Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på børnetallet  fandt 174 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4 >

 
1992/1 BTB 104 - Gældende
1992 BTB 104 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 320 OM YDELSE AF ET STATSLÅN PÅ 1,0 MIA. KR. TIL FÆRØERNE TILBAGE FRA FINANSUDVALGET NR B 104 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 LSF 270 - Gældende
1992 LSF 270 FORSLAG TIL LOV OM FOLKESKOLEN
Folketinget
1991/1 LSF 239 - Gældende
1991 LSF 239 FORSLAG TIL LOV OM FOLKESKOLEN
Folketinget
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9118 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om Forskelsbehandlingsloven
(Forskelsbehandlingsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9109 af 27/02/2015 - Gældende
Vejledning om dagtilbud m.v.
(Dagtilbudsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 103 af 23/10/2002 - Gældende
Vejledning om individuel boligstøtte
(Boligstøttevejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 435 af 13/06/1990 - Historisk
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Afbureaukratisering, deregulering m.v., herunder regler om frit skolevalg)
Undervisningsministeriet
DSK nr 22155 af 01/09/1988 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 541 af 21/08/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (* 1)
Undervisningsministeriet
LBK nr 79 af 01/02/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 438 af 20/06/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Folkeskoleloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 519 af 03/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 524 af 10/07/1990 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 669 af 29/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 311 af 25/04/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 55 af 17/01/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LOV nr 509 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om folkeskolen (Folkeskoleloven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 534 af 18/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 561 af 25/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 714 af 06/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 739 af 06/10/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 730 af 21/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 870 af 21/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 393 af 26/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Undervisningsministeriet
LBK nr 1195 af 30/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1049 af 28/08/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 593 af 24/06/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 998 af 16/08/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 989 af 23/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1510 af 14/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 521 af 27/05/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1534 af 11/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 747 af 20/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 665 af 20/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Undervisningsministeriet
BEK nr 576 af 26/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til etablering og indretning m.v. af dagplejehjem
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 484 af 08/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om statstilskud til visse private skoler (* 1)
Undervisningsministeriet
CIR nr 266 af 02/10/1941 - Historisk
Cirkulære til Samtlige Skoledirektioner og Kommunalbestyrelser vedrørende Størrelsen af Klasseværelser i nyopførte Skolebygninger
Undervisningsministeriet
CIR nr 22041 af 26/03/1991 - Historisk
Cirkulære om ændring af cirkulære om normering af tjenestemandsstillinger mfl. i folkeskolen (Bortfald af stillingen som amtskonsulent for folkeskolen, ophævelse af pligt til at normere en stilling som amtsskolepsykolog og ændring af bestemmelserne om ledende skolepsykolog) (Til alle amtsråd og kommunalbestyrelser)
Undervisningsministeriet
CIR nr 6186 af 07/03/1988 - Historisk
Cirkulære om aftale mellem af 4. marts 1988 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om klassificering af stillinger som skolekonsulent og skolepsykolog mfl. i folkeskolen
Finansministeriet
VEJ nr 83 af 30/06/1983 - Historisk
Vejledning om stop for nyetablering af daginstitutioner for børn og af plejehjem for ældre samt begrænsning af ressourceforbruget i øvrigt
Børne- og Socialministeriet
CIS nr 177 af 31/10/1980 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om anvendelse af særligt personale i daginstitutioner for børn og om gennemførelse af merindskrivning i disse institutioner samt om udbygning af dagplejen for 0-2 årige.
Børne- og Socialministeriet
CIR nr 22085 af 01/07/1991 - Historisk
Cirkulære om normering af tjenestemandsstillinger mfl. i folkeskolen (Til alle amtsråd og kommunalbestyrelser)
Undervisningsministeriet
CIR nr 12006 af 19/06/1987 - Historisk
Cirkulære om forsøgsmæssig etablering af en frivillig indledende konfirmationsforberedelse (dåbsoplæring). (Til præster og menighedsråd)
Kirkeministeriet
CIR nr 22085 af 30/05/1988 - Historisk
Cirkulære om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen (Til alle amtsråd og kommunalbestyrelser)
Undervisningsministeriet
CIR nr 22110 af 12/12/1991 - Historisk
Cirkulære om klassificering af tjenestemandsstillinger i folkeskolen (* 1) (Til alle amtsråd og kommunalbestyrelser)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22063 af 20/05/1988 - Historisk
Skrivelse om cirkulære af 20. maj 1988 om normering af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen (Til alle amtsråd og Kommunalbestyrelser)
Undervisningsministeriet
CIS nr 19002 af 15/03/1982 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for etablering og drift af legesteder mv. (Til kommunerne)
Børne- og Socialministeriet
CIS nr 19018 af 10/08/1978 - Historisk
Vejledning om gennemførelse af Danske frivillige Kvindekorps's Samråds børneordning (Til samtlige amtskommuner, kommuner og Danske frivillige kvindekorps's samråd)
Børne- og Socialministeriet
CIR nr 156 af 18/12/1986 - Historisk
Cirkulære om dagpleje efter bistandsloven
Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4 >