Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1273 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10143 af 02/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ligningsrådets afgørelse tilvalg af ydelser
Skatteministeriet
KEN nr 10628 af 07/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for moms af udgifter til anskaffelse af varebiler samt tillæg for blandet anvendelse af varebiler
Skatteministeriet
KEN nr 12139 af 31/08/2001 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen tendenser i indsendte afgørelser efter serviceloven af fuldmægtig Inge Henriksen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9907 af 27/06/2008 - Gældende
Medlemmet anset for at være udrejst fra Danmark i forbindelse med start af periode med arbejdssøgning i Frankrig i 3 måneder, dokumentationskrav
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 27 af 23/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 26. april 2001 med Australien om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie) med tilhørende brevveksling
Udenrigsministeriet
AFG nr 10348 af 15/11/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl ophold - dobbeltdomicil
Skatteministeriet
KEN nr 9481 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10399 af 20/01/2017 - Gældende
Kendelse i sag 45.2016
Undervisningsministeriet
FOU nr 2012.0008 - Gældende
2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri
Folketinget
2008/1 BTL 180 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed
(Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

Folketinget
FOU nr 1997.273 - Gældende
Sociale ydelsers ophør. Samlivsforhold
Folketinget
KEN nr 12182 af 09/11/2000 - Gældende
Skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 9368 af 13/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for købsmoms af varevogn.
Skatteministeriet
AFG nr 9327 af 17/06/2008 - Gældende
Moms – kørsel mellem hjem og arbejde i et ikke-specialindrettet køretøj med tillads totalvægt på ikke over 3 ton anset som privat kørsel
Skatteministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 F BEREGNING AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 F BEREGNING AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG
Skatteministeriet
AFG nr 9523 af 20/02/2007 - Gældende
Deleleasingordning
Skatteministeriet
2012/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af au pair-ordningen
Folketinget
KEN nr 9670 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - delebil
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9333 af 25/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-31-03 om forsørgelse i hjemmet - handicappet barn - tandemcykel - anbringelse i døgninstitution - merudgifter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9982 af 22/08/2006 - Gældende
Arbejdsgiverforpligtelse for 1. og 2. ledighedsdag ved opsigelse. Spørgsmål om egen skyld
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20014 af 01/01/1998 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1998 AFSNIT G - BEREGNING AF LØNMODTAGERBIDRAG OG A-SKAT
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT F BEREGNING AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG
Skatteministeriet
STV nr 20098 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 F BEREGNING AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG
Skatteministeriet
2019/1 BSF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med et handicap under midlertidige ophold i udlandet
Folketinget
VEJ nr 13010 af 01/01/1993 - Gældende
Brugervejledning. Tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10476 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-16 om udlandsbekendtgørelsen - midlertidige ophold - kortvarige ferieophold - ekstra omkostninger - rådighedstimer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9784 af 20/10/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. indregistrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj
Skatteministeriet
BKI nr 5 af 21/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af ordning af 5. december 2001 med New Zealand om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
CIR nr 10112 af 08/12/2006 - Gældende
Cirkulære om ydelser mv. til frivillige i hjemmeværnet
Forsvarsministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSER
Skatteministeriet
FOU nr 2013.0027 - Gældende
2013-27. Tilbagebetaling af sociale ydelser
Folketinget
STV nr 20002 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 88 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpsmiddel - væsentlighedskriterium (Principafgørelse 197-11 fra Ankestyrelsen om serviceloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10230 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 197-11 om hjælpemidler - frakendelse - reservehjælpemiddel - væsentlighedskriterium
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9750 af 09/08/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for betaling af registreringsafgift af varebil
Skatteministeriet
KEN nr 11076 af 25/08/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20005 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT G BEREGNING AF AM-BIDRAG, SÆRLIG PENSIONSOPSPARING (SP-BIDRAG) OG A-SKAT
Skatteministeriet
KEN nr 10279 af 30/04/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-10 om bilstøtte - kørselsbehov - gangdistance - benamputation - andre kørselsordninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10255 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-10 om boligindretning - forældrenes bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9282 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10369 af 22/12/2003 - Gældende
Kasserefusion i forbindelse med beregning af overskydende timer
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 4 af 13/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af ordning af 28. juni 2007 med Japan om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1999 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 1999 AFSNIT G BEREGNING AF LØNMODTAGERBIDRAG, SÆRLIG PENSIONSOPSPARING (SP-BIDRAG) OG A-SKAT
Skatteministeriet
KEN nr 11020 af 05/02/1985 - Gældende
Tiltalefrafald - færdselsdrab m.v. (gruppe 5) - veninde eller kæreste gennem to måneder dræbt - tiltalerejsning(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 10378 af 27/08/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20051 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20028 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>