Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på asa  fandt 86 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 167 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
LOV nr 253 af 23/04/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1484 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
AFG nr 9660 af 24/06/2005 - Gældende
Spaltning af udenlandsk selskab succession for danske aktionærer Norsk Hydro ASA og Yara International ASA
Skatteministeriet
AFG nr 9605 af 14/06/2005 - Gældende
Tilladelse til fornyet sambeskatning for indkomståret 2004
Skatteministeriet
BKI nr 11 af 26/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 3. marts 2000 til aftalen af 20. december 1951 mellem Danmark, Norge og Sverige angående samarbejde på luftfartens område
Udenrigsministeriet
1996/1 LSF 177 - Gældende
1996 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM FORLÆNGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I DET SKANDINAVISKE LUFTFARTSSAMARBEJDE
Folketinget
KEN nr 9369 af 06/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteroplrævning af told og moms. Import af laks fra Norge fra afhængigt selskab
Skatteministeriet
FOU nr 1990.288 - Gældende
Aktindsigt i tilbudsmateriale vedrørende reparationer på DSBs færger.
Folketinget
KEN nr 9284 af 03/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Medarbejderaktieordning - bindende svar SKM2006.23.SR
Skatteministeriet
KEN nr 10427 af 20/04/2006 - Gældende
Klage over manglende behandling af dehydreret ældre kvinde
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 9486 af 25/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Liste over anerkendte flyselskaber
Skatteministeriet
SKR nr 10249 af 08/10/2009 - Gældende
Liste over anerkendte flyselskaber – Styresignal
Skatteministeriet
2009/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere kvinder på topposter
Folketinget
BKI nr 63 af 11/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 20. marts 2000 mellem Kongeriget Danmark og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Udenrigsministeriet
BKI nr 26 af 25/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 7. februar 2001 med New Zealand
Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 28/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 21. februar 2001 med Cuba
Udenrigsministeriet
1998/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i Grønland m.v.
Miljøministeriet
AFG nr 9106 af 17/09/2002 - Gældende
Indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A - ikke selvstændig erhvervsdrivende i 10 sammenhængende år forud for oprettelsen
Skatteministeriet
BKI nr 11 af 04/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 25. oktober 2000 med Armenien
Udenrigsministeriet
FOU nr 2005.178 - Gældende
Begrundelse for afslag på enkelttilskud til gigtlægemiddel
Folketinget
KEN nr 9935 af 14/12/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-238
Justitsministeriet
KEN nr 10333 af 19/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01027
Justitsministeriet
BKI nr 3 af 22/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 26. oktober 1998 med Rumænien
Udenrigsministeriet
BKI nr 4 af 22/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 4. juni 1998 med Den Tjekkiske Republik
Udenrigsministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
2016/1 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)
Justitsministeriet
BKI nr 12 af 18/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af nordisk konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrativ aftale
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2009/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter
(Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.)

Miljøministeriet
2016/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre)
Kirkeministeriet
2008/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse
(Forebyggelse af forsætlig skadevolden med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

Miljøministeriet
2012/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
(Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser)

Justitsministeriet
1999/1 LSV 84 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Folketinget
BKI nr 13 af 14/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse_af_Overenskomst af 19. august 1999 mellem_regeringen i Kongeriget Danmark og_regeringen i Amerikas Forenede Stater_til undgåelse af dobbeltbeskatning og_forhindring af skatteunddragelse_for så vidt angår indkomstskatter
Skatteministeriet
2014/1 LSV 45 B - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1990/2 LSF 152 - Gældende
1990 LSF 152 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2014/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2016/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)
Kulturministeriet
1999/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
2011/1 TBL 106 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
2016/1 LSF 48 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet 1|2 >