Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på appel  fandt 986 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1988/1 BSF 14 - Gældende
1988 BSF 14 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF EN UAFHÆNGIG OMBUDSMANDSINSTITUTION INDEN FOR FORSVARET
Folketinget
SKR nr 96 af 27/06/1989 - Gældende
Skrivelse vedrørende overførelse af sagsområder fra Justitsministeriet til Familieretsdirektoratet og ændring af direktoratets navn til Civilretsdirektoratet
Justitsministeriet
2011/1 BTL 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven
(Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker)

Folketinget
2002/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udkast til rammeafgørelse om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale
Justitsministeriet
1998/1 SF L 226 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. april 1999) - L 226
Folketinget
1996/1 BTL 210 - Gældende
1996 BTL 210 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SYGEHUSVÆSENET (STYRKELSE AF DET FRIE SYGEHUSVALG, FORSØGSHJEMMEL OG TILBUD I KOMMUNALT REGI) NR L 210 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9106 af 15/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00426
Justitsministeriet
KEN nr 9403 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 49/2003
Justitsministeriet
KEN nr 17159 af 27/06/1995 - Gældende
Udbetaling af erstatning
Skatteministeriet
BKI nr 3 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 14. december 1973 om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer, herunder diplomatiske repræsentanter
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
1995/1 BTB 52 - Gældende
1995 BTB 52 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSION TIL KULEGRAVNING AF UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NR B 52 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2007/2 BSF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af solceller og solvarme i nye offentlige bygninger
Folketinget
1990/2 BTL 123 - Gældende
1990 BTL 123 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TJENESTEMANDSPENSION NR L 123 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9813 af 14/12/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-251
Justitsministeriet
KEN nr 9760 af 12/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - reklamer - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 SF.B B 74 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2017) - B 74
Udenrigsministeriet
KEN nr 9852 af 08/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0189
Justitsministeriet
KEN nr 10074 af 10/06/2009 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10448 af 08/12/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 8. december 2014 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage – Genoptagelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2010/1 SF.B B 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. marts 2011) - B 89
Udenrigsministeriet
2003/1 SF. B 56 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (18. november 2003) - B 56
Udenrigsministeriet
2013/1 SF.B B 123 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. september 2014) - B 123
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
KEN nr 10060 af 09/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 122 af 12/08/1987 - Gældende
Kommunernes opgaver ved udlæg i og tvangsauktion over fast ejendom m.v. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 10054 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1988/1 LSF 14 - Gældende
1988 LSF 14 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMYNDIGHEDERNES ORGANISATION OG OM KLAGEADGANG M.M. (SKATTESTYRELSESLOVEN) (APPELBEGRÆNSNING M.M.).
Folketinget
BKI nr 17 af 30/03/1948 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Chicago den 7. December 1944 undertegnede Konvention angaaende international civil Luftfart. (* 2)
Udenrigsministeriet
1985/1 BTL 198 - Gældende
1985 BTL 198 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FERIE OG MEDHJÆLPERLOVEN NR L 198 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2014/1 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om annullering af besparelserne på det statslige beredskab
Folketinget
VEJ nr 9275 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag
Børne- og Socialministeriet
2003/1 BSF 186 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en adfærdskodeks for udsendte soldater
Folketinget
2017/1 BTB 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje
Folketinget
1997/1 BSF 80 - Gældende
1997 BSF 80 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REDUCERET SOCIAL BISTAND TIL UDLÆNDINGE I DANMARK
Folketinget
2004/1 SF. B 42 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. november 2004) - B 42
Udenrigsministeriet
2008/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære kniv i nattelivet
Folketinget
2003/1 BSF 56 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
KEN nr 10008 af 29/12/1989 - Gældende
Forvekslelighed mellem to varemærker på næringsmiddelområdet.
Erhvervsministeriet
BST nr 25010 af 28/02/1983 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.491-6 om bestemmelser for forsvarets mesterskab i militær 5-kamp.
Forsvarsministeriet
UDT nr 9032 af 15/12/1995 - Gældende
Om kommunalt tilskud til pjece udgivet af en baptistkirke
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10188 af 12/01/1993 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 86/1992
Justitsministeriet
2017/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje
Folketinget
1991/1 BTL 97 - Gældende
1991 BTL 97 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KULDIOXIDAFGIFT AF VISSE ENERGIPRODUKTER NR L 97 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
2016/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at tillade mænd, der har sex med mænd, at donere blod
Folketinget
1991/1 BTL 96 - Gældende
1991 BTL 96 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STATSTILSKUD TIL OMSTILLING AF ÆLDRE BOLIGER TIL KRAFTVARME NR L 96 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1987/1 LSF 22 - Gældende
1987 LSF 22 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SKATTESTYRELSESLOVEN (DEMOKRATISERING AF LIGNINGSRÅDETS OG LANDSSKATTERETTENS SAMMENSÆTNING)
Folketinget
KEN nr 9499 af 02/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 BTL 93 - Gældende
1991 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STATSTILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER I ERHVERVSVIRKSOMHEDER NR L 93 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BTL 95 - Gældende
1991 BTL 95 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STATSTILSKUD TIL FÆRDIGGØRELSE AF FJERNVARMENET NR L 95 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>