Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1282 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet
BKI nr 11 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 8. december 2008 med Chile om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9032 af 06/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/2002
Justitsministeriet
CIR nr 12212 af 30/06/2000 - Gældende
Cirkulære om Tjenesterejseaftalen
(Til samtlige ministerier mv.)

Finansministeriet
AFG nr 9578 af 21/05/2019 - Gældende
Fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 9832 af 13/12/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 12 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af aftalememorandum af 3. maj 2011 med Argentina om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)
Udenrigsministeriet
AFG nr 10285 af 12/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Udenlandsk firmabil - kørsel til lufthavn ikke kørsel mellem bopæl og arbejdsplads
Skatteministeriet
KEN nr 10268 af 10/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lønsumsafgift vederlag til formand og næstformand i fagforening
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
KEN nr 9991 af 11/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10297 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - fraflytning - fast driftssted
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
KEN nr 11102 af 21/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2007.842 - Gældende
Inspektion af Bostedet Røbo
Folketinget
AFG nr 9150 af 29/01/2019 - Gældende
Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 22043 af 16/09/1987 - Gældende
Bortvisning - Pligter - Upassende opførsel
Erhvervsministeriet
VEJ nr 114 af 13/06/2001 - Gældende
Vejledning om fleksjob og ledighedsydelse m.v.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9326 af 19/06/2012 - Gældende
Kendelse 66.2011
Erhvervsministeriet
KEN nr 9462 af 23/08/2013 - Gældende
Kendelse 40.2012
Erhvervsministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
AFG nr 9820 af 21/05/2019 - Gældende
Skattepligt - Tjeneste for den danske stat uden for rige
Skatteministeriet
BST nr 25050 af 31/03/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper
Forsvarsministeriet
AFG nr 9862 af 27/08/2019 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt transport i et RIB-fartøj
Skatteministeriet
KEN nr 9784 af 18/08/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omgørelse af privatretlig disposition
Skatteministeriet
AFG nr 9655 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Benyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 9783 af 06/06/2017 - Gældende
ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LSF 140 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse
(Beregning af fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9450 af 19/05/2009 - Gældende
Rette indkomstmodtager – vederlag – honorarer - datterselskab
Skatteministeriet
STV nr 20105 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 M LØNINDEHOLDELSE AF RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE
Skatteministeriet
KEN nr 10096 af 25/06/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KOM nr 19305 af 31/07/1995 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - af fuldmægtig Lars Ertner fra Ankestyrelsen - 'Regler for samvær mellem forældre og børn, hvor børnene er anbragt uden for hjemmet' (* 1)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9584 af 19/08/2008 - Gældende
Udleje af ejendom i udlandet – virksomhedsordningen - ejendomsavance
Skatteministeriet
1996/1 LSF 180 - Gældende
1996 LSF 180 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN(JUSTERING AF PERSONALEGODEBESKATNINGEN)
Folketinget
STV nr 20021 af 01/01/1986 - Gældende
LIGNINGSINSTRUKTIONEN 1986 LIGNINGSINSTRUKTIONEN FOR 1986
Skatteministeriet
AFG nr 9155 af 29/01/2019 - Gældende
Dobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejseregler
Skatteministeriet
KEN nr 10271 af 30/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse efter ligningslovens § 33 C for sømænd.
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9799 af 11/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Lægevagtkørsel og lægevikariat i Norge
Skatteministeriet
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9671 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 9449 af 27/06/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9592 af 07/06/2019 - Gældende
Vejledning om ministerens udgifter
Statsministeriet
2009/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning
(Regler for campinghytter)

Folketinget
CIR nr 11768 af 11/01/2001 - Gældende
Cirkulære om fribefordring af værnepligtigt personel mfl.
(B. 8-1)

Forsvarsministeriet
KEN nr 9410 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00254
Justitsministeriet
KEN nr 9426 af 14/12/2009 - Gældende
Elev havde ikke misligholdt sine forpligtelser væsentligt, jf, EUL § 61, stk. 1. Som følge heraf var ophævelsen af uddannelsesaftale ikke berettiget.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9436 af 21/08/2013 - Gældende
SU - dobbeltforsørgelse udelukket - forskellen på lønnet studenterjob og løn under uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9094 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00734
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>