Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på basket  fandt 40 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: barn , bank , bas ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 475 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9164 af 20/12/2012 - Gældende
Ophævelse af påbud om personbefordring og fastholdelse af påbud om samarbejde
Beskæftigelsesministeriet
1994/1 LSF 12 - Gældende
1994 LSF 12 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (AFSKAFFELSE AF DEN SÆRLIGE LAVE PENSIONSFORM: ALMINDELIG FØRTIDSPENSION)
Folketinget
1995/1 BSF 17 - Gældende
1995 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EUROPOL OG SCHENGENAFTALEN
Folketinget
BET nr 4000 af 31/01/1977 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås VA 2.50/DK 009
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9670 af 26/06/2018 - Gældende
Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter
Skatteministeriet
KEN nr 9021 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0930
Justitsministeriet
KEN nr 10101 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over tvangsfikseringer, herunder med hånd- og fodremme, iværksat af plejepersonalet
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9403 af 03/09/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 110/1997
Justitsministeriet
KEN nr 9729 af 21/06/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-33
Justitsministeriet
KEN nr 9019 af 19/01/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/16
Justitsministeriet
KEN nr 10021 af 08/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ydelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte
Skatteministeriet
KEN nr 9027 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00342
Justitsministeriet
BKI nr 16 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
1996/1 BTL 93 - Gældende
1996 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD SLAGTNING OG AFLIVNING AF DYR UDEN BEDØVELSE) NR L 93 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 60394 af 03/08/1998 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1987/1 LSF 254 - Gældende
1987 LSF 254 FORSLAG TIL LOV OM OPFYLDELSE AF GRUNDLOVENS § 75 (ARBEJDE TIL ALLE)
Folketinget
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
ISP nr 2002.584 - Gældende
Inspektion af Fængselsafdelingen Kærshovedgård
Folketinget
1995/1 LSF 257 - Gældende
1995 LSF 257 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
VEJ nr 10545 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om medicinsk dokumentation
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, ophævelse af stemmeretsbegrænsninger, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirhandler, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2009/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v, lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
2014/1 LSV 128 - Gældende
Forslag til Lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Folketinget
2015/1 LSV 20 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Folketinget
2014/1 LSF 129 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervs- og Vækstministeriet
2015/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervs- og Vækstministeriet
2014/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervs- og Vækstministeriet
2013/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIer m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
BEK nr 1399 af 16/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
BEK nr 1225 af 28/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om kapitaldækning
Erhvervsministeriet
PLN nr 22013 af 01/02/1978 - Historisk
Læreplan for ledertræning ved merkonomkursus
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 10014 af 30/12/1977 - Historisk
Konstruktiv brandsikring - Typegodkendelse af materialer og konstruktioner (* 10)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9738 af 03/12/2010 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9167 af 02/03/2009 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet