Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på børnetallet  fandt 174 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 120 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 10252 af 04/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10098 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10251 af 04/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9141 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9564 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9139 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9776 af 22/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - kommuner - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9931 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11210 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9122 af 16/12/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11108 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9775 af 22/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - kommuner - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9983 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9565 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11109 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - fertilitetsbehandling - ansættelse - medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10259 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold - kommune
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10679 af 10/11/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10257 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsplejens og daginstitutionernes rolle i bekæmpelsen af den negative sociale arv
Folketinget
2004/1 BSF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsplejens og daginstitutionernes rolle i bekæmpelsen af den negative sociale arv
Folketinget
1997/1 BSF 82 - Gældende
1997 BSF 82 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF RAMMERNE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)
Folketinget
KEN nr 9844 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9414 af 13/05/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9514 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sprog - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9768 af 10/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11172 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9460 af 28/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9842 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsat forældrebetaling i kommuner med pasningsgaranti
Folketinget
VEJ nr 9091 af 22/02/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9843 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 11395 af 03/04/1986 - Gældende
Cirkulærskrivelse om forundersøgelse af ansøgere, der i hjemmet har 2 adoptivbørn eller 3 børn i alt.
Børne- og Socialministeriet
2003/1 SF. L 207 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (31. marts 2004) - L 207
Socialministeriet
KEN nr 10434 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 BSF 154 - Gældende
1986 BSF 154 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIDELSE AF UDDANNELSESKAPACITETEN PÅ LÆRERSEMINARIERNE
Folketinget
1989/1 BTL 203 - Gældende
1989 BTL 203 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (AFBUREAUKRATISERING, DEREGULERING M.V, HERUNDER REGLER OM FRIT SKOLEVALG) NR L 203 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2004/1 SF. L 75 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. oktober 2004) - L 75
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
KEN nr 10435 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10438 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10453 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10436 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10442 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10440 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10441 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 SF. L 85 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. november 2004) - L 85
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2015/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger
Folketinget
KEN nr 10433 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10439 af 17/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4 >