Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9363 af 10/07/2013 - Gældende
Vejledning om ledighedsydelse m.v.
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10256 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - udskilt montage af produktionsanlæg
Skatteministeriet
2013/1 BTL 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
(Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde m.v. og indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

Folketinget
KEN nr 9149 af 20/01/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnet afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9351 af 30/05/2003 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven samt retssikkerhedslovens §§ 9 og 9 a - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 2 af maj 2003)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10618 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Selskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig
Skatteministeriet
VEJ nr 9094 af 25/02/2009 - Gældende
Værgevejledning 2009
- en orientering for værger

Justitsministeriet
KEN nr 10454 af 02/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10193 af 18/10/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9892 af 27/06/2017 - Gældende
Tysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland
Skatteministeriet
2017/1 LSF 215 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af au pair-ordningen)
Folketinget
2004/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
(Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation)

Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
AFG nr 9374 af 18/03/2003 - Gældende
Værdiansættelse af unoteret selskab
Skatteministeriet
KEN nr 9463 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr.13-70-00501
Justitsministeriet
KEN nr 9968 af 16/12/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0909
Justitsministeriet
KEN nr 10479 af 08/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ligeløn - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9622 af 04/07/2017 - Gældende
Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11220 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20085 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 10142 af 07/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udbetalt rejsegodtgørelse i forbindelse med udstationering anset for skattepligtig som yderligere løn
Skatteministeriet
AFG nr 9843 af 27/08/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Skatteministeriet
AFG nr 9383 af 26/03/2019 - Gældende
Dobbeltbeskatning - Øresundsaftalen - Exemptionslempelse
Skatteministeriet
KEN nr 9331 af 17/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indtræden af skattepligt til Danmark. Fodboldspillers overgangssum ved klubskifte fra udenlandsk til dansk klub.
Skatteministeriet
2004/2 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
(Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation)

Beskæftigelsesministeriet
2009/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af trafikstøj ved rekreative områder og om indarbejdelse af støjdæmpning i den fremtidige praksis ved planlægning af bane- og vejinfrastruktur
Folketinget
2012/1 LSV 82 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love
(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken)

Folketinget
AFG nr 9719 af 22/08/2006 - Gældende
Administration af fast ejendom
Skatteministeriet
1985/1 BSF 111 - Gældende
1985 BSF 111 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF PENSIONISTERS VILKÅR
Folketinget
KEN nr 9876 af 25/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9763 af 26/06/2018 - Gældende
Investering af pensionsmidler – aldersopsparing/ratepension – unoterede aktier - ferieboliger
Skatteministeriet
KEN nr 9442 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00446
Justitsministeriet
KEN nr 9738 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - arbejdsvilkår - ej medhold - ej handicap - uanset handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR1H nr 9412 af 10/05/2019 - Gældende
Cirkulære om aftale for beredskabsofficerer og officerer af reserven med rådighedstjeneste
Forsvarsministeriet
KEN nr 9999 af 08/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Justering af kravene i beløbsordningen)
Folketinget
FOU nr 2013.0004 - Gældende
2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser
Folketinget
STV nr 20069 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9237 af 03/02/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10205 af 24/06/2002 - Gældende
10-2002
Erhvervsministeriet
1992/1 LSF 83 - Gældende
1992 LSF 83 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (RET TIL AT MODTAGE TILSKUD TIL KØB AF HJEMMEHJÆLPSTIMER)
Folketinget
STV nr 20042 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 D INDEHOLDELSESPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9062 af 17/02/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0760
Justitsministeriet
KEN nr 9848 af 19/02/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20062 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT M LØNINDEHOLDELSE AF RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE
Skatteministeriet
2002/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Forholdsmæssig registreringsafgift af udenlandske leasingbiler mv. og fritagelse af visse tivoli- og cirkuskøretøjer).

Skatteministeriet
STV nr 20046 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 D INDEHOLDELSESPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20096 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 D INDEHOLDELSESPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9611 af 12/08/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>