Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2015/1 LSF 181 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PF - IKKE ERHVERVSBETINGEDE FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
2001/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen
Folketinget
STV nr 20006 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT Q BYGGERI - MOTORKØRETØJER
Skatteministeriet
STV nr 20105 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2014/2 LSF 2 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
1996/1 LSF 230 - Gældende
1996 LSF 230 FORSLAG TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK
Folketinget
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
2000/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen
Folketinget
CIR nr 135 af 04/11/1988 - Gældende
Cirkulære om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
KEN nr 9771 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0090
Justitsministeriet
2011/1 LSF 31 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20075 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2001/2 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
(Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
1999/1 LSF 88 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven
Skatteministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT P - ANGIVELSE OG BETALING
Skatteministeriet
STV nr 20147 af 01/01/2000 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT F OPGØRELSE OG BETALING
Skatteministeriet
2015/1 BTL 87 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v.)
Folketinget
STV nr 20016 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20094 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
VEJ nr 9469 af 09/09/2013 - Gældende
Vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
(Godtgørelsesvejledningen)

Undervisningsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20124 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT P ANGIVELSE OG BETALING
Skatteministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20056 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PF - IKKE ERHVERVSBETINGEDE FRADRAG
Skatteministeriet
2016/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om frikommunenetværk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 19201 af 31/05/1991 - Gældende
Vejledende bemærkninger til den nordiske konvention om social tryghed
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2007-3
Skatteministeriet
CIR1H nr 9539 af 24/06/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Formueforbrydelser - de almindelige berigelsesforbrydelser
Justitsministeriet
2009/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning, m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
FOU nr 1980.645 - Gældende
Dispensation fra kommuneplanlovens bebyggelsesregulerende bestemmelser
Folketinget
VEJ nr 10173 af 17/08/2015 - Gældende
Vejledning om behandlingsudgifter
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9677 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9575 af 28/08/2003 - Gældende
Svigssanktion, påtaleopgivelse
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
VEJ nr 10329 af 12/12/2016 - Gældende
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz
(Vejledning om forordning 883/04)

Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
2016/1 BTL 121 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)
Folketinget
2018/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9330 af 21/03/2019 - Gældende
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
BST nr 25016 af 31/10/1974 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.560-2 om forvaltningsbestemmelser vedrørende løn, ydelser og godtgørelser til forsvarets personel AFSNIT 4. GODTGØRELSER I FORBINDELSE MED FORFLYTTELSER I INDLANDET.
Forsvarsministeriet
1986/1 BTL 207 - Gældende
1986 BTL 207 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (SKATTEPLIGT) NR L 207 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
FOU nr 2006.631 - Gældende
Afslag på ansættelse var i realiteten uansøgt afskedigelse. Aftaleindgåelse. Procedurefordrejning. Partshøring. Sprogbrug
Folketinget
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 2
Justitsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>