Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82200 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9682 af 11/07/2019 - Gældende
Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer
(Berigelsesvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9614 af 01/06/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sørge for, at opstilling og brug af stige er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 45 af 01/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 15. marts 2000 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer til konvention af 30. november 1990 om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening
Udenrigsministeriet
KEN nr 9610 af 30/05/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud til virksomheden om at sikre, at virksomhedens stillads stabilt og fastgjort sikkerhedsmæssigt fuldforsvarligt samt rette modtager af afgørelsen
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11020 af 30/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at byrder ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9615 af 27/06/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 36 af 27/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Tampere-konventionen af 18. juni 1998 om tilvejebringelse af telekommunikationsressourcer for katastrofeberedskab og hjælpeindsats
Udenrigsministeriet
KEN nr 9829 af 03/07/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at palleanlæg er standet og på effektiv måde sikret mod igangsætning under reparation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 15059 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15058 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15060 af 14/12/1995 - Gældende
Andre sager
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9299 af 01/04/2016 - Gældende
Opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af hængestilladser
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9803 af 21/06/2016 - Gældende
Investeringsselskab, værdipapirer og andre aktiver
Skatteministeriet
VEJ nr 9242 af 21/04/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9244 af 25/03/2019 - Gældende
Vejledning om kontrol med animalske produkter, der genindføres fra andre samhandelslande henholdsvis returneres til andre samhandelslande
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 12 af 21/01/1981 - Gældende
Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhvervsministeriet
STV nr 20123 af 01/01/2000 - Gældende
TINGLYSNINGSAFGIFTSVEJLEDNING 2000 4. ANDRE TINGLYSNINGER
Skatteministeriet
FOU nr 1984.166 - Gældende
Regelgrundlaget vedr. børnetilskud og andre familieydelser
Folketinget
STV nr 20063 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL I ANDRE AFGIFTER
Skatteministeriet
VEJ nr 224 af 15/10/1969 - Gældende
Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter.
Justitsministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL I ANDRE AFGIFTER
Skatteministeriet
SKR nr 11089 af 08/01/1973 - Gældende
Skrivelse om udlevering af kitler til faglærere og andre.
Justitsministeriet
STV nr 20039 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL I ANDRE AFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20015 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL I ANDRE AFGIFTER
Skatteministeriet
2006/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., samt forskellige andre love
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10044 af 12/12/2018 - Gældende
Ekstra klip - forsinkelse - andre særlige forhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20034 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL D ANDRE NYDELSESMIDLER
Skatteministeriet
BKI nr 118 af 01/12/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 25/04/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
STV nr 20058 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL D ANDRE NYDELSESMIDLER
Skatteministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL D ANDRE NYDELSESMIDLER
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL D ANDRE NYDELSESMIDLER
Skatteministeriet
BKI nr 17 af 22/02/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 4 af 22/01/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere.
Udenrigsministeriet
BKI nr 84 af 20/10/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 29. september 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 46 af 09/05/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.
Udenrigsministeriet
CIR nr 16 af 28/01/1981 - Gældende
Cirkulære om udveksling af oplysninger med andre lande m.v.
Skatteministeriet
BKI nr 11 af 07/03/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 18. marts 1965 om bilæggelse af investeringstvister mellem stater og andre landes statsborgere
Udenrigsministeriet
BKI nr 37 af 27/05/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer.
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 06/01/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
BKI nr 88 af 04/08/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelse og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer
Udenrigsministeriet
BKI nr 91 af 16/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.
Udenrigsministeriet
KEN nr 15050 af 11/12/1996 - Gældende
Underkendelse af depotbehandling, da anvendelse af andre administrationsformer ikke var udelukket
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 115 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 2 af 04/01/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 03/01/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
SKR nr 9206 af 31/05/2011 - Gældende
Orientering om ændring til bekendtgørelse om andre aktører m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 28 af 28/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartrøjer.
Udenrigsministeriet
CIR nr 43 af 21/04/1986 - Gældende
Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>