Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BKI nr 27 af 13/03/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konvention og statut af 20. april 1921 angående transitfriheden
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11010 af 20/01/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende efter gerningstidspunktet - spirituskørsel - tilståelse(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 13 af 19/02/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
BKI nr 84 af 13/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation.
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 16/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 4. juni 1974 om forhindring af landbaseret havforurening
Udenrigsministeriet
BKI nr 94 af 05/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 29/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den Internationale Hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
BKI nr 123 af 05/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den Internationale Hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love
(Initiativer for særligt talentfulde studerende)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
KEN nr 11030 af 26/07/1979 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) -mentalt normal - politi- og fængselspersonale - tjenesteforsømmelse(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 51 af 20/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
BKI nr 21 af 02/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af FN's rammekonvention af 9. maj 1992 om klimaændringer
Udenrigsministeriet
KEN nr 9341 af 13/03/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 13. marts 2017 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2010/1 LF 113 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Ændring af revisionsklausul).
Justitsministeriet
BKI nr 6 af 22/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 12. september 1964 om Det Internationale Havundersøgelsesråd
Udenrigsministeriet
BKI nr 9 af 15/01/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 21. november 1947 om særorganisationernes rettigheder og immuniteter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 05/02/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. september 1910 om hjælp og bjærgning til søs.
Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 2. december 1972 om sikre containere
Udenrigsministeriet
BKI nr 63 af 28/06/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter
Udenrigsministeriet
KEN nr 11035 af 29/06/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - fysisk egenskade - spirituskørsel (* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 90 af 18/09/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konvention og statut af 20. april 1921 angående transitfriheden
Udenrigsministeriet
BKI nr 89 af 21/09/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab
Udenrigsministeriet
BKI nr 33 af 21/04/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 3. maj 1967 om Den internationale hydrografiske Organisation
Udenrigsministeriet
2002/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Åbne ventelister til boliger i andelsforeninger)

Folketinget
2013/1 LSV 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love
(Initiativer for særlig talentfulde studerende)

Folketinget
BKI nr 24 af 09/03/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til verdenskonventionen om ophavsret af 6. september 1952 med tre tillægsprotokoller
Udenrigsministeriet
2018/1 LF 139 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).
Justitsministeriet
2004/1 LF 54 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service og andre love. (Videreførelse af overvågningen på grundtakstområdet).
Socialministeriet
BKI nr 140 af 26/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 17. juni 1960 om sikkerhed for menneskeliv på søen.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9670 af 07/01/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. januar 2014 – Familiesammenføring med andre – Voksne børn til herboende forældre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 40 af 26/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri.
Udenrigsministeriet
BKI nr 29 af 13/04/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter.
Udenrigsministeriet
BKI nr 80 af 05/09/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 7. december 1944 om transitrettigheder for internationale luftruter
Udenrigsministeriet
BKI nr 97 af 16/08/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Strasbourgoverenskomsten af 24. marts 1971 vedrørende international patentklassifikation
Udenrigsministeriet
BKI nr 79 af 25/10/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 12. maj 1954 til undgåelse af olieforurening af havet.
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 05/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
Udenrigsministeriet
BKI nr 95 af 16/08/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 15. december 1960 mod forskelsbehandling inden for undervisningen
Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Skatteministeriet
2004/2 LF 125 - Gældende
Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven. (Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed).
Skatteministeriet
KEN nr 11140 af 05/11/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237 - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 9 af 22/01/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 12. maj 1954 til undgåelse af olieforurening af havet.
Udenrigsministeriet
2001/1 LF 34 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Overdragelse af boliger i andelsboligforeninger m.v.).
By- og Boligministeriet
BKI nr 42 af 08/07/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11075 af 12/05/1981 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt afvigende på gerningstidspunktet - brandstiftelse - tilståelse(* 1)
Justitsministeriet
BKI nr 3 af 22/01/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen om særorganisationernes rettigheder og immuniteter af 21. november 1947.
Udenrigsministeriet
BKI nr 74 af 27/07/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk konvention af 27. januar 1977 om bekæmpelse af terrorisme
Udenrigsministeriet
BKI nr 15 af 06/02/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 53 af 15/05/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri.
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>