Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BKI nr 37 af 06/05/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til overenskomsten af 23. november 1957 angående flygtninge-søfolk.
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Erhvervs- og Vækstministeriet
BKI nr 19 af 10/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 12. september 1964 om Det Internationale Havundersøgelsesråd
Udenrigsministeriet
2013/1 LF 40 - Gældende
Forslag til lov om ændring af købeloven og forskellige andre love. (Ændringer som følge af forslag til ny forbrugeraftalelov m.v.).
Justitsministeriet
2006/1 LF 143 - Gældende
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.).
Skatteministeriet
BKI nr 76 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
Udenrigsministeriet
KEN nr 9528 af 27/01/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. januar 2014 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 131 af 04/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser.
Udenrigsministeriet
BKI nr 104 af 17/10/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den Europæiske Konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre
Udenrigsministeriet
KEN nr 9959 af 11/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 11. november 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 106 af 08/12/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 17. juni 1960 om sikkerhed for menneskeliv på søen.
Udenrigsministeriet
BKI nr 81 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af international konvention af 17. december 1979 imod gidseltagning
Udenrigsministeriet
BKI nr 49 af 12/04/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 17. december 1979 imod gidseltagning
Udenrigsministeriet
2004/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Skatteministeriet
KEN nr 9215 af 27/01/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. januar 2014 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2010/1 BTL 83 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love
(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

Folketinget
BKI nr 41 af 07/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager
Udenrigsministeriet
BKI nr 46 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9924 af 12/02/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 12. februar 2015 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 141 af 26/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 05/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling
Udenrigsministeriet
2013/1 LF 104 - Gældende
Forslag til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 65 af 28/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 9. december 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab
Udenrigsministeriet
BKI nr 36 af 17/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
Udenrigsministeriet
BKI nr 97 af 14/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisser og separationer
Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 01/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den Europæiske Konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre
Udenrigsministeriet
KEN nr 10443 af 07/11/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. november 2014 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2000/1 LF 3 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Ændringer som følge af børneloven m.v.).
Justitsministeriet
KEN nr 9402 af 28/05/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. maj 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1992/1 LSF 35 - Gældende
1992 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN OG FÆRDSELSLOVEN (TVANGSFULDBYRDELSE AF ANDRE KRAV END PENGEKRAV M.V.)
Folketinget
KEN nr 11100 af 27/11/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - falsk forklaring eller falsk anmeldelse - faderskabssag - tiltalerejsning (* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 11518 af 10/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 10. december 2015 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende voksne børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11307 af 20/04/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. april 2015 – Familiesammenføring, andre – Voksne børn til herboende forældre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2015/1 BSF 155 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg og anvendelse af Roundup og andre herbicider med aktivstoffet glyfosat til erhvervsbrug og til brug på offentlige arealer
Folketinget
BKI nr 35 af 20/08/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 20. april 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri.
Udenrigsministeriet
2018/1 LF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).
Skatteministeriet
1998/1 LF 192 - Gældende
Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love. (Justering af ansættelsesfrister m.v. og fælleskommunal administration).
Skatteministeriet
BKI nr 100 af 09/09/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 15. december 1960 mod forskelsbehandling inden for undervisningen.
Udenrigsministeriet
2001/2 LF 100 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove. (Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning).
Skatteministeriet
2013/1 LF 188 - Gældende
Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Initiativer for særlig talentfulde studerende).
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2013/1 LSV 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love
(Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar)

Folketinget
2008/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere
(Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere m.v.)

Fødevareministeriet
VEJ nr 9767 af 11/09/2019 - Gældende
Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 BTL 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
Folketinget
2011/1 LSV 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.)

Folketinget
KEN nr 10498 af 18/09/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 18. september 2014 – Familiesammenføring, andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2016/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
2004/2 BTL 30 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ændringer som følge af kommunalreformen)

Folketinget
CIR nr 146 af 24/08/2000 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om samarbejde mellem Erhvervsfremme Styrelsen og andre myndigheder om akkreditering under Dansk Akkreditering, DANAK
(Samarbejdscirkulæret)

Erhvervsministeriet
BKI nr 18 af 28/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om den europæiske rammekonvention af 21. maj 1980 om samarbejde over landegrænser mellem kommuner eller andre lokale myndigheder
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>