Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på Wonderful Denmark  fandt 25 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 1359 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om dansk turisme
Erhvervsministeriet
KEN nr 9097 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00747
Justitsministeriet
2018/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9652 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-204
Justitsministeriet
2018/1 BTL 67 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring)
Folketinget
KEN nr 9687 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00793
Justitsministeriet
2018/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.)
Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet
2014/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om dansk turisme
Erhvervs- og Vækstministeriet
2014/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v.
(Blandet boligsammensætning)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
2014/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge)
Miljøministeriet
KEN nr 9451 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00500
Justitsministeriet
2009/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om Visitdenmark
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2014/1 LSF 70 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven
(Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)

Miljøministeriet
2014/1 LSV 19 - Gældende
Forslag til Lov om dansk turisme
Folketinget
2013/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.)

Skatteministeriet
2014/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om dansk turisme
Folketinget
2014/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven
(Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2004/2 BTL 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om erhvervsfremme
Folketinget
KEN nr 10048 af 25/06/1993 - Gældende
WONDERLOTION uden varemærkemæssigt særpræg for varer i klasse 3 og 5. Indarbejdelse ikke dokumenteret
Erhvervsministeriet
2005/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige afgiftslove og ophævelse af lov om afgift af visse flyrejse
(Aftrapning af passagerafgift, lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister)

Skatteministeriet
1998/1 BTL 206 og L 227 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om Hovedstadens Udviklingsråd
Folketinget
1998/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om Hovedstadens Udviklingsråd
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1998/1 TBL 206 og L 227 - Gældende
Tillægsbetænkning over I. Forslag til lov om Hovedstadens Udviklingsråd
Folketinget
1998/1 LSF 227 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd
Indenrigs- og Sundhedsministeriet