Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på anal  fandt 26 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: andr , aftal , ansat ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
KEN nr 9258 af 07/03/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - retlig interesse - sundhed - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10549 af 02/12/2016 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 16-520-09493
Justitsministeriet
KEN nr 10455 af 25/11/2010 - Gældende
Offererstatningsloven § 1 – nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en straffelovsovertrædelse, nævnets j.nr. 10-520-17526
Justitsministeriet
KEN nr 9634 af 22/01/2010 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 09-520-13975
Justitsministeriet
KEN nr 9985 af 20/09/2004 - Gældende
Klage over langvarig operation samt for sent tilsyn ved mistanke om compartment syndrom
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 BSF 40 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på krav om samtykke
Folketinget
KEN nr 10471 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over forsinket kejsersnit
Sundheds- og Ældreministeriet
2006/1 BTB 66 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
KEN nr 9568 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-153/160
Justitsministeriet
KEN nr 9758 af 12/11/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2003
Justitsministeriet
2007/2 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn)

Justitsministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
2003/1 LSF 231 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Mindstestraf for voldtægt, skærpelse af straffen for særlig farlig, rå eller ydmygende voldtægt og af straffen for voldtægt mod børn under 15 år samt indførelse af straf for uagtsom voldtægt)

Folketinget
BKI nr 11 af 01/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 11. maj 2011 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

Justitsministeriet
VEJ nr 11053 af 01/04/1999 - Historisk
Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 15001 af 31/01/1993 - Historisk
Lands- og Landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - Vejledning
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 42 af 01/07/2008 - Historisk
Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet