Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på analysemodeller  fandt 19 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 683 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 968 af 24/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet
RTL nr 22112 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget religion i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 1272 af 16/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 237 af 30/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1009 af 22/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
UDT nr 10340 af 25/02/2015 - Gældende
2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale
Folketinget
FOU nr 2015.44 - Gældende
2015-44. Afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om en ny kammeradvokataftale
Folketinget
UDT nr 9313 af 25/02/2015 - Gældende
Moderniseringsstyrelsens afslag på aktindsigt i konsulentrapport indhentet til brug for forhandlinger om ny kammeradvokataftale
Folketinget
KEN nr 9545 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 244 af 13/03/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 699 af 03/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 952 af 27/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 654 af 15/06/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9068 af 17/02/2004 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om uddannelse til mediegrafiker
(Bekendtgørelse nr. 51 af 30.01.2001)

Undervisningsministeriet
BEK nr 356 af 01/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om finansuddannelsen
Undervisningsministeriet
VEJ nr 12401 af 28/11/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om uddannelse til mediegrafiker
(Bekendtgørelse nr. 51 af 30.01.2001)

Undervisningsministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet