Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 65 af 18/08/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til giftgasprotokollen af 1925.
Udenrigsministeriet
2006/1 LF 21 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven. (Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 11059 af 04/06/1985 - Gældende
Samvær. Samværsberettigedes forhold. Forbrydelser over for andre børn.
Justitsministeriet
BKI nr 117 af 21/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
BKI nr 114 af 22/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
2006/1 LSV 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven
(Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler)

Folketinget
BKI nr 12 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
Udenrigsministeriet
BKI nr 11 af 23/02/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
2006/1 LSF 21 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven
(Samling af bemyndigelsesbestemmelser vedr. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1999 - Gældende
AFSKRIVNINGSLOVEN 1999 AFSNIT 6 ANDRE AFSKRIVNINGER
Skatteministeriet
BKI nr 34 af 09/05/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
KEN nr 10477 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 27 af 22/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
KEN nr 10624 af 20/05/2007 - Gældende
Klage over uforsvarlige overflytninger til andre sygehuse
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 9329 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Mineralolieafgift - godtgørelse - andre varer end jetfuel
Skatteministeriet
BKI nr 112 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
2006/1 LSV 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og forskellige andre love
(Professionelle foreninger)

Folketinget
BKI nr 17 af 04/03/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
BKI nr 119 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
BKI nr 73 af 11/08/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer
Udenrigsministeriet
2000/1 LSV 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove
Folketinget
BKI nr 44 af 15/05/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 11. februar 1971 om forbud mod anbringelse af kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben på havbunden og i dens undergrund
Udenrigsministeriet
BKI nr 42 af 14/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer
Udenrigsministeriet
STV nr 20047 af 01/01/2000 - Gældende
TILLÆG; TOLDBEHANDLING 2000 5 ANDRE FORHOLD
Skatteministeriet
1998/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT M - ANDRE BESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20088 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.13 TOLDOPLAG OG ANDRE OPLAGSTYPER
Skatteministeriet
VEJ nr 9101 af 21/02/2003 - Gældende
Vejledning om andre staters havnestatskontrol af danske skibe
Erhvervsministeriet
BKI nr 38 af 16/09/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
BKI nr 54 af 02/08/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
2016/1 BSV 19 - Gældende
Folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner
Folketinget
BKI nr 56 af 20/12/1957 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den europæiske Kulturkonvention.
Udenrigsministeriet
BKI nr 81 af 13/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 09/09/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske kulturkonvention.
Udenrigsministeriet
BKI nr 37 af 14/04/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
BKI nr 57 af 11/06/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af giftgasprotokollen af 1925.
Udenrigsministeriet
2000/1 LSV 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove
Folketinget
BKI nr 15 af 23/02/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Giftgasprotokollen af 1925
Udenrigsministeriet
2006/1 LF 114 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og forskellige andre love. (Professionelle foreninger).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
BKI nr 42 af 20/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Giftgasprotokollen af 1925
Udenrigsministeriet
KEN nr 9896 af 31/08/2017 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler når de løfter postpakker
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 61 af 23/11/1959 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Den europæiske Kulturkonvention.
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 19/04/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 183 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove
Skatteministeriet
STV nr 20089 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.13 TOLDOPLAG OG ANDRE OPLAGSTYPER
Skatteministeriet
2016/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner
Folketinget
BKI nr 50 af 20/12/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
BKI nr 71 af 30/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til slaverikonventionen af 1926
Udenrigsministeriet
BKI nr 18 af 02/03/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af giftgasprotokollen af 1925.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9375 af 11/06/2014 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>