Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3 >

 
BEK nr 1252 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 499 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kildeskat
(Kildeskattebekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 1094 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1372 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om buskørsel
(Buskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 719 af 19/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1123 af 02/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 522 af 07/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1236 af 04/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 291 af 27/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 886 af 11/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter bistandslovens § 58 (Bilbekendtgørelsen)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 608 af 29/11/1982 - Historisk
Bekendtgørelse om ydelse af befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 108 af 17/02/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 113 af 20/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service under midlertidigt ophold i udlandet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 484 af 24/09/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om forsøg med faste ydelser efter bistandsloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1356 af 20/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1155 af 20/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, deltagerstøtte, depositum m.m. ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1176 af 21/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ydelse af befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1133 af 22/12/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1171 af 21/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 800 af 05/09/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 263 af 20/04/1995 - Historisk
Bekendtgørelse vedrørende fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10001 af 15/01/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde.
Erhvervsministeriet
BEK nr 780 af 21/11/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde
Erhvervsministeriet
BEK nr 1032 af 22/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 356 af 27/04/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 159 af 07/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse vedrørende fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 685 af 08/10/1986 - Historisk
Bekendtgørelse vedrørende fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1417 af 23/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 187 af 29/02/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1338 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 37 af 12/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1048 af 17/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang, deltagerstøtte, depositum m.m. ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 109 af 21/02/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og befordring m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1266 af 15/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 867 af 26/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1496 af 16/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 887 af 28/12/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om godtgørelse, støtte og tilskud m.m. til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1662 af 27/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 959 af 29/08/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 293 af 11/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om godskørsel
(Godsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 973 af 28/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1206 af 19/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 22138 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 412 af 26/05/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 520 af 14/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om godskørsel
(Godskørselsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1254 af 09/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 271 af 15/04/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 993 af 19/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskattebekendtgørelsen)
(Kildeskattebekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 1520 af 14/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen)
Skatteministeriet 1|2|3 >