Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på babes  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
VEJ nr 9065 af 01/02/2017 - Gældende
Vejledning om løntilskud
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9669 af 29/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud ogArbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9623 af 18/08/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0846
Justitsministeriet
VEJ nr 10076 af 18/12/2018 - Gældende
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 BTB 56 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed
Folketinget
KEN nr 9678 af 01/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-735
Justitsministeriet
KEN nr 9251 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00771
Justitsministeriet
2009/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn
Folketinget meddeler sit samtykke til, at et dansk militært bidrag indsættes i NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn.

Udenrigsministeriet
VEJ nr 10285 af 16/12/2016 - Gældende
Vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10013 af 13/10/2016 - Gældende
Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2010/1 LSV 192 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2013/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2010/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1991/1 LSF 2 - Gældende
1991 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2007/2 LSV 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2001/2 LSV 151 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
BKI nr 119 af 28/02/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 21. Juni 1926 afsluttede internationale Sundhedskonvention. (* 5) (* 6)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 10310 af 20/12/2016 - Gældende
Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/2 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2016/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
VEJ nr 9123 af 20/02/2015 - Historisk
Vejledning om løntilskud (januar 2015)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9621 af 20/12/2012 - Historisk
Vejledning om løntilskud
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10283 af 16/12/2016 - Historisk
Vejledning om løntilskud
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10595 af 18/12/2018 - Historisk
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10263 af 18/12/2017 - Historisk
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9234 af 15/04/2015 - Historisk
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10502 af 11/09/2015 - Historisk
Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9466 af 30/05/2016 - Historisk
Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 63 af 25/08/2011 - Historisk
Vejledning om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9087 af 06/03/2013 - Historisk
Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9099 af 28/02/2014 - Historisk
Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9046 af 28/01/2015 - Historisk
Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9608 af 08/08/2014 - Historisk
Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9930 af 24/11/2014 - Historisk
Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter
Beskæftigelsesministeriet