Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82667 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2004/2 BTL 121 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen)

Folketinget
1997/1 LSF 110 - Gældende
1997 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PERSONSKATTELOVEN OG ANDRE SKATTELOVE (SKIBSANPARTER)
Folketinget
BKI nr 114 af 01/11/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte
Udenrigsministeriet
BKI nr 42 af 20/05/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling.
Udenrigsministeriet
2007/2 LF 118 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af miljøansvarsdirektivet).
Miljøministeriet
BKI nr 105 af 05/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer
Udenrigsministeriet
KEN nr 9845 af 10/08/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. august 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2008/1 BTL 160 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning)

Folketinget
2012/1 BTL 97 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Folketinget
2002/1 LF 67 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger).
Skatteministeriet
BKI nr 2 af 08/01/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen om de særlige institutioners rettigheder og immuniteter. (* 1)
Udenrigsministeriet
2010/1 LSF 113 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ændring af revisionsklausul)

Justitsministeriet
2004/1 BTL 28 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(Kvoter og betalingsrettigheder)

Folketinget
2010/1 LF 83 - Gældende
Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love. (Revision af dødsboskifteloven m.v.).
Justitsministeriet
BKI nr 2 af 09/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love
Skatteministeriet
2013/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10393 af 23/08/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 23. august 2017 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2019/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9971 af 09/01/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. januar 2017 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie – Familieliv
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9641 af 01/06/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. juni 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11011 af 15/02/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - ung alder - brandstiftelse - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
2006/1 LF 199 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Særligt dækkede obligationer).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 9827 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 68 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere
Udenrigsministeriet
2003/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10787 af 01/06/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-15-05 om førtidspension - plejetillæg - andre hjælpeordninger - naturalhjælp
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LSV 104 - Gældende
Forslag til Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
Folketinget
2007/2 BTL 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Folketinget
2005/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme
(Ligestilling af lejere i landbrugsejendommes beboelsesbygninger med andre lejere)

Folketinget
2009/1 LSV 88 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ny politiklageordning m.v.)

Folketinget
2003/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Pant og udlæg i andelsboliger m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
(Implementering af miljøansvarsdirektivet)

Miljøministeriet
KEN nr 10126 af 09/08/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. august 2017 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2015/1 BF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne i Syrien.
Udenrigsministeriet
2017/1 BTL 26 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Folketinget
2015/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug
Folketinget
2008/1 TBL 23 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.)

Folketinget
2005/1 LSF 116 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove
(Justering af erhvervsbeskatningen)

Skatteministeriet
CIR nr 159 af 16/09/1998 - Gældende
Cirkulære om bemærkninger til lovforslag og andre regeringsforslag og om fremgangsmåden ved udarbejdelse af lovforslag, redegørelser, administrative forskrifter m.v.
Justitsministeriet
2000/1 BTL 94 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og andre afgiftslove
Folketinget
2006/1 TBL 41 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.)
Folketinget
KEN nr 10664 af 04/02/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-2-05 om andre kørselsordninger - kørselsbehov - funktionsniveau - svær lungesygdom - bil - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 67 af 06/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser
Udenrigsministeriet
2003/1 BTL 110 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af pvc-afgiftsloven, registreringsafgiftsloven og andre afgiftslove
Folketinget
2010/1 LSV 113 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ændring af revisionsklausul)

Folketinget
BKI nr 18 af 15/02/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere.
Udenrigsministeriet
2004/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af lovmæssige hindringer for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab
Folketinget
2001/2 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
BKI nr 51 af 23/08/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>