Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82563 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 119 af 25/10/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Justitsministeriet
BKI nr 35 af 29/05/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten
Udenrigsministeriet
2007/1 LF 12 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Dansk straffemyndighed).
Justitsministeriet
CIR nr 15730 af 11/06/1987 - Gældende
Til landets apoteker. Vedrørende tilladelse til forsøg med telefax og andre former for elektronisk overførsel af recepter.
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 37 af 26/03/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser
Udenrigsministeriet
BKI nr 40 af 17/04/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale plantebeskyttelseskonvention af 6. december 1951.
Udenrigsministeriet
BKI nr 71 af 13/08/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om folkedrab.
Udenrigsministeriet
2015/1 BF 158 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genopbygning og humanitær hjælp til Kobane og andre ødelagte områder i Syrien.
Udenrigsministeriet
2000/1 ÆF3 71 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove
Folketinget
KEN nr 11416 af 27/08/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 27. august 2015 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2009/1 LF 199 - Gældende
Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love. (Rekonstruktion m.v.).
Justitsministeriet
KEN nr 11065 af 14/03/1986 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sagr (gruppe 6) - ung alder - sædelighedskriminalitet(* 1)
Justitsministeriet
AFG nr 18613 af 13/05/1998 - Gældende
Plejehjem (og andre institutioners) momsgrundlag ved levering af vask og rengøring til beboere.
Skatteministeriet
KEN nr 11025 af 05/02/1974 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - sædelighedskriminalitet(* 1)
Justitsministeriet
2003/1 LF 74 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
BKI nr 88 af 12/09/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 1. december 1959 om Antarktis
Udenrigsministeriet
BKI nr 82 af 03/10/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til toldkonventionen om containere af 18. maj 1956
Skatteministeriet
BKI nr 33 af 17/08/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention til bekæmpelse af den hvide slavehandel
Udenrigsministeriet
2001/2 BF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om psykologhjælp til incestofre og andre ofre for seksuelt misbrug i barndommen.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
BKI nr 100 af 29/11/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale plantebeskyttelseskonvention af 6. december 1951.
Udenrigsministeriet
BKI nr 99 af 16/10/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til den internationale konvention til bekæmpelse af den hvide slavehandel.
Udenrigsministeriet
BKI nr 76 af 22/06/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske kulturkonvention af 19. december 1954
Udenrigsministeriet
BKI nr 126 af 02/12/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for Verdenssundhedsorganisationen af 22. juli 1946
Udenrigsministeriet
BKI nr 116 af 26/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for Verdenssundhedsorganisationen af 22. juli 1946
Udenrigsministeriet
BKI nr 90 af 16/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale plantebeskyttelseskonvention af 6. december 1951.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10669 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-8-05 om andre kørselsordninger - kørselsbehov - afgiftsfritagelse - bil - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 LF 44 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag).
Justitsministeriet
2005/1 BF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilbud om ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov.
Undervisningsministeriet
1998/1 ÆF2 192 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love
Folketinget
BKI nr 86 af 12/10/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om folkedrab.
Udenrigsministeriet
BKI nr 40 af 20/04/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten
Udenrigsministeriet
BKI nr 124 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970
Udenrigsministeriet
2009/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love
(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)

Folketinget
2015/1 BF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
BKI nr 114 af 13/12/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for Verdenssundhedsorganisationen af 22. juli 1946
Udenrigsministeriet
BKI nr 21 af 06/02/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970
Udenrigsministeriet
BKI nr 44 af 30/08/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 16. november 1945 om UNESCO.
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 08/01/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af toldkonventionen om containere af 18. maj 1956.
Skatteministeriet
BKI nr 76 af 26/08/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale plantebeskyttelseskonvention af 6. december 1951.
Udenrigsministeriet
KEN nr 11424 af 15/09/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 15. september 2015 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10242 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-10 om bilstøtte - lungelidelse - gangdistance - funktionsniveau - kørselsbehov - andre kørselsordninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 LF 7 - Gældende
Forslag til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 10100 af 24/01/1990 - Gældende
SIKKERHEDSMÆSSIGE OG ANDRE MANGLER VED BARNEVOGN. KØBET HÆVET. KØB III*)
Erhvervsministeriet
BKI nr 22 af 29/03/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen om de særlige institutioners rettigheder og immuniteter.
Udenrigsministeriet
2015/1 BF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag.
Transport- og Bygningsministeriet
BKI nr 34 af 26/03/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten
Udenrigsministeriet
BKI nr 12 af 28/01/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for Verdenssundhedsorganisationen af 22. juli 1946
Udenrigsministeriet
BKI nr 138 af 10/10/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Patentsamarbejdstraktaten (PCT) af 19. juni 1970
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>