Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på babes  fandt 65 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 1603 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 590 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 761 af 27/11/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 158 af 06/03/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 251 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
VEJ nr 9065 af 01/02/2017 - Gældende
Vejledning om løntilskud
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9669 af 29/06/2016 - Gældende
Skrivelse om ændring af om om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 1. juli 2016 - Tilbagebetaling af løntilskud ogArbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9623 af 18/08/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0846
Justitsministeriet
VEJ nr 10076 af 18/12/2018 - Gældende
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 BTB 56 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed
Folketinget
KEN nr 9678 af 01/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-735
Justitsministeriet
KEN nr 9251 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00771
Justitsministeriet
2009/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn
Folketinget meddeler sit samtykke til, at et dansk militært bidrag indsættes i NATO’s Operation Ocean Shield som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn.

Udenrigsministeriet
VEJ nr 10285 af 16/12/2016 - Gældende
Vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10013 af 13/10/2016 - Gældende
Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2010/1 LSV 192 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2013/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
2010/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1991/1 LSF 2 - Gældende
1991 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2007/2 LSV 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2001/2 LSV 151 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
BKI nr 119 af 28/02/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 21. Juni 1926 afsluttede internationale Sundhedskonvention. (* 5) (* 6)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 10310 af 20/12/2016 - Gældende
Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 52 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/2 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2016/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
BEK nr 1200 af 28/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder
Justitsministeriet
BEK nr 11031 af 10/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne Navne begyndende med bogstavet B (* 1)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 15 af 13/01/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1295 af 08/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 868 af 03/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
(Budget- og regnskabsbekendtgørelse)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 803 af 26/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
(Budget- og regnskabsbekendtgørelsen)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 669 af 20/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1024 af 01/09/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 387 af 14/04/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1463 af 21/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 869 af 25/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1207 af 09/10/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1404 af 08/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 34 af 14/01/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 326 af 07/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1237 af 05/10/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 209 af 27/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 161 af 09/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1834 af 18/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1060 af 29/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 669 af 22/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 952 af 05/07/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1007 af 27/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2 >