Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på Wonderful Denmark  fandt 10 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: wonderful danmark ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2018/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9451 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00500
Justitsministeriet
2014/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om dansk turisme
Erhvervs- og Vækstministeriet
2009/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om Visitdenmark
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.)
Erhvervsministeriet
2014/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v.
(Blandet boligsammensætning)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
2014/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge)
Miljøministeriet
2014/1 LSF 70 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven
(Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)

Miljøministeriet
2014/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven
(Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2018/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsfremme
Erhvervsministeriet