Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på appel  fandt 998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10766 af 27/09/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LSF 145 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Tredjeinstansbevilling til en del af en sag)

Justitsministeriet
2009/1 SF.L L 145 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. februar 2010) - L 145
Justitsministeriet
KEN nr 9026 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00337
Justitsministeriet
2006/1 SF. L 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2006) - L 41
Justitsministeriet
2006/1 LSV 46 - Gældende
Forslag til Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Folketinget
2006/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
Justitsministeriet
2012/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Folketinget
KEN nr 10254 af 20/01/2002 - Gældende
Klage over en psykologs brug af personlig og konfronterende behandlingsmetode
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 LSV 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)
Folketinget
UDT nr 10019 af 18/09/1989 - Gældende
Markedsføringstiltag rettet mod daginstitutioner. Reklamens sociale og samfundsmæssige ansvar. (*1)
Erhvervsministeriet
AFG nr 10312 af 19/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
Skatteministeriet
2000/1 BSF 125 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af retssikkerheden for asylansøgere
Folketinget
1985/1 BTL 9 - Gældende
1985 BTL 9 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, KONKURSLOVEN OG LOV OM FORBRUGERKLAGENÆVNET (AFLASTNING AF HØJESTERET M.V., BEHANDLING AF SAGER OM VEKSLER OG CHECKS M.V.) NR L 9 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 925
Folketinget
1987/1 LSF 54 - Gældende
1987 LSF 54 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMYNDIGHEDERNES ORGANISATION OG OM KLAGEADGANG M.M. (SKATTESTYRELSESLOVEN) (APPELBEGRÆNSNING M.M.).
Folketinget
UDT nr 10007 af 01/03/1981 - Gældende
Markedsføring af legetøj i forbindelse med giftige rengøringsmidler. (* 1)
Erhvervsministeriet
BKI nr 48 af 01/10/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af protokol af 23. juni 1953 til begrænsning og regulering af dyrkningen af opiumsvalmuen, samt af produktionen og anvendelsen af og den internationale handel og engroshandel med opium. (* 3)
Udenrigsministeriet
2012/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
CIR1H nr 9436 af 15/06/2018 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSV 7 - Gældende
Forslag til Lov om Haagerkonventionen af 2007
Folketinget
KEN nr 10013 af 29/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11074 af 03/06/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/2 LSV 132 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Folketinget
2003/1 BSF 181 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om teatrene under Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
Folketinget
1994/1 LSF 217 - Gældende
1994 LSF 217 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (OPRETTELSE AF ET PROCESBEVILLINGSNÆVN M.V.)
Folketinget
1991/1 BTL 211 - Gældende
1991 BTL 211 BETÆNKNING OVER BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHOLDSTILLADELSE FOR STATSLØSE PALÆSTINENSERE FRA LIBANON NR L 211 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BSF 48 - Gældende
1988 BSF 48 FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVENS REGLER OM TREDJEINSTANSBEVILLING
Folketinget
2016/1 LSF 7 - Gældende
Forslag til Lov om Haagerkonventionen af 2007
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11231 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
DOM nr 3910 af 23/06/1995 - Gældende
(2. kendelse i sagen) Processuelle spørgsmål 2.1., 3.7.(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Ane K. Lorentzen) mod Hotel Færgegården Lohals A/S ved sammenslutningen af Firma- Funktionærer (advokat Kåre Mønsted) Dommere: Arnold Hansen, Lind, Allan Nielsen, Ross Pedersen, Riis (retsformand), Rosberg og Strube.
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BSF 137 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Folketinget
2013/1 SF.L L 178 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. april 2014) - L 178
Justitsministeriet
1985/1 LSF 119 - Gældende
1985 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM EF-DOMSKONVENTIONEN M.V.
Folketinget
2015/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.)
Justitsministeriet
2000/1 LSV 20 - Gældende
Forslag til Lov om Den Internationale Straffedomstol
Folketinget
2005/1 SF. B 63 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. januar 2006) - B 63
Udenrigsministeriet
KEN nr 9695 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-145
Justitsministeriet
2007/2 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Folketinget
2005/1 SF. B 139 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (11. maj 2006) - B 139
Udenrigsministeriet
KEN nr 9492 af 08/05/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - afskedigelse under orlov
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 LSF 9 - Gældende
1985 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, KONKURSLOVEN OG LOV OM FORBRUGERKLAGENÆVNET (AFLASTNING AF HØJESTERET M.V., BEHANDLING AF SAGER OM VEKSLER OG CHECKS M.V.)
Folketinget
BKI nr 88 af 16/09/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af miljøbeskyttelseskonvention af 19. februar 1974 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige med dertil hørende protokol.
Udenrigsministeriet
1995/1 LSF 80 - Gældende
1995 LSF 80 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV FOR FÆRØERNE OM RETTENS PLEJE, LOV OM RETTENS PLEJE I GRØNLAND OG FORSKELLIGE ANDRE LOVBESTEMMELSER OM PROCESBEVILLINGER (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF OPRETTELSEN AF PROCESBEVILLINGSNÆVNET)
Folketinget
2013/1 BSF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL
Udenrigsministeriet
KEN nr 10176 af 01/09/1992 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/1992
Justitsministeriet
KEN nr 10858 af 14/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opkrævning af ny registreringsafgift for ombygget Harley Davidson motorcykel – afgiftsmæssig identitet – krav mod nuværende eller tidligere ejer
Skatteministeriet
2000/1 LSV 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Folketinget
1998/1 LF 226 - Gældende
Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1987/1 BSF 116 - Gældende
1987 BSF 116 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF EN UAFHÆNGIG OMBUDSMANDSINSTITUTION INDEN FOR FORSVARET
Folketinget
2004/2 LSF 132 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>