Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på big data  fandt 52 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
KEN nr 10058 af 31/07/1995 - Gældende
Varemærket MAC ikke forveksleligt med mærkerne SUPERMAX og SUPERMAX MULTISERVER.
Erhvervsministeriet
2013/1 BR 3 - Gældende
Beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2016/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
AFG nr 9112 af 04/06/1997 - Gældende
En fremgangsmåde til fremstilling af et agglomereret pulverformet mælkeprodukt fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra, hvad der er beskrevet i et tidligere patentskrift
Erhvervsministeriet
VEJ nr 60276 af 01/10/1991 - Gældende
Retningslinjer for grovvarebranchen
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
VEJ nr 10020 af 27/12/1991 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1991
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10026 af 23/12/1992 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1992
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10038 af 11/12/1990 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskab for 1990 (* 1) (Julebrev)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9292 af 26/04/2018 - Historisk
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 5 af 18/01/2006 - Historisk
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet