Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
LOV nr 395 af 12/07/1946 - Gældende
Lov om Straf for Krigsforbrydelser.(* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 791 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Frøstruplejren
Erhvervsministeriet
LOV nr 479 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven, lov om registrering af køretøjer og lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
(Gennemførelse af Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 49 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 653 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LBK nr 1178 af 23/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af byggeloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 166 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Italien
Skatteministeriet
LBK nr 280 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler
(Højskoleloven)

Kulturministeriet
LBK nr 844 af 06/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 936 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
(Psykiatriloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 501 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)
Kulturministeriet
LOV nr 1095 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1175 af 17/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
LOV nr 104 af 03/02/2016 - Gældende
Lov om EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervsministeriet
LOV nr 190 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
Skatteministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LOV nr 1471 af 19/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana
Skatteministeriet
LOV nr 404 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Ukraines regering
Skatteministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 87 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien
Skatteministeriet
LOV nr 380 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om stedbestemt information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1453 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1030 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Malta
Skatteministeriet
LBK nr 1252 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 423 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LOV nr 136 af 01/02/2017 - Gældende
Adresseloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 156 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 467 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling
Justitsministeriet
LBK nr 92 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
LBK nr 315 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skove
(Skovloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 520 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Husdyrbrugloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 711 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1323 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand
(Spildevandsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 972 af 08/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 938 af 20/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger
(Fondsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 602 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LOV nr 262 af 24/03/2014 - Gældende
Lov om sommerhuse på fremmed grund
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 352 af 12/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lodslov
(Lodsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1024 af 03/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalinger
Erhvervsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>