Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 83208 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 11465 af 04/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 4. september 2015 – Familiesammenføring, andre – Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
UDT nr 11164 af 31/08/1987 - Gældende
Inhabilitet for borgmestre, der er medlem af et amtsråd og andre amtsrådsmedlemmer der tillige er medlemmer af en kommunalbestyrelse
Justitsministeriet
2015/1 BSF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag
Folketinget
KEN nr 11429 af 05/10/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 5. oktober 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 BTL 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Folketinget
2001/2 LSF 194 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
2002/1 LF 78 - Gældende
Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og andre skattelove (Udligningsordning for kunstnere).
Skatteministeriet
UDT nr 9185 af 20/04/2005 - Gældende
Den momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer
Skatteministeriet
2000/1 LF 71 - Gældende
Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove. (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast).
Skatteministeriet
2003/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
1999/1 LSV 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love
Folketinget
2017/1 LSF 177 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Mere robuste andelsboligforeninger)
Erhvervsministeriet
2009/1 LSV 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love
(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2

Folketinget
2002/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love
(Momskompensation)

Undervisningsministeriet
2012/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljøministeriet
KEN nr 10398 af 27/10/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. oktober 2014 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
SKR nr 9689 af 27/06/2018 - Gældende
Moms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 10279 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-10 om bilstøtte - kørselsbehov - gangdistance - benamputation - andre kørselsordninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LF 162 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.).
Skatteministeriet
KEN nr 9740 af 27/02/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. februar 2014 – Familiesammenføring, andre – Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 11471 af 09/07/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. juli 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10203 af 02/08/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 2. august 2018 – Familiesammenføring, andre – Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 LSV 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Folketinget
2002/1 BTL 46 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love
(Momskompensation)

Folketinget
KEN nr 9729 af 27/06/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. juni 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2001/2 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
KEN nr 9355 af 28/01/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9929 af 28/01/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10444 af 27/11/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. november 2017 – Familiesammenføring, andre – Immigration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9927 af 28/01/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2015 – Familiesammenføring, andre – Immigrationsafslag
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2000/1 BTL 183 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove
Folketinget
2003/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed
Folketinget
2015/1 BSF 158 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genopbygning og humanitær hjælp til Kobane og andre ødelagte områder i Syrien
Folketinget
2016/1 BTB 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner
Folketinget
KEN nr 10229 af 16/08/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 16. august 2018 – Familiesammenføring, andre – Immigration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9616 af 20/01/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 20. januar 2016 – Familiesammenføring, andre – Søskende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2005/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10361 af 20/01/2006 - Gældende
Klage over at en sygeplejerske omtalte et forestående hjemmebesøg under en samtale med en patient på en fællesstue, hvor der befandt sig andre patienter
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 71 af 01/10/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
2012/1 LSV 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Folketinget
BKI nr 97 af 16/10/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT A.16 - MIDLERTIDIG INDFØRSEL AF ANDRE VARER END TRANSPORTMIDLER
Skatteministeriet
KEN nr 10092 af 04/12/1992 - Gældende
Varemærke indeholdende en kongekrone blev anset for vildledende for andre end danske varer, og uegnet til registering
Erhvervsministeriet
KEN nr 11100 af 01/10/1980 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 237(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 9830 af 19/07/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 19. juli 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1998/1 TBL 192 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
Folketinget
BKI nr 93 af 24/10/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9154 af 16/07/1991 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - høj alder - hærværk af betydeligt omfang
Justitsministeriet
2018/1 LSF 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 39 af 13/04/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. december 1959 om Antarktis
Udenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>