Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på big data  fandt 52 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 
BEK nr 370 af 18/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
(Metodebekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal
Kulturministeriet
BEK nr 1825 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1591 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1454 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1466 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1405 af 10/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 519 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1418 af 02/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1520 af 07/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1270 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1579 af 16/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1352 af 19/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1405 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1275 af 17/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1481 af 12/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 682 af 18/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 486 af 25/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 937 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
Erhvervsministeriet
BEK nr 712 af 15/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
Erhvervsministeriet