Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20040 af 01/01/1999 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 1999 AFSNIT B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
KEN nr 10065 af 09/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger – bindende svar
Skatteministeriet
BKI nr 4 af 02/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 16. august 2005 med Canada om en arbejdsferieordning
Udenrigsministeriet
AFG nr 9535 af 23/06/2009 - Gældende
Fuld skattepligt – ophold - hotellejlighed
Skatteministeriet
2005/1 LSF 225 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven
(Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer)

Skatteministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
AFG nr 9079 af 21/02/2006 - Gældende
Beskatning af firmabil der medbringes til den private bolig
Skatteministeriet
AFG nr 10217 af 16/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde
Skatteministeriet
KEN nr 9535 af 01/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00312
Justitsministeriet
VEJ nr 10280 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 17118 af 22/03/1995 - Gældende
Arbejdsmarkedsbidrag mv.
Skatteministeriet
AFG nr 9328 af 17/06/2008 - Gældende
Moms – der kan køres mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, når der er et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning og køretøjet er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde
Skatteministeriet
KEN nr 18173 af 27/08/1991 - Gældende
Befordringsudgifter - hovedarbejdssted ctr. flere samtidige arbejdssteder. (* 1)
Skatteministeriet
FOU nr 1984.164 - Gældende
Kundgørelse i Lovtidende om kontanthjælpsforsøgsordning
Folketinget
VEJ nr 9761 af 10/09/2019 - Gældende
Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 12326 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 71/2001
Justitsministeriet
STV nr 20145 af 01/01/2000 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT D LØNSUM
Skatteministeriet
2000/1 BTL 136 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.)
Folketinget
KEN nr 10171 af 03/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. september 2002 vedr. Hovedanpartshaver værdi af fri sommerbolig
Skatteministeriet
STV nr 20009 af 01/01/1998 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1998 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2006 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2006 D LØNSUM
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2007 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2007 D LØNSUM
Skatteministeriet
AFG nr 11398 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Registreringspligt ved kørsel i Danmark, når ejer har fast driftssted
Skatteministeriet
2013/1 BTL 102 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
AFG nr 9151 af 29/01/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn
Skatteministeriet
KEN nr 18406 af 05/11/1991 - Gældende
Erstatning - konkursbo - provisionsandel. (* 1)
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
2017/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om stop for økonomisk støtte til det palæstinensiske selvstyre
Folketinget
VEJ nr 113 af 03/06/2009 - Gældende
Vejledning om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter
Statsministeriet
KEN nr 9390 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig
Skatteministeriet
KEN nr 9250 af 23/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattepligtig af værdi af fri sommerbolig
Skatteministeriet
KEN nr 12327 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 72/2001
Justitsministeriet
AFG nr 11155 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Splitleasing selvstændigt erhvervsdrivende
Skatteministeriet
KEN nr 10966 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00844
Justitsministeriet
SKR nr 9432 af 14/06/2018 - Gældende
Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 106 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 21. oktober 1996 med Angola om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
1998/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsættelse af det toldfri salg
Folketinget
KEN nr 9788 af 18/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophør af den fulde skattepligt til Danmark
Skatteministeriet
AFG nr 9617 af 16/11/2004 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt tyverialarm
Skatteministeriet
KEN nr 9382 af 02/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
FOU nr 2006.620 - Gældende
Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt
Folketinget
STV nr 20113 af 01/01/2003 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2003 D LØNSUM
Skatteministeriet
AFG nr 9506 af 16/05/2006 - Gældende
Kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers finansiering af bøger til medarbejderne
Skatteministeriet
KEN nr 9233 af 15/04/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-14-01 om samværsudgifter - højeste førtidspension - plejetillæg - personlig hjælper - førtidspension
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10934 af 19/12/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-38-08 om hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 11 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 8. december 2008 med Chile om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet
KEN nr 9032 af 06/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/2002
Justitsministeriet
AFG nr 9578 af 21/05/2019 - Gældende
Fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>