Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1039 af 11/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
(Masteloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 764 af 01/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1554 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1 af 02/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 719 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ophavsret (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)
Kulturministeriet
LBK nr 1485 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre
Erhvervsministeriet
LOV nr 376 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om knive og blankvåben m.v.
(Knivloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1024 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
LOV nr 505 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning
(Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1497 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 814 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 397 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 1229 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet
Skatteministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LOV nr 1053 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt ophævelse af lov indeholdende indskrænkninger i adgangen til omsætning af præmieobligationer m.m.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1320 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om et nationalt naturfagscenter
Undervisningsministeriet
LOV nr 903 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
Finansministeriet
LBK nr 100 af 30/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
(Biblioteksloven)

Kulturministeriet
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 378 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
LBK nr 1190 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1127 af 05/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 70 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
(Velfærdsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 599 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af søloven
(Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1100 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Sydafrikanske Republiks regering
Skatteministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 973 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Mexicanske Stater
Skatteministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 244 af 12/05/1976 - Gældende
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
(Atomanlægsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 1029 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
LOV nr 359 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed
Justitsministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1292 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 949 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 965 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>