Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2011/1 BTB 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag
Folketinget
KEN nr 9549 af 16/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse
Justitsministeriet
KEN nr 10083 af 23/07/1992 - Gældende
Et varemærke ECOTERM A/S fundet forveksleligt med et for andre varer registreret mærke ECOTERM
Erhvervsministeriet
FOU nr 2015.51 - Gældende
2015-51. Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien
Folketinget
BKI nr 6 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den Internationale Lasteliniekonvention af 5. april 1966
Udenrigsministeriet
KEN nr 11045 af 02/04/1984 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forholdets ælde(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11060 af 11/06/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet - brandstiftelse (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11015 af 18/01/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 48 af 16/06/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for den europæiske kommission til kontrol med mund- og klovesyge.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11105 af 06/06/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet - nu rask - brandstiftelse(* 1)
Justitsministeriet
2003/1 ÆF2 7 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Folketinget
2004/2 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Salg af private andelsboligforeningsejendomme)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 17900 af 21/12/1990 - Gældende
Opgørelse af erstatning for ejendomsindskrænkning set i sammenhæng med andre landbrugsmæssige ulemper.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 103 af 22/10/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11005 af 09/01/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - spirituskørsel(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 51 af 31/10/1961 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes ratifikation af OEEC-konventionerne om etablering af sikkerhedskontrol på atomenergiens område og om Eurochemic.
Udenrigsministeriet
BKI nr 80 af 08/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte
Udenrigsministeriet
BKI nr 5 af 22/01/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation.
Udenrigsministeriet
2004/2 BF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en dato for afskaffelse af EU's eksportsubsidier og andre handelsforvridende subsidier på landbrugsvarer.
Udenrigsministeriet
2001/2 LF 206 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).
Skatteministeriet
BKI nr 51 af 13/07/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 12/02/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den almindelige konvention om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter.
Udenrigsministeriet
2017/1 LF 26 - Gældende
Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 33 af 09/05/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben
Udenrigsministeriet
2003/1 LF 51 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Pant og udlæg i andelsboliger).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007/1 LF 4 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Strafskærpelse m.v.).
Miljøministeriet
KEN nr 11045 af 05/03/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 239(* 1)
Justitsministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2006 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2006 C. BINDENDE SVAR OG ANDRE TILKENDEGIVELSER
Skatteministeriet
2000/1 TBL 183 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove
Folketinget
KEN nr 10290 af 30/03/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 30. marts 2017 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 62 af 13/07/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 11. oktober 1947 om den meteorologiske Verdensorganisation.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11120 af 05/08/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende efter gerningstidspunktet - berigelseskriminalitet(* 1)
Justitsministeriet
1986/1 LSF 157 - Gældende
1986 LSF 157 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNEPLANLÆGNING (STØTTE TIL LANDSBY- OG ANDRE LOKALSAMFUNDSPROJEKTER)
Folketinget
2007/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Strafskærpelse m.v.)

Miljøministeriet
BKI nr 123 af 31/10/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet
BKI nr 96 af 16/08/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 24 af 30/06/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen om de særlige institutioners rettigheder og immuniteter. (* 1)
Udenrigsministeriet
2018/1 LSV 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Folketinget
KEN nr 11170 af 07/10/1987 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet - hærværk(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11120 af 13/10/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet -berigelseskriminalitet (* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 43 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 26/03/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af aftalen af 18. november 1974 om et internationalt energiprogram
Udenrigsministeriet
BKI nr 33 af 22/03/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 11. oktober 1947 om den meteorologiske Verdensorganisation.
Udenrigsministeriet
2015/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne om Syrien
Folketinget
BKI nr 48 af 22/04/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet
BKI nr 91 af 13/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til tillægskonventionen af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri
Udenrigsministeriet
BKI nr 97 af 13/09/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. juni 1969 om ensartede skibsmåleregler
Udenrigsministeriet
BKI nr 56 af 12/08/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konvention og statut af 20. april 1921 om transitfriheden
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
KEN nr 10089 af 18/09/1995 - Gældende
Stiftelse af anpartsselskab kunne ikke registreres, da en del af indskudskapitalen var tegnet af andre end stifteren, og da indskudskapitalen ikke var fuldt indbetalt.
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>