Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 83061 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 903 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
Finansministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 359 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed
Justitsministeriet
LOV nr 244 af 12/05/1976 - Gældende
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
(Atomanlægsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 378 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait
Skatteministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1292 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
LBK nr 70 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Velfærdsråd
(Velfærdsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 949 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Venezuela
Skatteministeriet
LOV nr 1029 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
LOV nr 440 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om Blødererstatningsfonden
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 965 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 597 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 558 af 25/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af checklov
(Checkloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1124 af 23/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
(Databeskyttelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 457 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
LBK nr 71 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibsmåling
(Skibsmålingsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 286 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredslov)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 474 af 30/05/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 219 af 14/04/1999 - Gældende
Lov om virksomhedsansvarlige læger
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1262 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 903 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
DSK nr 17115 af 31/05/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 267 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Slovenien
Skatteministeriet
LBK nr 57 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1010 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
(Chokoladeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 289 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
(Øl- og vinafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 968 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Chile
Skatteministeriet
LBK nr 474 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg
(Dyreforsøgsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 101 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
(Rigsrevisorloven)

Finansministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1541 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten
Erhvervsministeriet
LOV nr 377 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
LBK nr 1144 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider
(Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx))

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>