Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på baller  fandt 514 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 30 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
LOV nr 21106 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 349 af 01/07/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 368 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 426 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 529 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1385 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 938 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 21/12/2011 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 470 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 281 af 25/04/2001 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1283 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 6 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 357 af 11/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel
Kulturministeriet
BEK nr 70 af 27/02/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 834 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
AND nr 327 af 24/08/1963 - Gældende
Anordning om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.
Kulturministeriet
BEK nr 348 af 06/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 537 af 20/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd
Kirkeministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 1416 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde
Kulturministeriet
BEK nr 212 af 12/04/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 24 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne
Kirkeministeriet
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 62 af 27/02/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i amtskommuner og kommuner.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
SKR nr 11622 af 02/06/1953 - Gældende
Skrivelse om offentligt bal.(* 1)
Justitsministeriet
SKR nr 11522 af 29/05/1953 - Gældende
Skrivelse om offentligt bal. (* 1)
Justitsministeriet
CIR nr 6090 af 06/02/1995 - Gældende
Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Foreningen Den Kgl. Ballet (* 1)
Finansministeriet
SKR nr 11331 af 16/06/1983 - Gældende
Skrivelse om polititilladelse og godkendelse af forlystelsesapparat 'Punch Ball'(* 1)
Justitsministeriet
DOM nr 3258 af 15/03/1993 - Gældende
Bod 2.3.1. Kollektiv arbejdsret, generelt. Kollektiv overenskomst 1. Omgåelse. Processuelle spørgsmål 3.7. Underbetaling. (* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod A/S Carsten Balle og Lisbjerg Maskinstation v/Carsten Balle Høgemosevej 29, 8280 Trige (Advokat Ole Laursen). Dommere: Peter Andersen, Marie-Louise Andreasen (retsformand), Arnold Hansen, Poul F. Hansen, Mads Kofod, Kurt Petersen og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10104 af 15/12/1992 - Gældende
To mærker for beklædning ikke forvekslige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10007 af 28/04/1988 - Gældende
Indsigelse mod ansøgning om fremgangsmådepatent afvist p.g.a. manglende prioritet.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9852 af 25/06/2019 - Gældende
Arveafkald for aktiver i udlandet
Skatteministeriet
1991/1 LSF 101 - Gældende
1991 LSF 101 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL)
Folketinget
UDT nr 9283 af 23/02/1990 - Gældende
Uskiftet bo arveafkaldsvederlag gaveafgift boafgiftslovens § 23
Skatteministeriet
KEN nr 9598 af 23/11/2012 - Gældende
Kendelse 80.2011
Erhvervsministeriet
DOM nr 3031 af 21/01/1987 - Gældende
Bod 2.1.2. Bod ikke pålagt(* 1) (* 2) Hjemsendelse driftsmæssigt begrundet. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Metallex, Bagsværd. (advokat Jørgen Brink) Dommere: Erik Balle, Bredmose, Jon Palle Buhl, Agner Christensen, Degerbøl, Jens P. Jensen og Kiil (retsformand).
Beskæftigelsesministeriet
MED nr 11337 af 21/09/1984 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1486 af 21/9 1984 (Ang.: Afmærkningslygter og udrykningslygter) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9796 af 01/01/1998 - Gældende
Klage over, at kiropraktorbehandling medførte en diskusprolaps
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9677 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10117 af 02/08/1996 - Gældende
Indtræden af afgiftspligt
Skatteministeriet
KEN nr 9853 af 01/01/1997 - Gældende
Klage over, at kiropraktorbehandling medførte en diskusprolaps
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12610 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse til viderebehandling for diskusprolaps
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 26110 af 07/02/1991 - Gældende
Anvendelse af interview optaget på bånd uden klagerens vidende i tv-udsendelse - klagevejledning.
Kulturministeriet
AFG nr 18565 af 02/08/1996 - Gældende
Boafgift veed indgåelse af nyt ægteskab uden forudgående skifte
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>