Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1282 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 49 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister
(Indkomstregisterloven)

Skatteministeriet
LBK nr 981 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1666 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
Justitsministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 826 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Social- og Indenrigsministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
FIN nr 9019 af 16/01/2020 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2020
Finansministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1252 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 499 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kildeskat
(Kildeskattebekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 1094 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9748 af 12/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. hæftelse for registreringsafgift – lån af bil
Skatteministeriet
KEN nr 9121 af 17/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af A-skat mm. af værdi af fri bil på gule plader samt fradrag for købsmoms for samme bil.
Skatteministeriet
KEN nr 9678 af 16/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil
Skatteministeriet
KEN nr 9347 af 05/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-45-03 om hjælpemiddel - barn - kørekort - forælder - samvær - bil
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10900 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-36-06 om bilstøtte - særlig indretning - udmåling - billigst egnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BSF 196 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje hastighedsgrænsen på motorveje for biler med campingvogn
Folketinget
2005/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje hastighedsgrænsen på motorveje for biler med campingvogne
Folketinget
KEN nr 9805 af 15/05/1999 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse O-31-99 om døgninstitution - kørselsbehov - udskiftning - hjælpemiddel - institutionsanbragt - bil
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9359 af 01/02/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil
Skatteministeriet
KEN nr 10891 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-26-06 om døgninstitution - kørselsbehov - institutionsanbragt - udækket kørselsbehov - afgiftsfritagelse - bil
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10326 af 18/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9457 af 18/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-17 om socialpædagogisk støtte - ledsagelse - aktiviteter - ferie - kompensationsprincippet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 116 - Gældende
Forslag til Lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9292 af 17/12/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om tilladelse til kørsel i Danmark med en polsk registreret bil
Skatteministeriet
KEN nr 9679 af 20/01/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil
Skatteministeriet
KEN nr 10919 af 21/12/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-57-06 om bil - trivselsbil - kørselsbehov - chaufførmuligheder - bofællesskab - socialpædagogisk bistand
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9688 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 28-13 om merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr - afholdelse af ferie - aflastning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10129 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil
Skatteministeriet
KEN nr 9781 af 23/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil – ejendomsfunktionær – momsfradrag - bindende svar
Skatteministeriet
2011/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister
(Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for medhjælp i en privat husstand og personer, som er omfattet af forskerskatteordningen og indberetning til indkomstregisteret m.v. )

Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.
(Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til FerieKonto via indkomstregisteret)

Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10263 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Elbil - fri bil
Skatteministeriet
2014/1 LSF 14 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ferie
(Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
2015/1 ÆF3 113 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)
Folketinget
2011/1 LSF 195 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

Skatteministeriet
2015/1 BTL 113 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)
Folketinget
KEN nr 9140 af 22/01/2013 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. afgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil
Skatteministeriet
KEN nr 10903 af 01/02/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-1-08 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - ferieophold - familiebesøg - udlandet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 LSF 113 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)

Socialministeriet
SKR nr 10344 af 22/12/2017 - Gældende
Skrivelse om orientering om regelændringer til udmøntning af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser (Til alle kommunalbestyrelser og regionsråd)
Børne- og Socialministeriet
FOU nr 2001.443 - Gældende
Tilbagebetaling af boligstøtte
Folketinget
KEN nr 10385 af 30/10/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 210-10 om særlig indretning - solfilm - nødvendig indretning - kørselsbehov - daglig anvendelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10175 af 25/10/2016 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende
Skatteministeriet
AFG nr 10408 af 08/12/2016 - Gældende
Kendelse i sag 40.2016
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>