Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82603 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 10010 af 03/10/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. oktober 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 51 af 23/08/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 07/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af protokollen af 7. november 1996 til konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 96 af 14/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
1998/1 LF 55 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Tilpasning af dansk lovgivning som følge af euroens indførelse i en række andre EU-lande).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10483 af 13/10/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. oktober 2014 – Familiesammenføring, andre – Søskende – Nærmeste familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2002/1 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og andre skatte- og afgiftslove
(Forenkling)

Folketinget
BKI nr 37 af 20/04/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af protokollen af 17. oktober 1953 vedrørende den europæiske transportministerkonference
Udenrigsministeriet
BKI nr 106 af 18/09/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation.
Udenrigsministeriet
2012/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission vedrørende Morten Storms aktiviteter for PET og andre vestlige efterretningstjenester.
Justitsministeriet
2001/2 LSV 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og andre love
(Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m.v.)

Folketinget
BKI nr 83 af 18/12/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk overenskomst om udveksling af programmer ved hjælp af fjernsynsfilm
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 05/03/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 47 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1991/1 LSF 243 - Gældende
1991 LSF 243 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SKATTEKONTROLLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (SELVANGIVELSESREFORM)
Folketinget
BKI nr 2 af 18/01/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 04/05/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til protokollen af 17. oktober 1953 vedrørende den europæiske transportministerkonference
Udenrigsministeriet
BKI nr 96 af 14/10/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af protokollen af 17. oktober 1953 vedrørende den europæiske transportministerkonference
Udenrigsministeriet
BKI nr 45 af 09/05/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomst af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11175 af 18/12/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 251 - tilståelse(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 59 af 08/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte
Udenrigsministeriet
CIS nr 11617 af 17/12/1996 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om vejledning af hæftedømte om deres ret til ikke at være anbragt sammen med andre kategorier af indsatte (* 1) (Til Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene)
Justitsministeriet
BKI nr 4 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den Internationale Hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
KEN nr 11110 af 18/11/1983 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - ansatte i postvæsenet - dokumentfalsk(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11020 af 03/07/1979 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forurettedes ønske - voldtægt (* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 45 af 20/07/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone.
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 23/05/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. april 1958 om det ydre territorialfarvand og den tilstødende zone.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11110 af 22/07/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) -mentalt afvigende på gerningstidspunktet -berigelseskriminalitet - tilståelse(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11035 af 27/02/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - lighedshensyn - færdselsulykke med personskade(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 45 af 26/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
BKI nr 90 af 21/09/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
BKI nr 89 af 14/09/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 11. april 1955 om Den internationale Finansieringsinstitution
Udenrigsministeriet
BKI nr 45 af 08/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination.
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 05/05/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 109 af 25/11/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af protokol af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11045 af 05/05/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forurettedes ønske - ægtefælleovergreb(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11045 af 09/06/1989 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt afvigende på gerningstidspunktet - tilståelse - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 93 af 19/10/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 21. november 1947 om særorganisationernes rettigheder og immuniteter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 22 af 02/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 12. september 1964 om Det internationale Havundersøgelsesråd
Udenrigsministeriet
BKI nr 8 af 28/01/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 12. maj 1954 om olieforurening af havet som ændret i 1962.
Udenrigsministeriet
BKI nr 103 af 30/12/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes godkendelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 16/07/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes ratifikation af Konventionen til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder med tilhørende tillægsprotokol
Udenrigsministeriet
KEN nr 11010 af 08/01/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende efter gerningstidspunktet -vold mod politiet (* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 114 af 01/12/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den europæiske bosættelseskonvention med tilhørende protokol af 13. december 1955
Udenrigsministeriet
KEN nr 11055 af 07/10/1975 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende grundet egenskade - spirituskørsel(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 57 af 14/05/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 8. april 1959 om oprettelse af Den interamerikanske Udviklingsbank
Udenrigsministeriet
BKI nr 131 af 05/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
Udenrigsministeriet
BKI nr 16 af 15/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 26/04/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager.
Udenrigsministeriet
BKI nr 42 af 06/05/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri.
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>