Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på appel  fandt 986 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3 >

 
BEK nr 1173 af 21/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
BEK nr 202 af 26/07/1912 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Afskaffelse af det ved kongelig Resolution af 3die Maj 1887 fastsatte provsteløfte og Autorisation af en ændring i Ritualet for Provsteindsættelse
Kirkeministeriet
BEK nr 9995 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 2 Torremolinos Protokollen 1993, Resolutioner fra konferencen, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 832 af 30/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af folkedrab og andre alvorlige overtrædelser af international humanitær ret begået i Rwanda m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 11100 af 07/12/1771 - Gældende
Instruction, hvorefter alle Vedkommende sig i Høieste-Ret skal skikke og forholde.
Justitsministeriet
BEK nr 872 af 22/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale af 1. juni 2010 mellem Kongeriget Danmark og Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol
Justitsministeriet
BEK nr 201 af 26/07/1912 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af nye Ritualer for Daab, Nadvere og Brudevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 425 af 29/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde
Justitsministeriet
BEK nr 1304 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1221 af 29/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1540 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 1454 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1825 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1591 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1342 af 10/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. på konventionen af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Luganokonventionen)
Justitsministeriet
BEK nr 36 af 17/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1210 af 17/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1133 af 16/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1145 af 23/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1126 af 10/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1178 af 31/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 15 af 09/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1155 af 27/10/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1290 af 24/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 7 af 04/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1200 af 10/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1466 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1082 af 18/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1189 af 06/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1111 af 29/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1171 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1091 af 25/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 1506 af 13/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1681 af 12/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1447 af 14/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1275 af 17/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1579 af 16/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1352 af 19/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1405 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1405 af 10/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1270 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 328 af 21/06/1940 - Historisk
Bekendtgørelse vedrørende Forenkling af Administrationen af den særlige Socialforsikring i de sønderjydske Landsdele
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1901 af 29/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige sager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet 1|2|3 >