Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20054 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
BKI nr 28 af 27/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 14. december 1999 med Bangladesh om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)
Folketinget
BKI nr 76 af 16/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. august 1990 med Bhutan om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 14 af 06/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 21. juni 1996 med Bolivia om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
SKR nr 9575 af 12/07/2007 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten
(Til samtlige kommuner, regioner m.fl.)

Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 110 af 22/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 22. januar 1991 med Namibia om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 24/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 23. oktober 1993 med Burkina Faso om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 99 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 8. april 1997 med Mozambique om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9018 af 12/01/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL § 15.75.10.72.)
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
KEN nr 9985 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0285
Justitsministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
BKI nr 30 af 15/11/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 5. juni 2001 med Cambodia om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 2 af 19/01/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 2. marts 1994 med Nicaragua om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 38 af 24/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 25. august 1993 med Vietnam om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 104 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 25. oktober 1996 med Zimbabwe om udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 40 af 23/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 12. oktober 1995 med Nepal om bistandssamarbejde
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9017 af 12/01/2018 - Gældende
Vejledning om til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10.
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20011 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT EB -INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/1995 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1995 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
VEJ nr 39 af 05/03/1998 - Gældende
Vejledning om Lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20035 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
2008/1 LSF 96 - Gældende
Forslag til Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
Justitsministeriet
AFG nr 10082 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR
Skatteministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20046 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
DOM nr 3901 af 04/01/1995 - Gældende
Bod 2.3.1. Fagretlig behandling. Processuelle spørgsmål 2.1. og 7. Virksomhedsoverdragelse.(* 1)(* 2) Ej sådan identitet mellem to virksomheder, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse. Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Royal Service ApS, Nørregade 28 B, 1165 København K. (advokat M. Riise-Knudsen) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Dresling, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Carsten Holm, Pors og Rosberg
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSF 224 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20080 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
DOM nr 3030 af 30/01/1991 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Bilia Motor A/S, Herlev, i virksomhedens afdelinger: Jagtvej, Vallensbækvej, Turbinevej (PV-afdeling) og Turbinevej (LV-afdeling) (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) og sag nr. 90.054: Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Bilia Motor A/S, LV-afd., Turbinevej 7, Herlev (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Marstrand Dahl, Ole Espersen, Arnold Hansen, Otto Hansen, Maabjerg og Jørgen Pedersen. Arbejdsvægring. Bod 1.2.1.1., 2.3.2. Faglig voldgift. Systematisk aktion. Temponedsættelse. Såvel virksomhed som medarbejdere frifundet for modpartens bodspåstande.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9097 af 06/02/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Handicappuljen § 15.64.07.10.
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1985 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1985 AFSNIT DO - DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
1985/1 LSF 116 - Gældende
1985 LSF 116 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BISTANDSLOVEN (ÆNDRING AF KONTANTHJÆLPSREGLER M.V.)
Folketinget
STV nr 20040 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
KEN nr 9572 af 18/06/2003 - Gældende
Beskæftigelseskrav, selvstændig, efterløn, Spanien, massage, zoneterapi
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 LSF 53 - Gældende
1986 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BISTANDSLOVEN (ÆNDRING AF KONTANTHJÆLPSREGLER M.V.)
Folketinget
2004/2 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
Folketinget
KEN nr 10896 af 19/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9133 af 20/02/2019 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
AFG nr 10406 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Aktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom
Skatteministeriet
KEN nr 10199 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00803
Justitsministeriet
KEN nr 10264 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - fagretlig - afskedigelse - ej medhold - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20046 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20019 af 01/01/1996 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1996 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
VEJ nr 10325 af 12/12/2017 - Gældende
Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>