Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på andr  fandt 82371 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2017/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2007/2 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Justitsministeriet
2000/1 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love
Folketinget
BKI nr 49 af 06/09/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om folkedrab.
Udenrigsministeriet
2003/1 LF 23 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Offentlighed i retsplejen).
Justitsministeriet
2005/1 LSV 136 - Gældende
Forslag til Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Folketinget
KEN nr 10279 af 01/12/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. december 2016 – Familiesammenføring, andre – Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 118 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af europæisk antidopingkonvention af 16. november 1989
Udenrigsministeriet
BKI nr 105 af 12/11/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
1999/1 LSV 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love
Folketinget
BKI nr 47 af 05/05/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten
Udenrigsministeriet
2012/1 LF 97 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer).
Miljøministeriet
BKI nr 8 af 07/02/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den europæiske konvention om fredelig bilæggelse af tvistigheder.
Udenrigsministeriet
BKI nr 35 af 26/04/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 9. december 1948 om folkedrab.
Udenrigsministeriet
BKI nr 55 af 11/05/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale lasteliniekonvention af 5. april 1966
Udenrigsministeriet
2007/2 BTB 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande
Folketinget
2007/1 LF 24 - Gældende
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger).
Skatteministeriet
2004/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en dato for afskaffelse af EU's eksportsubsidier og andre handelsforvridende subsidier på landbrugsvarer
Folketinget
2004/2 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love
(Virksomhedspant)

Folketinget
2008/1 LF 32 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Hygiejnecertifikater m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2006/1 LF 41 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.).
Justitsministeriet
2007/2 LF 16 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Dansk straffemyndighed).
Justitsministeriet
1999/1 BTL 213 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love
Folketinget
BKI nr 77 af 08/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale lasteliniekonvention af 5. april 1966
Udenrigsministeriet
2004/2 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en dato for afskaffelse af EU's eksportsubsidier og andre handelsforvridende subsidier på landbrugsvarer
Folketinget
2008/1 LSV 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning)

Folketinget
2008/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning)

Justitsministeriet
2000/1 LF 183 - Gældende
Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove. (Justering af vurderingsorganisationen m.v.).
Skatteministeriet
2006/1 BTL 41 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.)
Folketinget
2008/1 LF 160 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning).
Justitsministeriet
2004/2 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Salg af private andelsboligforeningsejendomme)

Folketinget
2009/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
2004/2 LSV 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love
(Virksomhedspant)

Folketinget
KEN nr 11075 af 27/10/1978 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forholdets ælde - brandstiftelse(* 1)
Justitsministeriet
2005/1 LF 116 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove. (Justering af erhvervsbeskatningen).
Skatteministeriet
BKI nr 28 af 12/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 23. maj 1969 om traktatretten
Udenrigsministeriet
2008/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
CIR nr 56 af 22/03/1976 - Gældende
Cirkulære om Statens Tekniske prøvenævn og dettes samarbejde med andre offentlige myndigheder og institutioner m.v.
Erhvervsministeriet
2007/2 LSV 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Dansk straffemyndighed)

Folketinget
2013/1 BTL 83 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
(Regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder m.v.)

Folketinget
2005/1 LSV 176 - Gældende
Forslag til Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Folketinget
CIR1H nr 9660 af 02/07/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer og andre overtrædelser af færdselslovens § 54
Justitsministeriet
2005/1 LF 168 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Politi- og domstolsreform).
Justitsministeriet
2002/1 LSV 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og andre skattelove
(Udligningsordning for kunstnere)

Folketinget
KEN nr 10472 af 09/06/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 9. juli 2014 – Familiesammenføring, andre – Adoption og anden familie
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 3 af 13/01/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. april 1958 om den kontinentale sokkel.
Udenrigsministeriet
BKI nr 86 af 02/10/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af den internationale konvention af 1. marts 1954 angående civilprocessen.
Udenrigsministeriet
2006/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet
BKI nr 15 af 25/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 9. februar 1920 om Spitzbergen
Udenrigsministeriet
1994/1 LSF 151 - Gældende
1994 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>