Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på big data  fandt 52 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 370 af 18/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
(Metodebekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 1582 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10058 af 31/07/1995 - Gældende
Varemærket MAC ikke forveksleligt med mærkerne SUPERMAX og SUPERMAX MULTISERVER.
Erhvervsministeriet
2013/1 BR 3 - Gældende
Beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2016/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
2007/2 TBL 92 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af innovationsloven
(Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.)

Folketinget
AFG nr 9112 af 04/06/1997 - Gældende
En fremgangsmåde til fremstilling af et agglomereret pulverformet mælkeprodukt fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra, hvad der er beskrevet i et tidligere patentskrift
Erhvervsministeriet
VEJ nr 60276 af 01/10/1991 - Gældende
Retningslinjer for grovvarebranchen
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal
Kulturministeriet
BEK nr 1825 af 16/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1591 af 14/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 1454 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 196 af 01/03/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1466 af 11/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
BEK nr 802 af 28/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1349 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser
(valgfagsbekendtgørelsen)

(Valgfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 744 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1405 af 10/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 519 af 27/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1418 af 02/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1520 af 07/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1270 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1579 af 16/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1352 af 19/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1405 af 15/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1275 af 17/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
Kulturministeriet
BEK nr 1481 af 12/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 682 af 18/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 486 af 25/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 937 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
Erhvervsministeriet
BEK nr 712 af 15/06/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10020 af 27/12/1991 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1991
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10026 af 23/12/1992 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskaber for 1992
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10038 af 11/12/1990 - Historisk
Vejledning vedrørende børsmæglerselskabernes årsregnskab for 1990 (* 1) (Julebrev)
Erhvervsministeriet 1|2 >