Søgeresultat


Søgningen fandt 68 dokumenter.

EU referencer: 31989L0391 
LBK nr 125 af 06/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 72 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
(Søsikkerhedsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 139 af 28/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 846 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 845 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 833 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1201 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1200 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1196 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1181 af 15/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 840 af 29/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 615 af 08/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 559 af 17/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 831 af 01/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af offshoresikkerhedsloven
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 520 af 13/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter
(Offshoresikkerhedslov)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1072 af 07/09/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 903 af 12/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 268 af 18/03/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 508 af 19/05/2010 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 287 af 15/04/2009 - Historisk
Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 425 af 09/06/2004 - Historisk
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen »Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder« m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1424 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov)
(Offshoresikkerhedsloven)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 754 af 25/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1392 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1379 af 04/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 863 af 22/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 862 af 22/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde og arbejdsmiljø i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1179 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1338 af 26/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1198 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1197 af 23/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1195 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om produktionsanlægs, faste ikkeproduktionsanlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1190 af 09/10/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 138 af 20/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 830 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 831 af 27/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 798 af 11/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 509 af 25/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1506 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1505 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1504 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1501 af 15/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1482 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1481 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg, m.v.: Konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1480 af 14/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 729 af 03/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 242 af 27/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 644 af 25/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskade m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 393 af 15/05/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1186 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1185 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1183 af 09/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10126 af 07/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift af 1. oktober 2006
(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 688 af 22/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven
(Beredskabsbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 686 af 22/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.
(Styringsbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 54 af 31/01/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet på havanlæg
(Støjbekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9069 af 20/12/2005 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, Indledende forskrift af 1. januar 2006
(Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe)

Erhvervsministeriet
BEK nr 33 af 13/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg
(Anmeldebekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1503 af 21/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelserne
(Godkendelsesordningen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9409 af 05/07/2004 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel XI A Sikkerhedsarbejde, 5. juli 2004
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9413 af 05/07/2004 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Indledende forskrift, 5. juli 2004
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 33 af 20/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet