 948 af 02/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 705 af 25/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 353 af 20/04/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet
LBK nr 885 af 08/08/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 365 af 26/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
Erhvervsministeriet
LBK nr 389 af 15/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet
LBK nr 342 af 08/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1125 af 23/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 467 af 29/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 806 af 06/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet
LOV nr 1369 af 28/12/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge
(Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 517 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligebehandling, m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 420 af 09/05/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om spillekasinoer
(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)

Skatteministeriet
LOV nr 651 af 08/06/2017 - Historisk
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 385 af 25/05/2009 - Historisk
Lov om betalingstjenester
Erhvervsministeriet
LOV nr 117 af 27/02/2006 - Historisk
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 25/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1176 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter
Erhvervsministeriet
BEK nr 466 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 1257 af 06/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
Erhvervsministeriet
BEK nr 1104 af 09/10/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro
(Stor prospektbekendtgørelse)

Erhvervsministeriet
BEK nr 67 af 25/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om onlinekasino
Skatteministeriet
BEK nr 1303 af 15/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 722 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere med henblik på veksling til elektroniske penge
Erhvervsministeriet
BEK nr 721 af 24/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i e-pengeinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1030 af 03/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om betalingsinstitutters sikring af midler modtaget fra brugere af betalingstjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 1029 af 03/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 712 af 01/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk udsatte personer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1377 af 10/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeriet