Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bidrag yngr  fandt 1098 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 431 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Skatteministeriet
LBK nr 35 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Udenrigsministeriet
LOV nr 430 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse
(Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

Skatteministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 380 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)
Finansministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1336 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Skatteministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 471 af 13/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 699 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger
Undervisningsministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 1270 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 9444 af 23/05/2019 - Gældende
Forretningsorden for Folketinget
(Folketingets forretningsorden)

Folketinget
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13040 af 15/01/1991 - Gældende
Orientering om yngre jordbrugerlån
Miljø- og Fødevareministeriet
2010/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.
(Nedlæggelse af ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere)

Fødevareministeriet
1989/1 LSF 219 - Gældende
1989 LSF 219 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATSGARANTI OG RENTETILSKUD M.M. VED UDLÅN TIL YNGRE JORDBRUGERE
Folketinget
1994/1 LSF 156 - Gældende
1994 LSF 156 FORSLAG TIL LOV OM STATSGARANTI OG YDELSESTILSKUD VED LÅN TIL YNGRE JORDBRUGERE
Folketinget
2003/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
(Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering)

Fødevareministeriet
2003/1 BTL 26 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
(Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering)

Folketinget
2004/2 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
(Mulighed for flere støtteordninger, ændring af støtteordningen for yngre jordbrugere, ændring af bestemmelserne om bemyndigelse og finansiering, m.m.)

Fødevareministeriet
2008/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.
(Mulighed for at yde lån til interessentskaber og ændring af indholdet af præmien for statsgaranti m.v.)

Fødevareministeriet
1989/1 BTL 82 - Gældende
1989 BTL 82 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN OG PERSONSKATTELOVEN (OPHÆVELSE AF FRADRAGSRET FOR BIDRAG TIL REALKREDITADMINISTRATION M.V. OG FOR UDGIFTER TIL FORMUEADMINISTRATION) NR L 82 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2018/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9530 af 06/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - stillingsopslag - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 BTL 238 - Gældende
1986 BTL 238 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ARBEJDSTILRETTELÆGGELSEN M.V. FOR UNDERORDNEDE SYGEHUSLÆGER OG OM FORNYELSE OG FORLÆNGELSE AF OVERENSKOMSTER FOR UNDERORDNEDE SYGEHUSLÆGER M.FL. NR L 238 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 849
Folketinget
1999/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Fødevareministeriet
1999/1 SF L 202 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. februar 2000) - L 202
Fødevareministeriet
KEN nr 10281 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/2 SF. L 123 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. marts 2005) - L 123
Fødevareministeriet
KEN nr 10002 af 16/06/1986 - Gældende
Brancheforeningers optagelsesbetingelser
Erhvervsministeriet
1995/1 LSF 175 - Gældende
1995 LSF 175 FORSLAG TIL LOV OM STRUKTURFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE FISKERISEKTOREN
Folketinget
KEN nr 10284 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 LF 54 - Gældende
Forslag til lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven).
Fødevareministeriet
1999/1 LSF 54 - Gældende
Forslag til Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne
Fødevareministeriet
KEN nr 10283 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10285 af 31/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BTL 54 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
Folketinget
1989/1 BSF 32 - Gældende
1989 BSF 32 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDSATS FOR BOLIGEJERE I ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER
Folketinget
KEN nr 10492 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 LSV 54 - Gældende
Forslag til Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven)
Folketinget
KEN nr 9159 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10290 af 21/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9416 af 07/09/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-7-04 om opholdskommune - anbringelsesdømte grønlændere - ansøgning om førtidspension - retspsykiatrisk hospital - ophold i Danmark
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR1H nr 9722 af 15/08/2019 - Gældende
Cirkulære om overenskomst for læger i staten
Finansministeriet
2016/1 BR 2 - Gældende
Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>